Kategoriarkiv: Tipsa

Tipsa Fjellner

Fri rörlighet inom vården

Läs SvD:s artikel om fri rörlighet inom vården här!

Christofer Fjel

lner är kritisk till att EU-medborgare, helt i

enlighet med den gällande ordningen, kan tvingas ta stora lån för att kunna ligga ute med pengar för vård. Fjellner är också mycket kritisk till att inget land ännu tagit på sig att betala för Julias sjukhusvård.

I morgon röstar vi om ACTA-avtalet

Imorgon röstar vi om ACTA-av

talet. Det kommer att bli en spännande omröstning och utgången är (som så ofta i Europaparlamentet) oviss. Uppenbart är att många känner sig pressade. Några socialistiska och liberala kollegor har varit på mig och sagt att de egentligen håller med mig men på grund av grupptrycket i partigruppen inte kommer att kunna följa sin övertygelse.

För egen del har jag precis fått beskedet att jag måste flyga hem, och missar därför omröstningen. Bittert. Jag har en familjemedlem som behöver mig. Och tro det eller ej, men en utskottsomröstning i Europaparlamentet ter sig plötsligt liten när den lilla världen kallar.

Det är fler flera kollegor som ”gjort sig otillgängliga” för att slippa välja mellan att rösta mot sin övertygelse och att stöta sig med sin egen partigrupp. Dock gäller detta inte för någon av mina kollegor i EPP-gruppen. Vi har ju alla varit tydliga med att vi vill ha ACTA-avtalet, hur vi vill hantera frågan och hur vi kommer att rösta imorgon. Detsamma gäller mig. Jag vill rösta men kommer inte att kunna göra det.

Så låt mig upprepa hur jag skulle ha röstat om jag kunnat närvara: Jag hade röstat för att skjuta upp omröstningen tills dess att vi fått utlåtandet från EG-domstolen. Jag tycker att det är oansvarigt att rösta om avtalet innan vi fått ett slutgiltigt rättsligt omdöme från unionens högsta juridiska instans. Om nu uppskjutandet inte går igenom och jag tvingas rösta om David Martins rapport – som föreslår att vi redan nu skulle förkasta ACTA – skulle jag rösta nej till hans förslag. Om en majoritet i utskottet röstar nej får vi helt enkelt inte något utlåtande från utskottet och då kan vi varken ratificera eller förkasta ACTA nu. Det är precis så jag tycker att vi ska göra. Vi skall vänta in domstolens utlåtande.

Nu när jag inte kan delta i omröstningen redovisar jag inte bara vad jag skulle ha röstat om jag skulle ha varit där (för att ni ska kunna utkräva ansvar från mig), jag har givetvis även bett en annan ledamot att rösta i mitt ställe, som jag vet kommer rösta så som jag skulle gjort.

För övrigt meddelade jag just utskottssekretariatet att jag drar tillbaka mitt ändringsförslag som syftade till att godkänna avtalet. Anledningen är uppenbar och står egentligen att läsa i motiveringen till ändringsförslaget. När jag för snart en och en halv månad sedan lade ändringsförslaget hoppades jag att kommissionen och rådet, som förhandlat avtalet, skulle kunna finna en lösning på de enda två punkter där jag ser någon som helst otydlighet. Efter att denna eftermiddag ha lyssnat till handelskommissionär De Gucht står det klart att de inte kommer att göra det förrän de fått utlåtandet från EU-domstolen. Detta stärker mig i min övertygelse om att det vore oansvarigt att rösta om ACTA innan domstolen uttalat sig.

På förekommen anledning om ACTA

Jag är inte mot ACTA. Vi behöver internationellt sammarbete kring immaterialrätt. ACTA är ett steg i den riktningen och därför angeläget. Det finns dock behov av förtydliganden kring en eller två paragrafer i avtalet och vore oansvarigt att ta slutgi

ltig ställning kring ACTA innan hört EG-domstolens bedömning av avtalets förenlighet med EUs fördrag.

Det jag har uttalat mig om i bland annat DN är att jag inte kan godkänna ACTA i dess nuvarande form, innan domstolen har sagt sitt och att vi har fått försäkringar om att några kritiska punkter är förenliga med de rättigheter vi tar för givna.

Min förhoppning är alltjämt att vi kan få såväl detta förtydligande som utlåtande från domstolen och därefter godkänna avtalet. Att ta första bästa tillfälle att förkasta ACTA är därför fel.

För en dryg månad sedan var det deadline för ändringsförslag till handelsutskottets resolution om ACTA. Den som bemödar sig att läsa innantill kan läsa precis samma resonemang som ovan I motiveringen till mitt ändringsförslag:

Europe needs an international agreement to step up the fight against counterfeit products.

The ACTA agreement provides a useful basis to this fight against counterfeit products and ensures an adequate protection of consumers and companies alike.

On the other hand there is a need for legal clarity regarding certain provisions in the agreement in respect of its digital chapter. It is important that ACTA is not open to any interpretation that would infringe EU law. We need to ensure legal clarity when it comes to internet service providers” responsibility under ACTA and to add legal clarity as to when Member states could impose criminal enforcement measures on internet users.

Therefore we call on the European Commission and Member States to ensure that ACTA does not open up for any interpretation that would infringe EU law. Such guarantees have to be given before the European Parliament can give its consent to the Agreement.

Vad jag säger är alltså att vi behöver ett internationellt avtal om att skydda immateriella rättigheter och att ACTA kan vara en del av lösningen på problemet med piratkopiering. Dock säger jag också att jag inte kan rösta för avtalet om jag inte får garantier för att ACTA inte hotar friheten på internet eller står i strid med EU:s lagstiftning.

Jag tar personlig integritet och frihet på internet på största allvar och har länge varit engagerad för detta här i Europaparlamentet. Och just därför tycker jag att det är så viktigt att vi får klarhet i de frågor jag ställer ovan och inväntar svaren på dessa innan vi går till beslut.

Då alla ändringsförslag var tvungna att lämnas

in för över en månad sedan är mitt ändringsförslag en förutsättning för att kunna godkänna ACTA om vi fått försäkringarna jag kräver. Tvingas jag rösta om ACTA I utskottet för internationell handel utan att de rekvisit jag lägger fram I motiveringen uppfyllts kommer jag givetvis dra tillbaka ändringsförslaget.

För likväl som jag vill ha internationellt sammarbete kan jag aldrig acceptera ett avtal som bryter mot Europeisk lag eller hotar friheten och integriteten på internet.