Christofer Fjellner

Energisäkerhet allt viktigare

Just nu arbetar jag med att ta fram en energisäkerhetsstrategi för EU. Energisäkerhet har kommit att bli en allt viktigare fråga, tätt sammanlänkad både med ambitionen att minska utsläppen och med den generella säkerhetspolitiken. Inte minst den senaste tidens utveckling i östra Europa har gjort att energisäkerhet hamnat högt på agendan i Bryssel.

För mig är det viktigt att betona fyra saker:

  1. Prisregleringar måste bort och energimarknaderna måste avregleras.

  2. Sammanlänkningen mellan de nationella energimarknaderna måste öka.

  3. Tullar på förnybar energi måste slopas.

  4. Europa behöver mer koldioxidfri kärnkraft.

Europas energimarknader måste bli mer integrerade. Här kan Sverige och de nordiska ländernas samarbete Nord pool vara ett föredöme. Nord pool är världens första multinationella energimarknad och på marknaden handlar 80 procent av all el som handlas på den nordiska marknaden. Sverige är ett av relativt få länder som klarat EU:s mål om en överföringskapacitet på minst 10 procent av den el som konsumeras i landet. EU-snittet ligger kring 8 procent, men i många länder är överföringskapaciteten betydligt lägre. I Bryssel pratar man om att sätta ett mål om en överföringskapacitet på 15 procent till 2030. Det är viktigt att överföringskapaciteten ökar. Men det räcker inte. Kanske ännu viktigare för att skapa en gemensam marknad för energi i Europa är att marknaderna avregleras och prisbildningen liberaliseras.

Nationell lagstiftning förhindrar i många fall EU:s inre marknad för energi från att fungera. Det handlar om reglerade elpriser, nationella nätavgifter, styrande skatter och kapacitetsmekanismer. Nästan 20 länder i EU har elpriser som är reglerade i olika hög utsträckning. Och trenden går åt fel håll. Till och med i länder som Storbritannien, som brukar framhållas som marknadsliberalt, går utvecklingen åt fel håll. Det förhindrar en djupare integration av Europas elmarknader och försvagar vår energisäkerhet, samtidigt som det försvårar möjligheterna att minska utsläppen.

EU har idag tullar på alla former av förnybar energi. Biobränslen, solceller och vindkraftverk är alla belagda med olika typer av handelshinder. Fossila bränslen däremot handlas tullfritt. Det är helt orimligt. Under tio år i Europaparlamentet har jag kämpat för att EU ska inleda förhandlingar om ett grönt frihandelsavtal, som slopar alla tullar på gröna produkter. Förra året inleddes äntligen förhandlingarna, efter att USA rott ett liknande avtal i hamn med länder som Kina och Ryssland. EU:s svansföring är ofta hög, både när det gäller miljö och frihandel. Men vad gäller frihandel med gröna produkter ligger vi pinsamt långt efter.

För att bryta gasberoendet från Ryssland behöver Europa bygga ut kärnkraften. Tyskland har gjort tvärtom och lagt ner sina reaktorer. Det var ett misstag av historiska mått, som ökat Europas beroende av rysk gas. Gasberoendet riskerar att försvaga Europas röst i världen och hotar vår energisäkerhet. Den tyska nedläggningen av kärnkraft hotar inte bara Europas energisäkerhet. Den hotar också vår leveranssäkerhet. Flera gånger de senaste åren har Tyskland varit mycket nära blackouts och många bedömare menar att det bara är en tidsfråga innan det händer. Samtidigt tar den svenska regeringen steg i samma riktning. Miljöpartiet vill avveckla kärnkraften. Den ansvariga ministern, Åsa Romson, säger att regeringen kommer att avveckla reaktorer under den här mandatperioden och Socialdemokraterna köper i grunden en avveckling. Det oroar! Regeringens linje hotar inte bara vår energisäkerhet, det hotar dessutom vår industri. När till och med IPCC menar att kärnkraften är en utvecklad baskraftkälla med låga utsläpp som kan spela en viktig roll i klimatomställningen är det hög tid att kärnkraftens belackare omvärderar kärnkraften. Utan kärnkraft kommer Europa sitta fast i gasberoendet under en lång tid framåt, med både säkerhetspolitiska och miljömässiga konsekvenser.

Dessa fyra områden är avgörande för Europas energisäkerhet och våra möjligheter att minska utsläppen. Därför har jag valt att lägga min kraft här.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *