Christofer Fjellner

Kategori: Alkohol

Totalt 27 inlägg

Gårdsförsäljning i majoritet

Efterfrågan på lokalt- och småskaligt producerad öl och vin är stor. Det finns fler än 160 vingårdar och 250 bryggerier i Sverige. Men utvecklingen hämmas av att det är svårt för producenterna att nå ut med sina produkter. Som det det enda landet i EU tillåter Sverige inte gårdsförsäljning av alkohol. Jag har länge arbetat för att ändra på det och göra gårdsförsäljning tillåten också i Sverige.

Nu ser det ut bli förändring.  I torsdags togs ett stort steg när en majoritet av riksdagsledamöterna i socialutskottet ställdes sig bakom ett förslag att tillåta gårdsförsäljning.

Jag har tidigare argumenterat för en modell som innebär att gårdsförsäljningen sker inom ramen för Systembolagets monopol. Vingårdar och mikrobryggerier görs till ombud för Systembolaget och tillåts lagerhålla sina egna produkter. Det är en kompromiss som bygger vidare på Systembolagets monopol i stället för att hota det. Förslaget som fick stöd i socialutskottet utgår också ifrån att gårdsförsäljningen ska tillåtas och monopolet bevaras.

Vingårdar och mikrobryggerier är spridda över hela landet och att tillåta dem att sälja sina produkter skulle gynna svenska ekonomi och bidra till fler jobb, särskilt utanför storstäderna och på landsbygden. Det är en liten frihetsreform som bidrar till att hela Sverige lever och utvecklas och som leder till bättre service och nya möjligheter för turistnäringen.

Efter att riksdagens socialutskott nu har beslutat om att gå fram med ett tillkännagivande om att införa gårdsförsäljning är vi ett steg närmare mål. Men det finns inga garantier för att gårdsförsäljning blir verklighet. Det krävs ett aktivt arbete för att Sverige som det sista landet i EU ska tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsätter sig fortfarande förslaget.

De gör det med hänvisning till folkhälsan. Men det är ett argument som ekar tomt. Det är knappast hantverksmässigt producerade och i sammanhanget dyra produkter som innebär en fara för folkhälsan. Lika lite lär det innebära en fara för folkhälsan om Systembolagets redan över 500 ombud blir något fler. Snarare är det så att gårdsförsäljning skulle vara ett välkommet och främjade tillskott till den svenska mat- och dryckeskulturen.

Regeringens avoga inställning till gårdsförsäljning hindrar dock inte oss moderater från att tillsammans med övriga partier i Alliansen att göra verklighet av förslaget. Det finns inget att vänta på.

Sverige femma i årets förmynderitävling

I veckan släpptes årets upplaga av “Nanny State Index”, en rankinglista över politisk klåfingrighet i EU:s medlemsstater. Föga oväntat kvalade Sverige in på en mindre smickrande femteplats. Förvisso en förbättring jämfört med förra årets andraplats, med det beror framförallt på att andra länder införde nya förbud och regleringar och inte på att den svenska regeringen blev liberaler. Sverige ligger dessutom fortfarande långt framför vårt södra grannland Danmark. Och ännu längre framför Tyskland som återigen kom näst sist. Kanske ligger det mer i Horace Engdahls gamla uttalande om att “Tyskland är ett Sverige för vuxna” än vad de flesta tror.

Nanny State Index poängsätter EU:s medlemsstater utifrån graden av klåfingrighet och förmynderi i politiken för alkohol-, tobak- och livsmedel, frågor som är tätt förbundna med självbestämmande och livskvalitet. I 22 av 28 medlemsstater ökade förbunden och regleringarna förra året. Man ska självklart ta sådana här index med en nypa salt, men de ger ändå en fingervisning om hur politiken ser ut på dessa områden och i vilken utsträckning som politikerna tycker att de genom skatter, prishöjningar, förbud, stigmatisering av konsumenter, begränsningar i utbud, monopol med mera behöver agera dadda för att skydda människor från sig själva och sina egna beslut.

Förmynderimätaren slår i taket när det kommer till Sveriges alkoholpolitik. Vi har de högsta skatterna på sprit i hela EU och bland de högsta på öl och vin. Vi har Systembolaget och förbud mot all slags reklam i radio och tv och utomhus. Till detta kan dessutom läggas att Sverige är det enda landet i Europa som inte tillåter gårdsförsäljning. Som lök på laxen håller regeringen också på att lägga fram ett förslag som innebär att distansförsäljning ska förbjudas, något som jag skrivit om på SvD Debatt i veckan.

Nanny State Index är ett roligt sätt att uppmärksamma något som egentligen är ganska trist. Det kan tyckas oförargligt, men vad det här ytterst handlar om är människors rätt att själva bestämma över sina egna liv, utan att staten lägger sig i. Det rätten gäller också i frågor som rör sprit, cigaretter och mat och även när människor fattar beslut som kanske inte är optimala ur ett hälsomässigt eller ekonomiskt perspektiv och som inte ger alla rätt i Socialdepartementets bok.

Den nuvarande regeringen kommer inte att göra mycket för att minska den politiska klåfingrigheten. Det ligger nog närmare till hands att det blir mer av den varan så länge Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitter vid rodret. Men Nanny State Index är en bra påminnelse om att förmynderiet och klåfingrigheten kan minska och att även Sverige kan bli ett land där vuxna behandlas som just vuxna och inte som barn som behöver uppfostras av staten.

Wikström duckar om gårdsförsäljningen

Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. Det är helt orimligt och det är på tiden att Sverige agerar konstruktivt i frågan. Jag har därför föreslagit att gårdsförsäljning ska tillåtas genom att gårdar och mikrobryggerier görs till ombud för Systembolaget. Det är en kompromiss som inte hotar Systembolagets monopol utan bygger vidare på det och något vi därför alla borde kunna enas om.

Moderaterna har lagt ett förslag på riksdagens bord som föreslår just det. Gårdsförsäljning av öl och vin skulle inte