Christofer Fjellner

Dagens vallöfte: En energiinjektion behövs för globaliseringen och handeln över gränserna. Jag vill ha frihandelsavtal mellan EU och NAFTA!

Olof föreslår följande på mitt vallöftesforum: ”Arbeta för ett frihandelsavtal mella EU och USA. Bara så kan vi skapa tillräcklig styrka för att hävd frihandelsintresset, och därmed marknadsekonomin i framtiden.”

Jag håller med. Just nu reser jag land och rike runt. Pratar om Europas möjligheter och utmaningar  med människor. Framförallt en utmaning upptar mycket av min tid, nämligen den att vi i den ekonomiska krisens spår riskerar vakna upp i en värld där länder slutit sig emot omvärlden. Handelns över gränserna riskerar bli lidande då världens politiker dammar av gamla idéer om protektionism och slutenhet och presenterar dem som rationella alternativ. Det är ett allvarligt hot emot globaliseringen. Den har de senaste decennierna utrotat fattigdom och spridit välstånd.

Att länder sluter sig och handlar mindre med varandra drabbar små, exportberoende länder som Sverige extra hårt. Protektionism är ett direkt hot emot svensk välfärd och sysselsättning. Globaliseringen gör oss alla rikare och säkrare eftersom utbyte och samarbete leder till välstånd och trygghet.

De senaste fem åren har jag varit Europaparlamentets tydligaste röst för frihandel och globalisering. Jag har på nära håll följt förhandlingarna om ett internationellt frihandelsavtal, den s k Doharundan. Det har gått ömsom framåt och ömsom bakåt, men nu verkar det inte gå i någon riktning alls. 

I skuggan av hotet om protektionism och slutna gränser behöver handeln över gränserna skjuts. Att man kom överens i Doharunden vore naturligtvis de bästa, men det verkar tyvärr inte hända. Därför hoppas jag att EU och den nordamerikanska handelssammanslutningen NAFTA kan enas om ett frihandelsavtal. Tillsammans dominerar vi världsekonomin. Och om vi skulle börja förhandla ett avtal oss emellan lär det även sporra andra att vilja ansluta sig, för vem vill hamna utanför när de stora börjar försöka göra upp.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *