Christofer Fjellner

Desperat MP reducerar klimatfrågan till plakatpolitik

Sverige har världens mest ambitiösa klimatpolitik. Det finns nog ingen som förnekar att tiden är knapp att få bukt med klimatproblemen. Moderaterna arbetar både hemma och i Bryssel för att Sverige på ett resultatinriktat och kostnadseffektiv sätt ska bidra till att begränsa klimatförändringarna och gå från ett fossilbaserat till samhälle, till ett som bygger förnybar energy.

Därför var det något lustigt att läsa Miljöpartiets debattartiklar i Aftonbladet och DN i går, 13/2. Särskilt som Isabella Lövin alldeles nyligen sade hon kan tänka sig att regera med Moderaterna efter valet och i sammanhanget betonade samarbetet inom just klimatfrågorna. I synnerhet artikeln i Aftonbladet var ett frontalangrepp, som landade i den påhittiga och nyanserade slutsatsen att “Moderaterna är som Trump”.

Att Miljöpartiet har en hög svansföring i klimatfrågan är inget nytt. Men den höga svansföringen korresponderar inte med den faktiska politiken. Det är många mål och satsningar – inte mindre än 142 stycken. Men antalet satsningar säger väldigt lite om den faktiska nyttan av klimatinsatserna.

Det blir helt uppenbart när det kommer till MP:s första och viktigaste mål: att ha en helt fossiloberoende fordonsflotta år 2030. För samtidigt som partiet vill göra sig kvitt fossila bränslen vacklar partiet om de alternativ, som med nödvändighet måste ersätta det fossila. Ska Sverige klara att ställa om till ett grönare samhälle och nå inte bara målet för fordonsflottan, utan också målet om nettonollutsläpp till 2045 kommer framställningen och användningen av bioenergy att vara avgörande. Men när vi i Europaparlamentet under hösten och början av året har förhandlat om de kanske viktigaste reglerna kring bioenergi – RED och LULUCF –  har MP inte lyft ett finger för att försvara klassificeringen och användningen av bioenergi i Sverige och Europa.

Sverige ligger i topp när det kommer till omställningen från fossilt till förnybart, med 54 procent förnybar energi. Ska Sverige fortsätta att ligga i framkant och ha en effektiv och resultatinriktad  miljöpolitik måste mål och medel hänga ihop. Men det gör de alltså inte i MPs politik. Det är inte seriöst att förespråka en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige, samtidigt som man ställer sig avvaktande till det främsta alternativet – bioenergi – i Europaparlamentet.

Men sådant behöver man inte berätta om i debattartiklar i svenska tidningar. Det blir genant när MP försöker påskina att de är det enda partiet som verkar för att Sverige ska uppnå sina ambitiösa klimatmål när de inte gjorde ett dyft för att säkerställa att det ens är möjligt I EU, där verktygen som står till förfogande bestäms. Inte nog med att det är ohederligt, man kan också ifrågasätta Miljöpartiets uppriktighet mot väljarna i sin egen hjärtefråga. Till och med miljöorganisationerna har bemött utspelet svalt.

Det oseriöst och ointressant att reducera klimatpolitiken till att handla om antalet satsningar och en tävling i satsade pengar. Det säger mycket lite om ens något om hur mycket nytta politiken gör. För Moderaterna kommer det viktigaste alltid att vara att föra en effektiv klimatpolitik, som bygger på att varje krona gör så stor nytta som möjligt. Det kommer alltid att gå före illa genomtänkta förslag som inte är mycket mer än plakatpolitik.

Men kanske är det såhär det blir när det är sju månader kvar till valet och desperationen att hålla sig kvar över fyraprocentsspärren slår in.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *