Christofer Fjellner

Kategori: Spelpolitik

Totalt 55 inlägg

Hyckleriet i spelpolitiken fortsätter

Spelpolitik är ett kontroversiellt område och kanske är det därför så få intresserar sig för det. Av samma anledning har det kommit att präglas av hyckleri som få andra politikområden. Trots att lagförslaget som regeringen presenterar snart innebär en stor omreglering av spelmarknaden fortsätter området att präglas av samma dubbelmoral. Regeringens fina ord om konsumentskydd och höga krav på måttfullt spelande har inte mycket med verkligheten att göra. Spelpolitiken fortsätter handla om att fylla både Socialdemokraternas och statens skattkista. Så kan vi inte ha det i en fråga som ytterst handlar om folkhälsan i Sverige.

Låt mig ge fem exempel.

  • Skattebefriad spelverksamhet för Socialdemokraterna. Den nya spellagen innebär att privata aktörer får tillhandahålla spel på bl.a. sport och kasino-, bingo- och poker online. De privata aktörerna blir en del av den reglerade spelmarknaden i Sverige, vilket innebär att de också betalar skatt här. Men Socialdemokraternas egen spelverksamhet är undantagen och blir varken konkurrensutsatt eller skattepliktig. Det innebär att Socialdemokraterna inom ramen för A-lotterierna och Kombispel kan fortsätta att bedriva sin lotteriverksamhet utan att betala ett öre i skatt. Skatteintäkterna från lotteriverksamheten motsvarade 2016 en tredjedel av Socialdemokraternas intäkter och 90 procent av SSU:s. De senaste tio åren har Socialdemokraterna haft inkomster på över 500 miljoner från lotteriverksamheten.
  • Lottförsäljning på kredit och på telefon för Socialdemokraterna. Socialdemokraterna har gett sig själva ytterligare ett undantag – partiet får till skillnad från andra sälja lotter på kredit genom sitt bolag Kombispel. Genom aggressiv marknadsföring och försäljning av lotter på kredit drev partiet mellan 2014 och slutet av 2017 omkring 10 000 fall till Kronofogden. Dessutom har lotter sålts till personer som redan är skuldsatta, som en konsekvens av Socialdemokraternas egen lottförsäljning. Därtill kan läggas att det skriftlighetskrav vid telefonförsäljning som regeringen går fram med som av en slump inte ska omfatta försäljning av lotter.
  • Svenska spels reklambudget. Det är inte bara Socialdemokraterna som ägnar sig åt aggressiv marknadsföring. Samtidigt som Svenska spel försöker hindra sina konkurrenter att annonsera lägger företaget enorma summor på sin egen reklam – förra året sjunde mest av alla företag i hela Sverige. Samtidigt blev Svenska spels Lotto-reklam nyligen fälld av Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring för att den vilseledande påstår att Lotto leder till en “extravagant” tillvaro. Lite som att Systembolaget skulle göra reklam för fantastiska fyllor på Koskenkorva.
  • Staten är spelberoende. Fastän spelmonopolet går i graven vill regeringen behålla Svenska spel. Men om staten med trovärdighet ska kunna reglera spelmarknaden kan den inte samtidigt ha stora egna intressen på densamma. Staten ska tjäna pengar på att beskatta spelandet, inte på att själv bedriva spelverksamhet. Men Svenska spel är en kassako som genererar omkring fem miljarder kronor i skatteintäkter varje år. Därför, även om regeringen aldrig skulle erkänna det, säljs inte Svenska spel.
  • Svenska spel sätter krokben för konkurrenterna. Svenska spel kan inte alltid matcha sina konkurrenter när det gäller att erbjuda ett brett urval av sporthändelser att slå vad om. I stället finansierar de Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollförbundet som lobbar för att förbjuda just sådana spel som Svenska spel själva inte erbjuder. Vi har med andra att göra med ett statlig bolag som delar ut sina pengar för att andra organisationer ska sätta käppar i hjulet för vassare konkurrenter.

Skillnaden mellan de fina orden om konsumentskydd och måttfullt spelande och verkligheten är gigantisk. Men så kan vi inte ha det i en fråga som ytterst handlar om folkhälsan i Sverige. I stället för det nuvarande hyckleriet behöver vi en seriös politik som bygger på fakta och kunskap. Det behövs en spelreform som skyddar spelarna och är till gagn för allmänheten. Det behövs en spelreform som bryter Socialdemokraternas och statens spelberoende.

Blott Sverige svenska socialdemokrater har

Moralens och de höga hästarna parti har åter fallit ur sadeln. Den här gången gäller det den egna spelverksamheten och försäljningen av lotter. Att Socialdemokraterna och SSU har gett sig själva ett undantag från sitt eget spelmonopol och därmed tillåts bedriva spelverksamhet är i sig ett uttryck för en generande dubbelmoral.

Men som om det inte vore nog framkommer det nu att Socialdemokraterna – som historiskt ofta har åberopat vikten av måttfullt spelande, samhällsansvar och skydd för den enskilde konsumenten för att rättfärdiga det statliga monopolet – ägnar sig åt aggressiv marknadsföring, “Köp den dyraste champagnen du hittar”, och försäljning av lotter på kredit till människor som redan är skuldsatta.

Vän av ordning tänker kanske att det borde vara förbjudet att sälja lotter på kredit till människor som till råga på allt är skuldsatta. Och det är det. Men också i det här fallet har Socialdemokraterna tillägnat sig ett undantag som gör att de genom sin ekonomiska förening A-lotterierna och bolaget Kombispel tillåts sälja lotter på kredit till människor med skulder.

Ett parti med med något slags moralisk kompass hade om det blivit ertappat med fingrarna i syltburken på detta flagranta sätt bett förbehållslöst om ursäkt. I nästa steg hade det slutat att sälja lotter. Hade det varit ett privat företag som agerat på det här skrupelfria sättet hade Socialdemokraterna ropat högst av alla. Men det är nog att förvänta sig för mycket att partiet ska ändra sig i det här fallet. Socialdemokraterna är nämligen spelberoende.

Förra året motsvarande lotterierna en tredjedel av Socialdemokraternas intäkter och de senaste tio åren har mer än en halv miljard kronor tillfallit partiet genom vinsten från spelverksamheten. För SSU står lotterna för mer än 90 procent av inkomsterna. Det är med andra ord inte helt förvånande att SSU spelar ovetandes och först under galgen säger att de har en dialog med Kombispel för att se över reglerna för försäljning av lotter till människor med skulder. Men det är värt att påpeka att SSU:s förbundssekreterare sitter i styrelsen för såväl Kombispel som A-lotterierna och rimligen bör vara så pass insatt att hon vet vad det är för slags verksamhet som bedrivs.

Som DN rapporterade häromdagen har Socialdemokraternas spelbolag drivit nästan 10 000 fall till Kronofogden sedan 2014. Det motsvarar mer än sex fall om dagen. Samtidigt har hundratals personer, framförallt pensionärer, blivit pådyvlade lotter – bland att genom aggressiv telefonförsäljning – fastän de redan har skulder till lotteribolagen hos Kronofogden. Skamlösheten vet inga gränser.

Vi slår oss ofta för bröstet och säger att Sverige är befriat från korruption. Det är en villfarelse som de flesta borde vara befriade från vid det här laget. Socialdemokraterna har historiskt varit den största påhejaren av förbud mot privata spelbolag, men har alltså inte bangat att ge sig själva och sitt ungdomsförbund tillåtelse att sälja lotter. Till och med på kredit till redan skuldsatta människor de själva skickat Kronofogden på. Det kan inte beskrivas som någonting annat än nära nog en institutionalisering av korruptionen: att sitta vid makten och stifta lagar som gynnar det egna partiet och den egna rörelsen samtidigt som man förbjuder alla andra att göra samma sak.

Just nu håller den svenska spellagstiftningen på att ses över. Utredaren har föreslagit att det svenska spelmonopolet ska ersättas med ett licenssystem som tillåter privata aktörer att erbjuda sina tjänster och en försäljning av Svenska spel. Kruxet är bara att Socialdemokraternas spelverksamhet ska lämnas orörd. När Socialdemokraterna försöker tona ner hur saker och ting faktiskt fungerar är det upp till oss andra att påminna dem om det och att det faktiskt är skuldsatta pensionärer som är med och betalar för Socialdemokraternas valkampanjer.

Det är helt uppenbart att drivkraften bakom Socialdemokraternas spelpolitik inte är att skydda utsatta människor, utan att till varje pris fylla partikassan. Det är direkt ohederligt och bevisar att det är hög tid att Socialdemokraterna berövas sina av dubbelmoralen impregnerade privilegier i samband med att spellagstiftningen ändras.

EU-kommissionen stämmer Sverige för spelmonopolet

Fick på förmiddagen ett SMS från Michel Barnier, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden, om att EU-kommissionen äntligen beslutat sig för att dra Sverige inför rätta för spelmonopolet. Det är bra. Jag har jobbat för att Sverige ska modernisera spelmarknaden i många år och avskaffa det föråldrade spelmonopolet. Men allt för lite har hänt. EU-kommissionen hotade redan 2007 att dra Sverige inför rätta i EU-domstolen för fördragsbrott för att spelmonopolet inte är begränsande och därför bryter mot den fria rörligheten på EU:s inre marknad. För ett år sedan förnyande EU-kommissionen sitt hot och idag gjorde EU-kommissionen verklighet av sitt hot.

Jag har talat med både Barnier och medlemmar ur hans kabinett om detta många gånger det senaste året och det har stått klart att EU-kommissionen varit beredd att göra verklighet av sitt hot om Sverige inte tar frågan på allvar. Jag har försökt förmedla detta till företrädare på hemmaplan, men det är många som inte tagit kommissionen på allvar. I juni var tanken att finansmarknadsminister Peter Norman skulle presentera en ny inriktning för den svenska spelmarknaden. Men det blev bara en halvmesyr, inga nya politiska direktiv, och frågan begravdes i ännu en utredning. Ur mitt perspektiv var det snarare ett halvt steg tillbaka än en riktning framåt. EU-kommissionen var missnöjd med Sveriges reaktion på det förnyade hotet och att de nu faktiskt drar Sverige inför rätta visar att de tar sitt uppdrag att försvara den fria rörligheten på EU:s inre marknad på allvar och det är i grunden något vi alla ska vara glada över.

För det finns ingen som på allvar tror att spelmonopolet har funnits där för att begränsa spelandet. Det räcker att titta på Svenska Spels reklam för att inse att spelmonopolet inte finns där för att begränsa spelandet. Det är finansdepartementet som blivit spelberoende, och som satt sig på tvären. Tvärtom har vi under en lång tid haft en stor oreglerad spelmarknad i Sverige och detta ger oss nu möjlighet att ta fram en lagstiftning där alla spelbolag som verkar i Sverige också lyder under svenska regler.

Det finns en bred majoritet för en reform av spelmarknaden och ett avskaffande av spelmonopolet i Sveriges riksdag. Därför är jag övertygad om att en reform nu kommer att drivas fram ganska fort. Vi kan inte ha en situation där regeringen står i EU-domstolen och försvarar hyckleriet att Sverige inte reformerar spelmarknadsregleringen när vi har en bred, blocköverskridande majoritet i riksdagen som vill reformera lagstiftningen i enlighet med EU-rätten.

Missad möjlighet för mer rimlig spelpolitik

Idag meddelade Finansdepartementet att man tillsatt en utredning för att se över lotterilagen. Beskedet kommer mot bakgrund av att EU-kommissionen hotat med att dra Sverige inför rätta i EU-domstolen för fördragsbrott om inte Sverige förändrar spellagstiftningen. EU-kommissionen menar att det svenska spelmonopolet hindrar den fria rörligheten på EU:s inre marknad på ett sätt som inte kan motiveras eftersom den svenska lagstiftningen inte syftar till att minska spelandet eller dess skadeverkningar.

Regeringen har bestridit EU-kommissionens argumentation, och det mesta talar därför att EU-kommissionen kommer att dra Sverige inför rätta om man inte snabbt vidtar åtgärder för att modernisera lagstiftningen.

Regeringen har nu beslutat om direktiv för en utredning som ska se över främjandedirektivet så att det så kallade främjandeförbudet i lotterilagen kan bli mer effektivt. Främjandeförbudet syftar bland annat till att förhindra att spelanordnare utan svenskt tillstånd marknadsför sig i Sverige. Högsta Domstolen har prövat regleringen av sanktionerna till lotterilagen och kommit fram till att utformningen av sanktionerna är diskriminerande och därför inte ska tillämpas. Därför förekommer en omfattande annonsering för spelbolag som inte har tillstånd på den svenska marknaden.

Det här är en missad möjlighet att göra det vi faktiskt behöver göra – en stor översyn av den svenska spelregleringen. Istället väljer man att lappa och laga. Att skärpa annonseringsreglerna är dessutom en utveckling som går åt helt fel håll! Det spelbolag som har den mest aggressiva marknadsföringsstrategin är ju dessutom det enda spelbolaget som är tillåtet – Svenska Spel.

Regeringens pressmeddelande går att läsa här: http://www.regeringen.se/sb/d/18451/a/233733

Spelmonopolet på väg mot EU-domstolen

EU-kommissionen skärper nu tonen mot den svenska regeringen för hur spelmarknadsregelringen har hanterats. EU-kommissionen hotade redan 2007 att dra Sverige inför rätta i EU-domstolen för fördragsbrott för att spelmonopolet inte är begränsande och därför bryter mot den fria rörligheten på EU:s inre marknad. Nu förnyar kommissionen hotet och ger regeringen två månader att agera. Nästa steg blir en stämning i EU-domstolen.

Jag har fått signaler om att detta varit på gång den senaste månaden. EU-kommissionen meddelade för ett år sedan att man återupptagit arbetet med de överträdelseförfaranden som lagts på is och mitt intryck är att det nu finns en genuin ambition hos kommissionen att tvinga de medlemsstater som bryter mot fördraget att anpassa sin lagstiftning till EU-rätten. Trots det är jag faktiskt lite förvånad över att det är så skarpt formulerat.

Att EU-kommissionen tidigare hotat att dra Sverige inför rätta för fördragsbrott utan att regeringen agerat är sannolikt anledningen till att Sverige särskilt pekas ut av kommissionen, trots att man valt att gå vidare med överträdelseförfaranden även mot Belgien, Cypern, Tjeckien, Litauen, Polen och Rumänien. Av det kan man dra slutsatsen att Sverige står först i kön till EU-domstolen.

Det här är en tydlig signal för regeringen att agera. Peter Norman meddelade i juni att en reform av spelmarknaden lagts på is och att man inte kommer att börja arbeta med en proposition förrän tidigast efter valet nästa år. Finansdepartementet får nu tänka om om Sverige ska slippa en stämning i EU-domstolen. Vi kan inte ha en situation där regeringen står i EU-domstolen och försvarar varför Sverige inte reformerar spelmarknadsregleringen när en bred, blocköverskridande majoritet i riksdagen vill reformera lagstiftningen i enlighet med EU-rätten.

Nedan ett pressmeddelande som jag skickade ut tidigare idag:

Svenska spelmonopolet på väg mot EU-domstolen
EU-kommissionen skärpte på onsdagen tonen mot den svenska regeringen för hur den hanterat spelmaknadsregleringen. EU-kommissionen menar att spelmarknadsregleringen bryter mot EU-rätten och förnyade på onsdagen sitt hot om att dra Sverige inför rätta i EU-domstolen om inte regeringen agerar inom två månader. Sverige kommer att få ett nytt så kallat motiverat yttrande i ärendet. Ett motiverat yttrande är sista steget innan EU-kommissionen drar en medlemsstat inför rätta i EU-domstolen för fördragsbrott.

– Sverige verkar ha klarat sig undan med blotta förskräckelsen. Jag hade förväntat mig att kommissionen tagit Sverige till domstol redan nu. Processen har pågått i snart tio år och regeringen har gjort alldeles för lite för att anpassa lagstiftningen till EU-rätten. Jag förväntar mig att regeringen i och med detta skyndar på processen att ta fram en ny lagstiftning, säger Christofer Fjellner, Europaparlamentariker för moderaterna.

EU-kommissionen menar att den svenska spellagstiftningen strider mot EU-rätten eftersom spelmonopolet inte används för att begränsa spelandet. Sveriges begränsning av den fria rörligheten på spelområdet är varken systematiskt eller konsistent, skriver EU-kommissionen i ett uttalande. EU-kommissionen har bland annat tittat på hur det svenska spelmonopolet är reglerat och vilka regler som gäller för annonsering.

Finansmarknadsminister Peter Norman meddelade i juni att regeringens planer att reformera spelpolitiken lagts på is till tidigast efter nästa års riksdagsval.

EU-kommissionen hotade att dra Sverige inför rätta redan 2007, då man skickade ett första motiverat yttrande till den svenska regeringen. Men trots att inga åtgärder vidtagits för att anpassa spellagstiftningen till EU-rätten har Sverige klarat sig undan. Det beror till stor del på att EU-kommissionen har lagt alla överträdelseförfaranden på spelområdet på is under ett antal år. Sent förra året meddelade dock kommissionen att processerna skulle öppnas på nytt. Överträdelseförfarandet mot Sverige, som är det enda land som inte anpassat sin lagstiftning till EU-rätten efter att kommissionen påpekat att lagstiftningen bryter mot fördraget, är prioriteras högt av kommissionen, enligt källor som arbetar med fallet.

– Regeringen har nu två månader på sig att reagera. Om man inte lyckas övertyga EU-kommissionen om att man faktiskt kommer att förändra lagstiftningen är det troligt att kommissionen lämnar över fallet till Europadomstolen, säger Christofer Fjellner.

Pressrelease 2013-11-20
Pressrelease 2007-06-27
Om överträdelseförfaranden

Stämning mot Sverige allt mer sannolik

Det rör på sig i spelfrågan igen. Om ett par veckor väntas EU-kommissionen fatta beslut om hur man ska gå vidare med de överträdelseförfaranden som blivit liggande. Inför detta passade jag på att träffa kommissionär Barniers kabinett för att diskutera hur EU kan göra framsteg på spelområdet och för att ge ett politiskt perspektiv på spelfrågan i Sverige. Kommissionen är angelägen om att beta av backloggen och skicka ett budskap till medlemsstaterna genom att gå fram i flera av fallen. EU-kommissionen anser att det finns några fall som är väldigt tydliga brott mot EU-rätten. Det gäller främst gäller medlemsstater med monopol. Samtidigt vill man lyfta fram de goda exempel som finns på medlemsstater som faktiskt tagit åt sig av kritiken och anpassat sin lagstiftning till EU-rätten.

Bevisen mot Sverige uppges vara starkare den här gången, så jag är säker på att Sverige tillhör de länder som kommissionen kommer att agera emot först. Och jag skulle tippa på att det faktiskt blir en stämning, med tanke på att vi är det enda landet som inte anpassat vår lagstiftning efter att vi fått backning av EU-kommissionen.

Barnier har tidigare lovat att ta fram ett europeiskt handlingsprogram på spelområdet, vad gäller bland annat konsumentskydd och ansvarsfull marknadsföring. EU-kommissionen har arbetat med att ta fram rekommendationer till medlemsstaterna under året, men arbetet har försenats. Tills stor del beror det på att man gjort ett mer grundligt arbete än planerat, men jag fick nu försäkringar om att rekommendationer på spelområdet är på gång under våren. Det kan låta som verkningslösa åtgärder, men är första steget mot ett ramverk för spelpolitik på EU-nivå. Kommissionen kommer därefter att övervaka implementeringen av rekommendationerna. Om medlemsstaterna inte efterlever rekommendationerna kan man nog räkna med en mer seriös diskussion om en grundläggande lagstiftning på spelområdet på EU-nivå.

Monopol gör inte spelbolag mer ansvarstagande

Igår talade jag på en konferens om spelpolitik på Åland. Frågeställningen var vilka förväntningar har politiken på spelbolagens ansvarstagande. Innan man besvarar den bör man ställa sig frågan om frågeställningen hade varit densamma om konferensen handlat om fordons- eller finansbranschen. Sannolikt inte. Men kan man ha andra förväntningar på företag än att de följer lagar och regler?

Ett problem är att Sverige inte tillåter andra aktörer än Svenska spel. Vi avhänder oss därmed möjligheten att ha synpunkter på hur deras verksamhet bedrivs. Att öka möjligheten att påverka hur den svenska spelmarknaden ska se ut är ett starkt skäl för liberalisering som är svårt att värja sig emot.

Att vi har ansvarstagande spelbolag är dock viktigt, inte minst för oss som vill liberalisera spelmarknaden. Att spelbolagen inte är ansvarstagande får inte bli ett argument mot marknadsekonomi och en friare spelmarknad. Det är ett kort som monopolister älskar att spela, men det är ett argument som inte tål närmare granskning. Det finns inget som säger att statliga bolag är mer ansvarstagande än privata. Monopol är knappast en garant för ansvarstagande.

Svenska spel är en av de största annonsörerna i Sverige, alla kategorier. Och deras marknadsföring är aggressiv. Titta bara på Kenos slogan “lett å vinne”. Sannolikheten att få alla rätt på Keno är i själva verket mindre än en på två miljoner. Trots att EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige och redan för fem år sedan påtalade att det svenska monopolet bryter mot EU-rätten, bland annat på grund av den aggressiva marknadsföringen, har Sverige inte gjort någonting för att åtgärda detta.

Svenska spel har däremot vid flera tillfällen bett om att få ha mer aggressiv marknadsföring och spel med högre risktagande. Svenska spel motiverar detta med att de måste möta konkurrensen från utländska operatörer. Det visar med all önskvärd tydlighet att statliga spelbolag inte per definition tar mer ansvar än andra. Men ansvarstagande är lika viktigt hos alla aktörer. För den enskilde spelaren spelar det ingen större roll om spelbolaget är privat eller statligt.

Ang Aftonbladets artikel om min sambos arbete

Aftonbladet skriver idag om att min sambo, Erika, arbetar för ett brittiskt spelföretag. De försöker påskina att detta på skulle vara komprometterande.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17636875.ab

Eftersom jag valde att besvara alla Rickard Ashbergs frågor men han inte väljer att återge särskilt mycket av det som är relevant i sak tänkte jag dela med mig av det här.

Vi har båda arbetat med spelfrågor långt innan vi blev kära i varandra. Jag har arbetat med frågan sedan åtminstone 2002 och Erika arbetade för sin nuvarande uppdragsgivare redan 2007. Att hon skulle sluta med det på grund av vår kärlek tycker jag är mycket begärt. Lika så att jag skulle svika mitt och mina väljares engagemang på grund av vår kärlek.

Varken hennes eller mitt engagemang i spelfrågan beror på vår kärlek eller relation till varandra. Och jag är övertygad om att mina väljare vill att jag fortsätter mitt arbete i spelfrågor oavsett vem jag lever med.

För övrigt får jag tacka Olle Wästberg som hade vänligheten att maila mig direkt när artikeln publicerades för att berätta att inte uttalat sig på det sätt så som artikeln återger det.