Christofer Fjellner

Dags att skrota soltullarna!

EU har en hög svansföring i klimatpolitiken. Vi ska gå före och vi anser oss vara bäst i klassen när det gäller allt från skydd av miljön till förnybar energi och miljövänliga produkter. Men handelspolitiken hänger inte med. EU har tullar på nästan all förnybar energi som biodiesel och bioetanol, men på kol, olja och gas finns det inga tullar alls. Det kanske tydligaste exemplet på EU:s klimatfientliga handelspolitik är tullarna på kinesiska solpaneler. Och nu föreslår handelskommissionär Cecilia Malmström att tullarna förlängs. Men hon har stött på patrull bland EU:s medlemsstater – hela 18 av 28 länder röstade nämligen emot en förlängning häromveckan. Trots det har EU-kommissionen inte vikt sig och skrotat tullarna. Nu går förslaget vidare till en överklagandekommité där det krävs en kvalificerad majoritet bland medlemsstaterna för att stoppa tullarna.

Man hör ofta om skyddstullar på dumpat kinesiskt stål. Men tullarna på solpaneler är EU:s i särklass största protektionistiska åtgärd idag. Över hälften av all import som omfattas av skyddstullar är just solpaneler och solceller från Kina. Det finns de producenter av solpaneler hävdar att tullarna behövs för att skydda europeiska jobb från ojuste dumpning från Kina. Det påståendet tåls att att titta närmre på. Hela 80 procent av jobben i den europeiska solenergisektorn finns nedströms, i försäljning och installation. I tillverkningssektorn finns resterande 20 procent av jobben. Men inte ens alla europeiska tillverkare vill ha tullarna. Tvärtom är det bara företag som står för 25 procent av arbetstillfällena i tillverkningsindustrin som krävt att tullarna ska förlängas. Resten av företagen vill inte ha tullar eftersom de försämrar deras konkurrenskraft. Men trots det förslår alltså EU-kommissionen en förlängning av av tullarna för att skydda drygt fem procent av jobben i solenergisektorn på bekostnad av resterande 95 procent.

I Europaparlamentet är jag ansvarig för EU:s system för skyddstullar. Jag är fullt medveten om att kommissionen får föreslå skyddstullar mot dumpning och subventioner. Men jag vet också att man måste avstå från att införa och förlänga tullar om det strider mot EU:s intresse. När en förlängning på tullarna hotar många fler jobb än vad de kan tänkas skydda borde det rimligtvis vara ett solklart exempel på att det strider mot unionens intresse. Om inte nu, när ska Malmström någonsin avstå från att införa en tull?

Signalen borde ha gått fram. 18 medlemsstater röstade emot tullarna. Vi var 23 ledamöter i Europaparlamentet från alla partigrupper förutom de på de yttersta höger- och vänsterkanten som skrev ett brev till Malmström och begärde att de inte skulle förlängas. Branschförbundet för solenergi i Europa, som har både tillverkare och installatörer som medlemmar, vill inte heller ha en förlängning.

Men den viktigaste anledningen till att EU måste skrota tullarna är att de undergräver all trovärdighet för EU i klimatarbetet. Förra gången förlängdes tullarna mitt under klimattoppmötet i Paris. Redan då var det helt fel signal att skicka till resten av världen. Om Europa ska klara av att bidra till att begränsa utsläppen så att temperaturen inte ökar med mer än 1,5 grader måste det ske på ett kostnadseffektivt sätt. Att sätta tullar på förnybar energi gör det bara dyrare för den som vill bidra i klimatomställningen.
Nu har Cecilia Malmström en chans. Antingen kör hon över en majoritet av medlemsstaterna och förlänger tullarna. Eller så drar hon tillbaka förslaget och visar att Europa menar allvar med klimatarbetet. Jag förväntar mig att hon gör det sistnämnda.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *