Christofer Fjellner

Alexander Stubb en bra kandidat till ordförandeposten för EU-kommissionen

I dag, under en presskonferens i Europaparlamentet, meddelade Alexander Stubb officiellt att han kandiderar till ordföramdeposten för EU-kommissionen. Stubb har varit Finlands utrikesminister, finansminister och statsminister. Kollega med mig i Europaparlamentet 2004 till 2008. I dag är han vice ordförande i Europeiska investeringsbanken.

Oaktat den så kallade spitzenkandidat-processen som jag inte gillar jag kan konstatera att Stubb är en bra kandidat med rätt värderingar, som jag stöder helhjärtat. Under presskonferensen betonade han att EU är en värdegemenskap där demokrati, frihet, rättsstatens principer, respekt för de mänskliga rättigheterna och marknadsekonomin är centrala. Och att dessa bara kan upprätthållas genom att backas upp av politiska principer och beslut.

Stubb var tydlig med att det är en förutsätting att alla medlemsstater bekänner sig till grundläggande värderingar för att EU ska fungera väl och med trovärdighet kunna ställa samma krav på länder i vår närhet. Enstaka länder, vare sig utanför eller inom unionen, ska inte tillåtas att söndra och utmana EU:s integritet.

På EPP:s kongress i Helsingfors 8 november röstar vi om vem ska blir vår spetskandidat.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *