Christofer Fjellner

Dags att riksdagen beslutar om frihandelsavtalet med Kanada

Idag överlämnades till slut Kommerskollegiums utredning om frihandelsavtalet med Kanada till regeringen. Utredningen skulle framför allt se över om investeringsskydd i avtalet kan ha effekter på svensk lagstiftning och rätten att fatta beslut om exempelvis skydd för miljön och folkhälsan. Men svaren hade vi ju redan innan. Frågan har utretts åtskilliga gånger tidigare. Nu har det bekräftats av ännu en utredning och det är dags att regeringen visar att man står upp för den frihandelsvänliga linje man säger sig företräda och lägger fram en proposition så att riksdagen kan ratificera avtalet.

Kommerskollegium har utrett om investeringsskyddet och tvistlösningsmekanismen, kallad Investment Court System (ICS) i avtalet kan påverka svensk lagstiftning eller rätten att införa nya regler för miljön och folkhälsan. Den frågan har besvarats gång på gång av EU-kommissionen som säger att det inte påverkar rätten att införa nya lagar. Kollegiet har dessutom redan utrett detta tidigare och också då konstaterat att så inte är fallet. Sverige har redan 66 avtal med det gamla investeringsskyddet och tvistlösningsmekanismen ISDS. Dessutom ska sägas att bestämmelserna om rätten att reglera i de avtal som Sverige redan har godkänt har mycket mer vaga bestämmelser om just “rätten att reglera”. Och de allra flesta avtalen har tecknats av just socialdemokratiska regeringar. När vi tecknade sådana avtal med länder som Algeriet, Venezuela, Saudiarabien och Vitryssland behövdes inga utredningar. Men när EU tecknar ett avtal med moderna rättsstater som Kanada var  regeringen högst mån om att låta Kommerskollegium utreda frågan.

Nu står det svart på vitt i utredningen: Inget talar för att svensk lagstiftningsprocess skulle kunna försenas eller försvåras till följd av frihandelsavtalet med Kanada. Det finns heller inget som begränsar möjligheterna att införa nya regler för miljön och folkhälsan. Allra viktigast är att utredningen punkterar myten att Sverige står maktlöst emot stora företag i fråga om att införa striktare lagstiftning som påverkar företag. Sverige kan enligt utredningen, till skillnad från vad diverse konspirationsteoretiker på vänsterkanten menar, införa striktare lagstiftning utan att bli skyldig att betala ersättning till investerare så länge som åtgärden sker för det allmännas bästa, är proportionell i förhållande till sitt syfte och inte diskriminerande. Är inte det en begränsning kan man fråga sig. Jo, det är det men det är begränsningar som redan finns. Sverige har infört Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som skyddar äganderätten och faktiskt sätter gränser för vad riksdagen kan stifta lagar om. “Rätten att reglera” är aldrig obegränsad i en rättsstat.

Utredningen pekar dessutom på en annan viktig sak. Det av socialdemokrater framhävda ICS som ska ersätta det tidigare i avtalet föreslagna tvistlösningssystemet ISDS kommer inte bara att bli dyrt och mer tidskrävande, det innebär också att Sverige de facto överlämnat mer beslutandemakt än nödvändigt, jämfört med Sveriges övriga investeringsskyddsavtal. ICS var och förblev ett illa genomtänkt system som EU-kommissionen tog fram för att bemöta myter kring det gamla ISDS-systemet. Arkitekterna bakom ICS sade att det skulle sätta punkt för oklarheter om just “rätten att reglera”. Men med ICS verkar detta alltså kunna bli tvärtom, något som skadar både företag som vill investera men även förtroendet för det demokratiska systemet. Så kan det gå om man sätter symbolpolitik framför noggranna juridiska analyser.

Nu är det dags för Sveriges riksdag att ratificera avtalet. Jag tycker ärligt talat att Sverige borde ha varit först med vår ratifikation. Det hade varit en bra signal om att Sverige värnar frihandel när andra hellre sluter sig och kräver mer protektionism. Istället valde regeringen att begära ytterligare en utredning kring saker som vi redan visste för att blidka handelskritiska röster i Miljöpartiet. Men nu har vi även den faktan på bordet. Nu finns inga skäl att vänta – det är dags att riksdagen får rösta JA till frihandelsavtalet nu.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *