Christofer Fjellner

Wallonia just killed European trade policy

 

The EU heads of state and government in European Council have been wrangling their heads on how to save the free trade agreement between Europe and Canada, CETA. The focus has been on finding a deal with the government and Parliament of the Belgian region of Wallonia. It failed. Canadian minister for trade Chrystia Freeland just left Brussels in tears concluding the EU isn’t willing to conclude a deal. Rightfully so. The European Union has let down one of our closest partners due to some populist resistance from Walloon minister-president Paul Magnette. That is shameful and something that 500 million Europeans will have to pay the price for. 

 

It is indeed bizarre that a Belgian region of 3,5 million, representing 0,45 percent of European exports to Canada can block a trade agreement that would benefit 500 million Europeans. Whatever the outcome in the coming days, Europe’s trade policy and our reputation as a credible negotiating partner have been damaged. The blame for this should be laid on political games in Wallonia but on also the socialists of Europe that have started to use trade policy as a tool to gain short populist victories. The result of this could be devastating where our trade policy slowly dies and where growing economies rip their barriers shifting the centre of global economic activity even further from Europe to America and Asia.   

 

There used to be a consensus among European socialists that new opportunities for trade could be an engine for growth, new jobs and benefits for consumers if combined with the right policies of redistribution, workers’ rights and consumer protection at home. That did for some time enable a rather broad alliance between socialists, liberals and conservatives to push for trade liberalisation. But recently, people the anti-globalisation left have raised their voices and started spreading more myths and lies about trade agreements. Many European socialists have started listening to these flawed arguments and started to use them in election campaign to get short gains in coming elections.

 

CETA is the case in point for this development. The agreement took a long time and effort to negotiate until 2014 when negotiations were initially concluded. But after the conclusions the socialist anxiety in Europe forced the Commission to develop a new and so far untested settlement mechanism for investment disputes, called the Investment Court System. The Canadians in had no choice to accept the new system, despite being different from what originally agreed on throughout negotiations.

 

The lead up to what has now happened is when the Commission made the proposal to sign and conclude the agreement. Despite the fact that lawyers concluded that CETA only covers areas on which the EU has exclusive competence, socialists in France and Germany vehemently called for it to be a mixed agreement that had to be signed and ratified by all member states individually. The Commission bowed down and proposed CETA as a mixed agreement, putting CETA on an uncertain path as any national or in some cases, regional parliament could derail the agreement after it being signed. The Commission might have perceived the decision as a comfortable one at the time but it paved the way for today’s nightmare.

Now, Belgium has refused to sign the agreement, on its own behalf, as the socialist dominated parliament in Wallonia won’t sign off to the deal, something that  is required by the constitution of Belgium. The Walloon socialists are pressed by a far-left populist party to oppose the deal. They are now, on their own behalf demanding an entire re-negotiation. By other words, they are saying that the Government of Wallonia and should dictate the trade policy of the entire European Union and our 500 million citizens, in violation of what has been the law of the land for several decades.  

In a very generous move, Freeland went to the capital of Wallonia, Namur to find a last minute solution with the regional government  to the issue but left empty-handed. But Magnette and his walloon socialist government did not move an inch. Instead they let Canada and 27 & 1/2 other EU countries down. It is a devastating blow to the credibility of the EU as a partner in trade and an ally in the World. No longer will the EU’s bids in trade negotiations be taken seriously as any country will be able to rip that out from an agreed deal.
Europe must now get its act together, one way or the other. Member states must decide if they want a trade policy that delivers for jobs and growth. Should trade be an EU competence as the treaties say, we can no longer have a situation where one regional parliament can derail any agreement. We will see if CETA can be revived, but if it is not we know this was the day when a little regional parliament killed the trade policy of the entire European Union.

Alliansen kör över regeringen

I fredags sammanträdde EU-nämnden för att diskutera bördefördelningen av EU:s klimatåtagande, något som jag tidigare skrivit om här på bloggen, och de bokföringsregler för markanvändning som kallas LULUCF och som handlar om hur man får tillgodoräkna sig skogen som kolsänka, som jag tidigare har debatterat här. Regeringen fick bakläxa och alliansens linje är nu Sveriges i förhandlingarna i Bryssel.

Regeringen ville inte ta strid mot dumheter i förslagen, som skulle föra över makt över skogsbruket till EU och riskera att göra klimatpolitiken onödigt dyr och ineffektiv. Men vi fick en majoritet i riksdagen att ställa sig bakom vår linje om att Sverige ska driva på för en kostnadseffektiv klimatpolitik och att vi ska fortsätta besluta över skogsbruket på egen hand här i Sverige.

LULUCF är en av de krångligare förkortningarna som används i EU-sammanhang, men lite förenklat kan man säga att det handlar om bokföringsregler för markanvändning och hur man får tillgodoräkna sig skogens kolsänka. Och här måste det bli rätt, annars kan både svensk skogsnäring och klimatet få betala ett högt pris.

Ett av de största problemen med EU-kommissionens förslag är att de öppnar upp en bakdörr för att bestämma över de svenska avverkningsnivåerna, genom de referensnivåer förslaget innehåller och som EU-kommissionen föreslås kunna ändra helt på egen hand. Det är inget annat än orimligt, den svenska skogen styrs bäst i Sverige. Att tro att länder som gjorde sig av med all sin skog för tusen år sedan och fortfarande inte fått tillbaka den ska kunna berätta för oss hur vi tar om vår skog som under de senaste 90 åren ökat virkesförrådet med 90 procent trots att avverkningen har fördubblats är inte seriöst. Vi kan det här helt enkelt.

Därför är jag glad att vi i Moderaterna och Alliansen tvingade regeringen att gå på vår linje där vi fastslår att Sverige inte kan acceptera att det nationella självbestämmandet över skogsfrågor på något sätt äventyras. Det ska vara upp till Sverige att bestämma hur skogen ska förvaltas.

Dessutom slog vi fast att Sveriges linje i arbetet med EU:s bördefördelning ska bygga på kostnadseffektivitet istället för BNP/capita. EU-kommissionen föreslog att Sverige ska dra det tyngsta lasset i arbetet att minska utsläppen till 2030. Och det är rimligt att vi i Sverige tar en stor del av ansvaret. Men det är inte rimligt att ge Sverige ett högre beting samtidigt som stora utsläppsländer som Polen och Bulgarien får rabatt på sina beting bara för att de trilskas. I förslaget ska Polen bara minska sina utsläpp med 7 procent till 2030 och Bulgarien ska inte minska sina utsläpp alls. Det är inte rimligt, när det finns enkla och relativt billiga åtgärder att göra i dessa länder för att minska utsläppen.

Det kan förstås låta klokt att låta de rikare länderna göra mer, problemet är bara att det riskerar att bli hiskligt ineffektivt. Sverige som redan har kommit långt i klimatarbetet har en långt mycket högre kostnad än vad exempelvis Polen och Bulgarien har när det kommer till att åstadkomma samma utsläppsminskning. Därför är det bra att den svenska linjen nu är att slåss för en fördelning som åstadkommer så stor klimatnytta som möjligt för de pengar som vi satsar.

Det kommer förstås bli en hård fajt för regeringen att ta, särskilt eftersom man på inget sätt har gett sig själv de bästa förutsättningarna inför förhandlingarna. Att låta Miljömålsberedningen presentera sin rapport där man slår fast att de svenska utsläppen ska minska med 58 procent jämfört med 2005 bara en månad innan EU-kommissionen presenterade sitt förslag är ju ungefär som att spela poker med öppna kort.

Nåväl, en liten seger är det trots allt att den svenska linjen i fråga om skogen och klimatet nu har en tydlig riktning byggd på kostnadseffektivitet och svenskt självbestämmande!

Belgiska socialdemokrater försöker stoppa frihandel med Kanada

EU:s frihandelsavtal med Kanada, CETA, är det mest ambitiösa som EU någonsin förhandlat fram. Det kanske inte är så konstigt eftersom jag inte kan tänka mig ett bättre land för EU att ingå ett frihandelsavtal med än just Kanada. Både EU och Kanada är moderna, västerländska och liberala demokratier. Mänskliga rättigheter respekteras av bägge parter och både i Kanada och Europa finns ett starkt skydd för miljö, hälsa och arbetstagare. Ändå verkar det som att socialdemokraterna i det lilla regionparlamentet i belgiska Vallonien lyckas sätta stopp för avtalets undertecknande, som var tänkt att ske i Bryssel om drygt en vecka. Det är helt orimligt.

 

EU har över 500 miljoner medborgare och den belgiska regionen Vallonien har endast 3,5 miljoner medborgare. Det är alltså en församling som representerar mindre än en procent av EU:s befolkning som verkar kunna sätta stopp för undertecknandet av ett avtal som alla européer skulle tjäna på och som alla 28 regeringar i EU vill ha.

 

De vallonska socialdemokraterna menar att de inte fått tillräckliga försäkringar om att avtalet inte kommer undergräva miljö- och hälsolagstiftning. Detta trots att det både står klart och tydligt i avtalstexten och även i den deklaration som EU och Kanada undertecknat i samband med ratificeringen. De vallonska socialdemokraterna kräver antingen att avtalet ska omförhandlas, eller att de ges lagligt bindande försäkringar om att avtalet inte begränsar Belgiens rätt att lagstifta. Detta trots att de alltså redan fått just detta två gånger om.

 

Men politikerna i det vallonska regionparlamentet struntar i detta och går den enkla, populistiska vägen istället. Det har nämligen spritts en massa myter om avtalet. Den globaliseringskritiska vänstern har menat att det skulle kräva privatiseringar av offentlig sjukvård och skola, att amerikanska företag skulle få stämma europeiska regeringar i en hemlig domstol när deras lagstiftning skulle hota företagens vinster. Vänstern har menat att avtalet skulle förstöra europeiskt skydd för miljön och folkhälsan. Inget av detta stämmer. Det framgår med all tydlighet, bland annat av svenska regeringens experters analys som snarare visar på att avtalet ger bättre förutsättningar för miljön och hälsan. Men för att bemöta myterna har Kanada och EU alltså kommit överens om en juridiskt bindande deklaration som klargör allt detta på ett mer överskådligt sätt än själva avtalstexten som sådan. Det har dock inte stoppat kampanjen baserat på alla lögnerna. Men det kanske inte är så konstigt eftersom det är frihandel som sådant som vänstern tycker illa om.

 

Det här är inte bara ett problem för ett bra handelsavtal som skulle ge förutsättningar för jobb och tillväxt. Det är ett problem för trovärdigheten för europeisk handels- och utrikespolitik. För om EU inte kan slutföra ett handelsavtal med Kanada, det land i världen som kanske är mest likt Europa – efter sju år av hårda förhandlingar, kan vi då göra det med något land över huvud taget? Vi framstår som en opålitlig partner där våra bud i förhandlingar saknar all trovärdighet.

Men det är också ett problem Europas roll i världen. I en värld där populistiska och nationalistiska vindar blåser allt starkare och där Vladimir Putin gör allt han kan för att öka sitt inflytande över Europa och bryta den transatlantiska länken måste EU kunna visa att vi kan samarbeta med likasinnade demokratier i väst. Dagens beslut gör det uppenbarligen mycket svårare för Europa att visa på vilken sida vi står på. För vi måste veta vilka som jublar över beslutet idag: det är Putin i Ryssland, nationalister som Marine Le Pen i Frankrike och nostalgiska kommunister och globaliseringskritiker. Samtidigt är det liberaler som Kanadas premiärminister Justin Trudeau som blir svikna. Det gör mig minst sagt oroad.

 

Praktik hos Fjellner i Europaparlamentet

Vi söker en praktikant till Christofer Fjellners kontor i Europaparlamentet, Bryssel.

Vi letar efter en problemlösare som är engagerad och vill vara med och göra skillnad. Som praktikant hjälper du till med allt. Det är viktigt att du är noggrann och klarar av att ha många bollar i luften samtidigt. Du kommer att sköta administrativa uppgifter såsom att boka resor och möten, handlägga mail och brev och ansvara för besöksgrupper. Du får även bevaka utskott och seminarium, skriva pm och politiska texter samt hjälpa till att bereda ärenden inför utskottsmöten och omröstningar.

Arbetstempot på moderaternas kansli i Europaparlamentet är högt. Det ställs därför krav på flexibilitet och förmåga att snabbt kunna sätta sig in i nya ärenden.

Du som söker bör ha ett brinnande intresse för politik och en grundläggande inblick i EU och dess institutioner. Du som söker har en relevant universitetsexamen, helst med inriktning mot statsvetenskap, juridik eller ekonomi. Erfarenhet av politiskt arbete samt engagemang i moderaterna eller annan närstående organisation är meriterande.

Praktiktiden för kommande termin är januari – juli. Praktikplatsen är betald.

Skicka din ansökan i form av ett kortare introduktionsbrev och CV senast den 25 oktober till Christofers medarbetare Johan Gustafsson på johan.gustafsson(at)ep.europa.eu. Skriv “Praktikansökan” i titelraden. Om du har frågor, maila Johan.

Vi får inte krama ihjäl alternativen till fossila bränslen

Närmare årsskiftet förväntas Kommissionen presentera nya regler för förnybara bränslen. Regler som kommer få stor betydelse för våra förutsättningar att lämna de fossila bränslen bakom oss. Men för att de nya reglerna ska bidra till det är det viktigt att det blir rätt. Som oftast när något anses viktigt låter inte kraven på regleringar vänta på sig. Men risken finns att vi kramar ihjäl biobränslena genom överreglering.

Jag har under mina dryga tolv år i Europaparlamentet varit med om att ta fram regler för förnybara bränslen både en och två gånger tidigare. Och tyvärr har vi faktiskt trillat snett vid ett par tillfällen. Ett av de största problemen är hur vi har valt att klassificera olika biobränslen.

Genom att envisas med att låta insatsvaran, alltså vad bränslet görs av, definiera vilken generation bränslet tillhör så låser vi fast oss i gamla tankesätt och begränsar innovation. Det finns förstås en tanke i botten på detta och det är att se till så att livsmedel inte används till att producera bränslen. Problemet är bara att det är ett förlegat tankesätt. Idag kan göra långt mycket mer av samma vara. Exempelvis går det utmärkt att producera biobränslen av spannmål samtidigt som man producerar djurfoder. Ett gott exempel på detta är bio-raffinaderiet utanför Norrköping som producerar biobränslen med över 90 procent klimateffektivitet jämfört med fossila bränslen. Och det är just koldioxidbesparingen som måste vara fokus i arbetet. Att biobränslen bedöms utifrån sin klimateffektivitet istället för godtyckliga och förlegade gränser.

När jag har har arbetat med tidigare filer såsom ILUC har ett återkommande problem varit den så kallade kaskadanvändningsprincipen. Det är en rimlig princip för ett företag att tillämpa i sin verksamhet eftersom den går ut på att alla tillgångar ska användas så effektivt som möjligt. Problemen kommer dock när politiker ska definiera detta. Det finns ett begrepp för detta och det är planekonomi. Politiker ska inte bestämma hur företag ska använda sina resurser det har prövats och det har misslyckats.

Biobränslen kan göras av många olika saker, och detta måste vi stimulera. Sverige har tack vare skogen en mycket bra möjlighet att bidra med klimatsmarta bränslen men för att detta ska ske så måste vi hålla bort dumheter som kaskadanvändning och se till så att lagstiftningen faktiskt gynnar våra förnybara alternativ. För faktum är att alternativet, det vill säga fossila bränslen, inte har några som helst regler för hållbarhet!

Europaparlamentet röstar om Parisavtalet

Idag röstade Europaparlamentet om att ratificera klimatavtalet från Paris. Det är ett viktigt steg som faktiskt är mer än bara symboliskt. När EU nu ratificerar Parisavtalet betyder det att avtalet träder i kraft mycket snabbt eftersom fler än 55 parter som tillsammans står för minst 55 procent av världens växthusgasutsläpp nu har ratificerat det. Och om vi i EU inte hade ratificerat avtalet den här veckan hade EU inte heller fått en plats vid förhandlingsbordet vid nästa klimattoppmöte i Marrakech i Marocko. Nu kommer EU att vara med i den gruppen vilket är minst sagt välkommet. Att Parisavtalet också ratificeras rekordsnabbt är något vi alla borde applådera.

Det har under processen med ratificeringen flera gånger beskrivits som att EU inte leder vägen i det globala klimatarbetet. Som bevis för detta har faktumet att USA och Kina båda ratificerat klimatavtalet innan EU anförts. Det kan vi nu lägga bakom oss. EU är och förblir ledaren i det globala klimatarbetet. Och den som påstår något annat måste förklara hur världens två största utsläppsländer kan anses vara viktigare förebilder än EU som genom idogt arbete lyckats sänka sina utsläpp, till och med snabbare än de mål vi har satt upp.

Nu fortsätter arbetet med att sänka våra utsläpp samtidigt som vi ser till att stärka vår ekonomi och konkurrenskraft. För bara genom att genom att ge fler Européer möjligheten att förverkliga sina drömmar och mål samtidigt som vi sänker våra utsläpp fortsätter vi att vara förebilder.

Att länder som Kina, Indien och USA också ratificerat avtalet är bra men så länge det inte backas upp av förändrad klimatpolitik är det faktiskt inte värt så värst mycket. Och det måste ske, för EU kan inte rädda klimatet på egen hand. För att göra det behöver vi resten av världen med oss!

Trump och Clintons tragiska uppvisning i protektionism

Gårdagnattens debatt inför det amerikanska presidentvalet mellan Hillary Clinton och Donald Trump blev en uppvisning i att vara mest protektionistisk. I USA brukar republikanerna vara garanten för ekonomisk öppenhet och frihandel. Men i detta val visar Trump inte alls upp denna sida. Han försöker istället övertrumfa den redan frihandelsskeptiska Clinton med förslag om drakoniska tullar och tal om att straffa företag i Kina och Mexiko. Trump kopierar förslag som gjorde krisen efter aktiekraschen 1929 till den stora depressionen. Clinton uttryckte sig inte lika illa men hennes allmänna motstånd mot frihandelsavtal och krav om höga skatter bådar heller inte gott.

Donald Trump beskyllde Kina och Mexiko för alla problem i den amerikanska ekonomin och i synnerhet för att tillverkningsjobb flyttar utomlands, framför allt i industrialiserade delstater som Ohio och Michigan. Han anklagade Clinton för att hennes man, Bill Clinton skrev under den nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA som president. Men det är tvärtom något hon borde vara stolt över. NAFTA skapade nämligen en tredubbling av handel och direktinvesteringar mellan Kanada, USA och Mexiko. Men det finns två problem med det Trumps resonemang. För det första är det inte handel som är orsaken till att jobb försvinner i tillverkningssektorn. Det är faktiskt automatisering och digitalisering som bidrar till att tillverkningsjobben blir färre. Men det är ju knappast processer som man kan vara emot. För det andra skulle bara högre tullar, eller som Trump kallar det, en skatt på företag som flyttar utomlands bara skada amerikanska jobb.

Trump har tidigare föreslagit en tullmur på 45 procent gentemot omvärlden. Jag vet inte var Trump hittade siffran eller om han pluggat 1900-talshistoria men om han hade gjort det borde han veta vad som hände när USA prövade tullar på 45 procent. 1930 smällde USA:s dåvarande president Herbert Hoover på med tullar om just 45 procent. Om tullarna orsakade den stora depressionen kan man debattera men helt säkert är att tullarna förlängde och gjorde depressionen värre. Andra länder svarade med egna tullar och det tragiska resultatet är att alla blev fattigare. Det illustrerar bra det totala vansinne som Trumps handelspolitik är.

Men faktum är att konsekvenserna idag skulle bli mycket värre än på 30-talet. Internationell handel är en mycket större del av världens och USA:s ekonomi. Men saker tillverkas inte längre i ett land och säljs till ett annat. Olika delar av samma produkt görs i olika länder. Höga tullar skulle inte bara skada vanligt folk genom chockhöjda priser eller att deras jobb går förlorade i ett globalt handelskrig. Det skulle döda arbetstillfällen direkt när importerande företag inte har råd att betala tullarna.

Man skulle kunna ha hoppats att Hillary Clinton då skulle stått upp för en fri och regelstyrd handel. Men tyvärr har den från början på många håll protektionistiska Clinton drivits ännu längre i sitt frihandelsmotstånd, först av hennes motkandidat i primärvalen Bernie Sanders och nu av Trump. Det frihandelsavtal över Stilla havet, TPP som Clinton tidigare kallade för en guldstandard vill hon nu stoppa. Dessutom är hennes svar på Trumps tullar krav på höga skatter – inte heller det något amerikansk ekonomi behöver.

En politisk kapplöpning i protektionism är knappast vad som behövs i Europas viktigaste handelspartner och världens näst största ekonomi. Även om Clinton vinner i november, vilket jag ärligt talat hoppas på, ser det mörkt ut. Vi får nu sätta vår tilltro till att de sunda krafter i kongressen som förstår frihandelns förtjänster kan enas och sätta stopp för dåliga förslag från Vita huset framöver.