Christofer Fjellner

Blir alkoholpolitiken bättre för att den styrs från Bryssel?

Europaparlamentet trycker återigen på för att EU ska ta fram en ny alkoholstrategi. Det uttalade syftet, att begränsa de alkoholrelaterade skadorna, är behjärtansvärt och det finns en poäng i att EU-länderna utbyter erfarenheter i hur man bäst förebygger alkoholrelaterade problem. Men som vanligt är det många som vill att EU ska gå in och detaljreglera. Det kan förstås vara bra att länderna har ett utbyte av erfarenheter om hur man bäst förhindrar rattfylleri, alkoholrelaterade skador och till exempel alkoholrelaterad brottslighet men det finns inget som pekar på att det arbetet blir bättre av att ledas från Bryssel

Som vanligt i dessa sammanhang kommer det förslag som i praktiken inte gagnar folkhälsan utan istället enbart syftar till att begränsa den fria rörligheten. Till exempel finns det förslag som skulle begränsa den gränsöverskridande internethandeln av alkohol. Att försvåra den gränsöverskridande handeln kommer knappast påverka alkoholkonsumtionen i någon större utsträckning. I stället lär vi se en ökad smuggling och en större svart marknad för öl, vin och sprit. Det är knappast bra för folkhälsan. Det räcker med att titta på Sverige där det finns gott om lagliga vägar att föra in alkohol från utlandet. Varför diskriminera näringsidkare som använder sig av internet som försäljningsplats?

I sin iver att skydda barn från alkoholen finns det också förslag som syftar till att förbjuda att akohol säljs eller serveras i närheten av skolor. Jag kan ställa mig frågande till om det verkligen är rätt väg att gå för att minska risken för att unga får tag på alkohol. Utgångspunkten måste vara att varje lands nationella åldersgräns för alkoholköp efterlevs av försäljnings- och serveringsställena. Och om inte det sker är det varje lands ansvar att se till åldersgränserna efterlevs, det kan och ska inte vara EU:s uppgift. Att låta EU ha synpunkter på stadsplaneringen i medlemsländerna, genom att bestämma var det får finnas barer eller restauranger som serverar alkohol är att gå alldeles för långt.

För svensk del finns det andra frågor som också är viktiga, till exempel frågan om gårdsförsäljning. Vi behöver inte fler förbud, snarare färre. Därför är det nu viktigt att se till att förbudsivrarna inte smyger in fler inskränkningar för den svenska alkoholförsäljningen.

1 kommentar

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *