Christofer Fjellner

Bakvägen säljer sossarna ut Sveriges självbestämmande

Det finns nog inget Socialdemokraterna säger sig gilla så mycket som den svenska modellen. Statsminister Stefan Löfven har till och med i ett tal sagt att hans eget liv och utveckling är ett resultat av den här modellen. Men skillnaden mellan retoriken på hemmaplan och den politiska praktiken när Socialdemokraterna har en chans att påverka kunde förmodligen inte bli större. I omröstning efter omröstning i EU driver Socialdemokraterna nämligen en linje som innebär att EU ska få fatta beslut i frågor som rör den svenska arbetsmarknaden och den svenska socialpolitiken. Det spelar ingen roll vad Socialdemokraterna säger om att värna det svenska självbestämmandet och den svenska modellen, så länge de faktiskt röstar för en politik som innebär att de kanske mest känsliga politiska frågorna ska hanteras i Bryssel i stället för Stockholm.

Det finns en röd tråd i hur Socialdemokraterna agerar i dessa frågor. Socialdemokraterna röstar konsekvent för att EU ska få mer inflytande över frågor som tidigare har varit förbehållna medlemsstaterna att besluta om. Det gäller EU:s pelare för sociala rättigheter och villkor för arbetstagare som är utstationerade i andra länder, som Europaparlamentet beslutade om i tidigare i veckan. Listan kan göras längre och i samtliga fall förordar Socialdemokraterna en politik som innebär en maktförskjutning i riktning mot Bryssel.

För ett par veckor sedan röstade Europaparlamentet om ett förslag som bland annat innehåller bestämmelser om att EU ska besluta hur föräldraförsäkringen ska utformas, att bolagsstyrelser i medlemsstaterna ska kvoteras och att vallistorna måste utformas så att det råder balans mellan könen. Samtliga närvarande socialdemokratiska ledamöter röstade för förslaget.

 

ny votering

 

Nästa vecka röstar Europaparlamentet om rekommendationer för minimiinkomststöd i medlemsstaterna. Men redan när frågan behandlades i det ansvariga utskottet i Europaparlamentet röstade socialdemokratiska Marita Ulvskog för förslaget.

slutomröstning

Rekommendationerna är långtgående och innehåller bland annat krav om att EU ska införa ett ramdirektiv för gemensamma regler, uppföljning och genomförande av minimiinkomststödet. Paragraf 21

Rekommendationerna säger också att det ska utarbetas en strategi på EU-nivå som ska skapa gemensamma mål och bidra till lika villkor mellan medlemsstaterna. Det är svårt att se hur ett sådant system ska fungera utan att transfereringar sker mellan medlemsstaterna. I sådana fall kommer Sverige garanterat sitta med notan när kalaset ska betalas.  Paragraf 43

Vidare uttalar sig Europaparlamentet om hur skattepolitiken och bidragssystemen i medlemsstaterna ska utformas och förordar inte så oväntat ökade bidrag framför sänkta skatter och stärkt konkurrenskraft för att bekämpa fattigdom och utanförskap.

Paragraf 56

 

Förslaget är till och med så långtgående att det är inne och pillar i bidragsnivåerna i de enskilda medlemsländerna.

paragraf 39

Det har väl förvisso alltid varit stor skillnad mellan den socialdemokratiska retoriken och den politik som de faktiskt driver. Men skillnaden mellan det Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger i debatten i Sverige och den politik som Socialdemokraterna är pådrivande för i Bryssel måste innebära något slags rekord i hyckleri också för Socialdemokraterna. Det är bara prat att den svenska modellen ska utvecklas, vad Socialdemokraterna faktiskt gör är att avveckla den.

Det står såklart Socialdemokraterna fritt att driva vilka frågor de vill. Men de bör vara öppna med vilka konsekvenser deras politik kan få. Man värnar inte den svenska arbetsmarknadsmodellen eller den svenska socialpolitiken genom att låta EU få inflytande över dem. Det spelar ingen roll hur mycket Socialdemokraterna vill att Europa ska bli som Sverige. Det är Sverige som kommer att tvinga anpassa sig till resten av Europa i frågor där det inte finns något mervärde att kompromissa med 27 andra medlemsstater. Det är helt säkert så att det inte är den svenska arbetsmarknadsmodellen eller det svenska föräldraförsäkringssystemet som kommer ut på andra sidan när vi gör upp med länder som Irland och Rumänien. Om vi inte vill att andra länder ska bestämma över vår välfärdspolitik ska vi noga akta oss för att lägga oss i deras.

Det kan tyckas ironiskt att en socialdemokratisk statsminister med bakgrund som fackföreningsbas är med och monterar ned den svenska modellen bakvägen. Men det är vad som ligger i vågskålen oavsett vad Socialdemokraterna säger utåt. Alla som värnar det svenska självbestämmandet har anledning att vara oroade.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *