Christofer Fjellner

Kategori: Alkohol

Totalt 27 inlägg

I Expressen-ledare om gårdsförsäljning

Expressens Eric Erfors skriver idag en ledare om gårdsförsäljning av alkohol i vilken han konstaterar att Christofer arbetat med frågan:

”Den moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner gjorde i alla fall i våras mer på en kvart än vad en hel statlig utredning förmått.

Han frågade helt enkelt EU:s konkurrenskommissionär Neelie Kroes om det vore okej med EG-rätten att ha en reglerad gårdsförsäljning.
Kroos påpekar i sitt svar att ett sådant undantag ’inte fordrar att statliga handelsmonopol avskaffas'”

Fjellner i Norrköpings Tidning om gårdsförsäljning

Gårdsförsäljning av framförallt vin, fruktvin och kanske även öl och snaps skulle kunna bli en viktig näring på landsbygden, skriver Christofer Fjellner och Fredrik Bergqvist i dag i Norrköpings Tidning.

Vi besökte nyligen Åke Wester och hans vinodling. Han driver ett lantbruk i Wreta utanför Linköping. I dag lämnar ungefär 1 000 liter vin WesterVin årligen, och volymen ökar.  Åke Wester hade sökt tillstånd för att under dagen kunna anordna en avsmakning av de olika sorters vin som odlas på gården. På gården odlas även sparris och till detta skulle man även kunna bjuda på dinkelbröd från gårdens lokalproducerade bröd.

Detta klassificeras dock inte som mat enligt alkohollagstiftningen. Istället blev nu sällskapet stirrandes på flaskorna med det lokalodlade innehållet. Flaskor som inte heller får säljas på gården utan endast finns att tillgå i en systembolagsbutik i hela Östergötland. I början av mars överlämnade regeringens utredare Anita Werner alkohollagsutredningen till hälsominister Maria Larsson. Sushirestauranger ska få servera alkohol. Krogar ska få ombuteljera och krydda brännvin för försäljning på den egna krogen, men så kallad gårdsförsäljning av öl, vin och starksprit kommer inte på fråga.

Werner utesluter helt gårdsförsäljning av starksprit, av alkoholpolitiska skäl, men verkar kunna tänka sig att acceptera försäljning av vin och fruktvin men menar då att EU skulle fälla Systembolagets monopol om Sverige tillät sådan gårdsförsäljning. Där har hon fel. För att reda ut begreppen ställde undertecknad (Christoffer Fjellner) en fråga till Neelie Kroes, den EU-kommissionär som har ansvar för konkurrensfrågor. Fjellner frågade Kroes om det fanns några juridiska hinder inom EG-rätten mot att ha en reglerad gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholdrycker i ett land som Sverige, där sådana drycker i övrigt säljs via ett statligt detaljhandelsmonopol. Kroes svarade snabbt och hennes svar var tydligt; ett undantag för gårdsförsäljning är förenligt med detaljhandelsmonopolet.

Förhoppningsvis tar hälsoministern till sig av detta klargörande. Om inte annat borde näringsministern göra det. Gårdsförsäljning av framförallt vin, fruktvin och kanske även öl och snaps skulle kunna bli en viktig näring på landsbygden. Hela Sverige ska leva, brukar det heta, och då är det inte rimligt att ha ett regelverk som gör det i praktiken omöjligt att bedriva småskalig produktion av alkohol, och det helt utan anledning. Antagligen kommer försäljningen främst att ske till kvalitetsmedvetna kunder som vill ha lokalt producerade alternativ till de stora tillverkarnas massproducerade sortiment. Så fungerar det i andra europeiska länder och så skulle det kunna fungera i Sverige. Att en statlig utredare bluffar och försöker lura svenska beslutsfattare att förbjuda gårdsförsäljning av lokala alkoholprodukter är upprörande. Även hur svenska byråkrater gång på gång skyller på EU för att slippa klä skott för sina egna dumma idéer är också upprörande

Så, snälla Anita Werner, låt bönderna sälja vin och sluta skrämmas med EU.

Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker
Fredrik Bergqvist (M), oppositionsråd (M) Norrköpings kommmun

Christofer Fjellner får svar: Gårdsförsäljning av alkohol ok för EU

Bland andra SvD och DN skriver om att EU-kommissionens svar på Christofer Fjellners fråga om gårdsförsäljning av alkohol. När statens alkoholutredning i våras presenterades konstaterade utredaren Anita Werner det även i fortsättningen ska vara olagligt för lokala vintillverkare att sälja sitt vin till turister och andra direkt på gården, då det inte skulle gå ihop med det svenska alkoholmonopolet.

Detta tillbakavisar nu  Eu-kommissionen, då man i sitt svar till Christofer Fjellner skriver att lokal alkoholförsäljning direkt till konsumenterna skulle vara ett undantag från Systembolagets ensamrätt.  Med hänvisning till en dom i EU:s domstol konstaterar man dock att ett sådant undantag inte skulle fordra att det statliga handelsmonopolet måste avskaffas.

Utredningen har således felaktigt angett EU-juridik som motiv för  ett fortsatt förbud. ”Det är en klassiker,  när det passar skyller man på Bryssel” konstaterar Christofer Fjellner.

EU-kommissionens svar på Christofer Fjellners fråga om gårdsförsäljning av alkohol

Christofer Fjellner ställde en parlamentarisk fråga till Eu-kommissionen de ansåg att det finns några juridiska hinder inom ramen för EG-rätten mot att Sverige, trots sitt alkoholmonopol, tillåter en reglerad gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholdrycker. kommissionens svar finner du nedan.

P-1299/09SV

Svar från Neelie Kroes

på kommissionens vägnar

(26.3.2009)

 

 

Om lokala alkoholproducenter tilläts sälja alkoholdrycker direkt till konsumenter skulle det utgöra ett undantag från den ensamrätt som svensk lag för närvarande tillerkänner Systembolaget.

 

När det gäller frågan om ett sådant undantag skulle innebära en överträdelse av gemenskapsrätten, fastställde EG-domstolen i mål C-189/95[1] att artikel 31 i fördraget inte fordrar att statliga handelsmonopol avskaffas, utan i stället ”föreskriver att monopolen skall anpassas på ett sådant sätt att ingen diskriminering med avseende på anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger mellan medlemsstaternas medborgare”. Undantaget i fråga skulle därför kunna falla inom ramen för artikel 31.  Denna ståndpunkt påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om fri rörlighet för varor och tjänster i artiklarna 28 och 49 i fördraget.


[1]     Mål C-189/95, Franzén.

Magasin NEO: Christofer Fjellner skriver om liberalism och Europa

Christofer Fjellner skriver i Magasin NEO om vad liberalismen egentligen betyder för honom och om hur denna ideologi präglar hans arbete som europaparlamentariker.  Fjellner skriver bland annat:  ”Själva grundtanken med Europasamarbetet är liberalt och strävan att riva gränser inom Europa är en frihetsresa som har stor påverkan på våra liv. Fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital inskränker politikers möjligheter och byråkraters rätt att på olika sätt hindra oss från att förverkliga våra drömmar.” 

Artikeln är en del av serie artiklar, där NEO försöker att ta reda på vem som är Den liberale kandidaten inför europaparlamentsvalet den 7/6.

zp8497586rq

Nu får vi ta in mindre sprit – Aftonbladet

FRÅN AFTONBLADET:

Nu vill Europaparlamentet strypa alkoholinförseln. I går röstade man för en halvering av införselkvoterna inom EU.

– Man vill komma åt storsmuggling och langning till ungdomar, men det här drabbar bara vanliga människor, säger Christofer Fjellner (m) ledamot i EU-parlamentet. Han får mothugg.

– Det här är jättepositivt, halvering är ett rimligt krav, säger Jan Andersson (s). EU-parlamentet har ingen beslutanderätt i frågan, det har ministerrådet.Fakta:

Så stor blir skillnaden

I dag: 10 liter sprit. 20 liter starkvin. 90 liter vin. 110 liter starköl.Parlamentets förslag: 5 liter sprit. 10 liter starkvin. 45 liter vin. 55 liter starköl.

zp8497586rq
zp8497586rq