Vill V och MP förbjuda jakt, sportfiske och jordbruk?

I dag röstar Europaparlamentet om en resolution om djurskydd. Och Vänsterpartiets partigrupp tar kampen mot det moderna jordbruket, jakten och fisket till nya nivåer. Det handlar inte längre bara om att förbjuda bekämpningsmedel, göra det svårare att äga jaktvapen och förbjuda GMO. Nu vill man gå betydligt längre. I vänsterns värld verkar det inte finnas några gränser för vad man kan förbjuda från EU.

Vänsterpartiets partigrupp kräver förbud mot troféjakt, fritidsjakt och nöjesjakt samt ett totalförbud mot handel med vilt. Vi kan säga hejdå till älgjakten om Europas vänster får bestämma. Men det stannar inte där. Vänstern vill till och med förbjuda att man dödar fisk utan bedövning. I praktiken skulle det göra stora delar av sportfisket olagligt.

Men det stannar inte där. Tillsammans med miljöpartiets gröna grupp vill de dessutom förbjuda stora delar av det moderna jordbruket. V och MP har tidigare krävt köttfria dagar i skolmatsalar och argumenterat för att fler ska äta vegetariskt. Nu vill man alltså förbjuda stora delar av det moderna jordbruket.

Det ska bli spännande att se hur de svenska Europaparlamentarikerna från V och MP ställer sig till kraven.

I valrörelser brukar V och MP alltid säga att EU ska göra mindre och färre saker. Under lång tid krävde de till och med att Sverige skulle gå ur EU. Men när det kommer till kritan röstar de nästan alltid för mer EU-regler och kräver att EU ska reglera livet för vanliga människor in i minsta detalj.

Har vi ett regeringsparti som nu öppet vill avskaffa jordbruket som det ser ut idag? Vem ska då ta ansvar för de sista jobben på landsbygden? Ska alla bönder bli turistföretagare istället så stadsborna kan komma ut och promenera i skogen? Jag förutsätter att V och MP förklarar för sina väljare hur de tänker.

Förlängs de korkade tullarna på solpaneler i dag?

Solpanelsfallet har tyvärr fått nytt liv. När EU i juni 2013 införde antidumpingtullar mot de kinesiska solpanelerna som såldes “för billigt” på den europeiska marknaden var det många som höjde på ögonbrynen. Själv tycker jag alltid att antidumpingtullar är korkade och skadliga, men denna gång var det extra dumt eftersom det sätter käppar i hjulet för EU:s högt ställda ambitioner på klimatområdet. Men i stället för att avskaffa tullarna i december 2015 som EU-kommissonen hade lovat, går det nu rykten om att tullarna förlängs med ytterligare 15 månader. Det är ännu ett bakslag för oss som vill förena frihandel med bra miljöpolitik.

Men låt oss ta det från början. De europeiska solpanelsproducenterna lämnade under 2012 in en anmälan till EU-kommissionen där de menade att de kinesiska producenterna dumpar priserna, vilket i sin tur hotar europeisk, läs tysk, produktion av solceller. I september 2012 inledde därför EU-kommissionen en undersökning om införande av så kallade antidumpningstullar, och i juni 2013 infördes tullarna.

Dessa undersökningar är minst sagt godtyckliga och framstår vid en närmare granskning närmast som ett försök att motivera en strafftull som man redan på förhand bestämt sig att införa. Motivet sägs vara att motverka både prisdumping och subventioner i Kina som gör produkterna alltför konkurrenskraftiga i Europa.

Detta är såväl usel handelspolitik som miljöpolitik. Att EU samtidigt som man kämpar för att uppnå ambitiösa klimatmål startar ett handelskrig kring komponenter för förnyelsebar energi är minst sagt motsägelsefullt. Genom frihandel pressas priserna och det blir mer attraktivt att investera i solenergi. Det är något som borde ligga i allas intresse, då en bred tillgång på förnyelsebar energi är en viktig förutsättning för att klara av de högt ställda klimatmål vi satt upp.

Men för att på något sätt dämpa effekten av strafftullarna infördes både ett minimipris och en överenskommelse att både tullarna och minimipriset endast skulle få finnas till december i år. Med anledning av detta skrev jag ett brev till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och uppmanade henne att hålla sig till överenskommelsen. Här kan du läsa mitt brev.

Men tyvärr hör jag nu rykten om att EU:s solpanelsindustri, trots strafftullarna och minimipriset, ändå inte kan konkurrera med de kinesiska solpanelerna. Man skulle kunna hävda att man har större problem än kinesisk konkurrens om man trots skyhöga tullar och minimipriser ändå inte klarar av att hävda sig på världsmarknaden. Men ändå har EU:s solpanelsindustri krävt att EU-kommissionen gör en så kallad “expiry review”, en utredning för att se om tullarna ska förlängas eller inte.

Det må tyckas vara harmlöst. Men EU:s regelverk är så orimligt att tullarna automatiskt förlängs under själva utredningen, oavsett om dumpingen har fortsatt eller inte. Det är därmed ett enkelt sätt för EU:s industri att få lite extra skydd, dvs lite extra protektionism, under 15 månader. Om den nya utredningen ska inledas eller inte bestäms den 26 november, då EU-kommissionen sammankallar EU:s medlemsstater för rådgivning. Medlemsstaterna kan under detta möte motsätta sig den nya utredningen, så hoppet är inte ute. Men nu krävs det att länderna tar sitt förnuft till fånga och sätter stopp för en dålig handelspolitik som leder till en dålig miljöpolitik. Jag förutsätter att den svenska regeringen aktivt arbetar för att få ett stopp för tullvansinnet.

Varje dag borde vara Bastiats dag

Ikväll samlas ett gäng frihandelsvänner kring ett seminarium på Timbro i en hyllning till Frédéric Bastiat. Ett seminarium och en hyllning jag gärna hade närvarat på om det inte var så att det krockade med den återkommande sessionen i Strasbourg.

Bastiat var en fransk ekonom, statsvetare och författare som fortfarande i allra högsta grad är aktuell i den politiska debatten. Med kvickhet och god argumentation gjorde Bastiat en storartad insats mot socialister och protektionister och för den fria marknaden. 150 år efter hans död är han fortfarande en inspirationsskälla för många inklusive mig själv. Det är svårt att inte respektera.

Under de sex år frihetskämpen Bastiat var aktiv myntade han uttrycket “Om inte varor korsar gränserna gör soldater det”, något som är kärnan i det budskap han lämnade efter sig. Bastiats litterära arv inspirerade giganter som Hayek och Friedmann och sägs har lagt grunden till Ronald Reagans marknadsintresse. Genom det intryck dåvarande finansminister J.A. Gripenstedt tog av den franske frihandelsvännen bidrog Bastiat dessutom till Sveriges liberala systemskifte i mitten på 1800-talet.

Han var också en stor humorist, något han inte minst visade i berättelsen om hur de franska tillverkarna av stearinljus och fotogenlampor är arga för att en utländsk konkurrent svämmar över marknaden med billigt ljus. De kräver därför att politikerna förbjuder konkurrenten, så de kan sälja mer. Detta, menar de, skulle öka försäljningen av belysning, vilket i sin tur skulle leda till att ljustillverkarna måste köpa in mer vax och så vidare och detta skulle få positiva effekter för hela ekonomin. Konkurrenten är solen och berättelsen är en parodi på protektionismen, men resonemanget är också mycket likt keynesianismens teori om multiplikatoreffekten.

Får jag önska mig något en dag som denna är det att alla socialister och protektionister läser Bastiats briljanta texter om den fria marknaden. Kanske främst Det man ser och det man inte ser, en essä alla Keynesianer och nannystaters borde ha på nattduksbordet.

Om att ta ansvar för hur man röstar

Ibland blir man besviken, när människor man i vanliga fall respekterar inte står upp för det som är rätt och riktigt. När politiker som annars har hög integritet röstar för en politik som de inte tror på bara för att det låter bra. I dag röstade Europaparlamentet ett betänkande om att minska ojämlikhet med fokus på barnfattigdom. Det är något jag tror vi alla tycker är viktigt. Men jag kan garantera att en majoritet av de som röstade för betänkandet inte är beredda att ställa sig bakom de krav som finns i rapporten. För politik handlar inte bara om vad vi vill uppnå. Lika viktigt – eller ofta kanske ännu viktigare – är hur vi uppnår våra mål.

Det säger ofta en del om ett betänkande vem det är som är ansvarig för förhandlingarna i Europaparlamentet. Franska socialister gillar tullar, konservativa italienare textilindustrin och portugisiska kommunister gillar att lägga sig i. Den här gången var det just en portugisisk kommunist som var ansvarig för förhandlingarna i Europaparlamentet. Och nej, det är inte bara jag som tycker att hon är en gammal kommunist. Partiet heter faktiskt så på riktigt: Partido Communista Portugues. Det är ett centralistiskt, marxist-leninistiskt parti av den gamla skolan som fortfarande i allra högsta grad slåss mot “imperialismen” (alltså inte enligt mig utan enligt wikipedia) Och det betänkande vi röstade om idag var en riktig vänsterpamflett. Bland det värsta jag sett under mina år i Europaparlamentet. Mer bidrag och byråkrati, fler pekpinnar från Bryssel. Låt mig bara lista några av de i mina ögon värsta och mest bisarra förslagen:

  • Lagstadgad minimilön (§1)

  • Medlemsstaterna ska ha allmänna bidragssystem, inte behovsprövat stöd (§8)

  • Mer pengar till EU:s skolmjölksprogram (förtäckt jordbruksstöd) (§8; AJ)

  • Kommissionen ska inte rekommendera sparprogram, konkurrenskraftsreformer, flexiblare arbetsmarknadsregleringar eller privatiseringar till krisande länder. (§10)

  • Medlemsstater ska återställa bidragsnivåer och offentliga utgifter till åtminstone samma nivå som de var på före den ekonomiska krisen (§14)

  • Medlemsstaterna ska satsa mer på barns fritidsaktiviteter (§17)

  • EU-fond för att utrota energifattigdom (§21)

  • Ökade offentliga utgifter (§22)

  • Synpunkter kring hur skolan utformas i medlemsstaterna (§32-35)

  • Hävdar att privatiseringar och minskade offentliga utgifter leder till ökat våld mot barn (AA)

Det är ärligt talat imponerande att någon lyckats baxa detta genom Europaparlamentet. För de allra flesta tycker faktiskt inte så här. Och normalt skulle det här betänkandet aldrig vinna gehör i en omröstning i plenum. Det är helt enkelt alldeles för extremt på så många punkter. Men det finns två försvårande omständigheter som gjorde att detta betänkande faktiskt fick stöd i Europaparlamentet idag: 1. Det var bara tyckande, inte lagstiftning. 2. Det är allt för många som inte läser innehållet, men som tycker titeln är behjärtansvärd.

Borde man inte ta politik lite mer seriöst än så? Jag tycker det. Och jag trodde faktiskt att fler av mina kollegor, åtminstone mina svenska kollegor, delade den uppfattningen. Men det verkar inte så. Att låta bli att ta ansvar för den politik man kräver för att man räknar med att medlemsstaterna och kommissionen tar fighten åt en är ett ansvarslöst och oseriöst förhållningssätt. För det första för att man som politiker alltid ska kunna stå för hur man har röstat och för den politik man förespråkar, men också för att man genom att rösta för någonting man inte tror på bidrar till att skifta samhällsdebatten i fel riktning och därmed lägger grunden för en politik man inte tror på.

Och att rösta för politiska förslag man egentligen vänder sig emot för en behjärtansvärd titel på rapporten är direkt kontraproduktivt. Men det kanske kan rendera i ett pressmeddelande och ett omnämnande i tidningen. Men politik borde vara mer än så. Och jag är helt övertygad att en majoritet i Europaparlamentet faktiskt inser att bidrag och detaljstyrande politik inte är en bra medicin mot barnfattigdom. Det riskerar snarare att cementera både fattigdom och utanförskap.

Nu kanske du undrar om den som du röstade på i Europavalet stödde allt det här. Jag är ju inte den som vill skapa dålig stämning. Men någonstans tycker jag ändå att väljarna har rätt att veta hur deras folkvalda agerar. Så vill du veta kan du titta på sidan 28 i listan över röstresultat. Och tycker du att det är orimligt? Låt dem få veta det! Du kan maila dem på namn.efternamn@ep.europa.eu och säga vad du tycker. Jag lovar att de kommer att svara!

Jag kan bara beklaga att så många idag röstade för en politik de inte tror på. För ärligt talat tror jag inte bara att det gällde de ledamöter i min egen grupp som inte röstade emot det här betänkandet. Utan också i den liberala gruppen och i socialdemokraternas grupp.  Vad tycker t ex Stefan Löfven om att hans partikollegor röstade för bindande EU-mål för att minska barnfattigdomen? Ärligt talat tror jag inte ens Vänsterpartiet skulle rösta för att EU ska lägga sig i allt detta om det var skarpt läge. Men nu var det ju inte det. Och då behöver man tydligen inte ta ansvar för hur man röstar. De som röstade för rapporten borde stå till svars för varför de röstade som de gjorde.

Kommissionen skjuter vid sidan av målet – riskerar att slå mot jakten

Vi vaknade i lördags upp till en ny verklighet. Det grymmaste terrordådet på över ett decennium drabbade Europa. Larmen om nära förestående terrordåd har gått runt om Europa under helgen och samtidigt har nyheterna om polisinsatser i jakten på terrorister avlöst varandra. Det är utan tvivel så att vi har ett omfattande arbete framför oss i kampen mot terrorismen.

Europa och politiker famlar nu efter verktyg. Klart är att vi inte har gjort tillräckligt. Men jakten på nya verktyg får aldrig bli en ursäkt att göra vad som helst. Under dagen presenterade EU-kommissionen ett förslag till nytt vapendirektiv. Det är självklart att vi måste säkerställa att terrorister och kriminella inte får tag i vapen, frågan är bara hur. Tyvärr gör förslaget nog liten skillnad för terroristers tillgång till vapen, men desto mer för vanliga svenska jägares. Terrorister ansöker sällan om vapenlicens och promenerar heller inte in i den lokala jaktaffären.

EU-kommissionen föreslår en maxtid för en vapenlicens på fem år och ett förbud för en mängd halvautomatiska vapen. Detta gör de trots att även de måste vara medvetna om att antalet brott och terrorhandlingar som begås med lagligt ägda vapen är försvinnande få. Vad de önskar uppnå med dessa förslag, förutom symbolpolitiska vinster är för mig oklart. Istället för att rikta in sig på illegala militära vapen, såsom de som skakat Paris, gör man det bara svårare för Sveriges laglydiga jägare.

Kommissionen föreslår även vissa bra och rimliga åtgärder. Däribland ett gemensamt system för märkning av vapen i syfte att förbättra spårbarheten, förbättrat utbyte av information mellan medlemsstater och tuffare regler för pluggning av vapen. Alla dessa förslag är bra och utgör viktiga steg för att göra det svårare att få tag på illegala vapen.

Men min stora oro är trots allt inte kommissionens förslag utan förutsättningarna för att hålla en sansad och rationell debatt om legala vapen i skuggan av terrorn. Förståelsen för svenska jägare är redan idag begränsad och det gäller att komma ihåg att det inte är vanliga jaktvapen som använts i dessa horribla terrordåd, det är militära vapen som i flera fall har varit pluggade. Det är alltså inte genom att göra det svårare för vanliga jägare som vi stoppar terroristerna. Ett strikt förbud mot semi-automatiska jaktvapen eller en maxtid för en vapenlicens på fem år skulle straffa ansvarsfulla jägare men inte stoppa terrorister.

Istället för att ägna oss åt stickspår som att förbjuda jaktvapen måste vi lägga vår kraft på att stoppa illegala vapen. Särskilt tunga militära automatvapen som inte går att använda till annat än strid. Vi får däremot inte dra jaktvapen över samma kam. Det riskerar tyvärr bara att bli ett hårt slag i luften i kampen mot terrorn.