Christofer Fjellner

EPP och Moderaterna stoppade vänstern och extremhögerns motstånd mot frihandelsavtalet med USA / EPP stopped leftist and far right demands on EU-US trade talks

English version below. 

Europaparlamentet röstade i dag om att inleda handelsförhandlingar med USA. Men efter omröstningen står det klart att parlamentet inte kunde enas om en ståndpunkt. Efter att en ohelig allians av socialdemokrater, gröna, vänster och extremhöger fick igenom krav på orealistiska förhandsvillkor röstade en majoritet i parlamentet, inklusive EPP, nej till resolution. Förhandsvillkoren var sådana att de i praktiken hade gjort samtalen omöjliga. Detta till trots förblir det möjligt att inleda förhandlingar med USA om ett begränsat handelsavtal med målet att avskaffa tullar på alla industrivaror och förenkla godkännandeprocesserna. Det är nämligen medlemsstaterna som fattar det avgörande beslutet i ministerrådet.

Det transatlantiska samarbetet mellan EU och USA är det ekonomiskt och politiskt viktigaste i världen. Protektionistiska krav riskerar att leda till ett handelskrig alla tar skada av. Att avskaffa tullarna mellan världens två största ekonomier är en nödvändig injektion för tillväxt och jobbskapande i Sverige, i Europa och i USA. Särskilt när världen tycks vara på väg in i en ny lågkonjunktur. Tvärtemot vad som ofta hävdas är tullar fortfarande ett stort problem för svenska företag som vill exportera till USA

Målsättningen att inleda förhandlingarna kom efter toppmötet mellan EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och USA:s president Donald Trump i juli. Nu det är bråttom. Om vi inte påbörjar förhandlingar kommer handelskonflikten med USA att förvärras. Runt hörnet hotar amerikanska tullar på bilar och bildelar om 25 procent. De skulle slå hårt mot den svenska fordonsindustrin som direkt och indirekt bidrar till en halv miljon arbetstillfällen i Sverige.

Det är svenska jobb och svensk välfärd som de europeiska socialdemokraterna äventyrar genom sitt djupt oansvariga politiska poserande. De spelar ett farligt spel. Att dessutom svenska ledamöter från Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot handelsförhandlingar är ett stort svek.

Det slutliga beslutet om att påbörja förhandlingarna fattas som sagt av medlemsstaterna och väntas komma de närmsta veckorna. Dagens omröstning är bara en indikation på att det nuvarande Europaparlament, som blir upplöst efter valet i maj, är splittrat. Ett nytt frihandelsavtal måste godkännas av nästa parlament. Men det är ändå oroande att den europeiska socialdemokratin är så oresonlig. Det blir är allt mindre kvar av den ansvarstagande och lösningsorienterade socialdemokratin. Får de sin vilja igenom riskerar EU att gå samma protektionistiska öde till mötes som många andra länder gjort på sistone. Blir USA:s biltullar om 25 procent verklighet så vet vi vems fel det är. Så här ser valet ut i dag mellan den moderata högern å ena sidan och vänstern och extremhögern å den andra.

 

EPP stopped leftist demands on EU-US trade talks

Today, the European Parliament voted on a non-binding resolution on the initiation of new EU-US trade talks. But after a messy vote, it became clear Parliament could not unite behind a position under which conditions talks could start. An unholy alliance of socialists, greens, left and the extreme right managed to push through so hard pre-conditions that a majority led by the EPP and other centre-right MEPs rejected the entire resolution.

Still, it it is possible to start negotiations on a limited trade agreement on industrial goods tariffs and conformity assessment. The member states in Council will have the final word and a decision is expected in the coming weeks.

The transatlantic relationship is the most important in the world, both from a political and an economic point of view. Yet, what we are seeing now is protectionist demands on both sides of the Atlantic risking to throw us in a full-blown trade war. Abolishing tariffs on industrial goods between the World’s two largest economies is actually a good idea – it would give a necessary injection to our economies, especially as a recession is looming. The truth is that tariffs are still a big and unnecessary trade barrier between large economies.

The announcement to restart EU-US trade negotiations came at a summit between European Commission president Jean-Claude Juncker and US president Donald Trump in July. And in fact, we are in a hurry. If nothing is done, we could expect 25 percent tariffs on EU exports of car and car parts, That would threaten 38 billion euros of annual exports, accounting for 10 percent of EU-US trade. The effect for our automotive industries would be hardly felt and felt in the larger economies. Only in my constituency, Sweden, half a million jobs are supported by that industry.

Today, the European Social Democrats played a dangerous game with jobs and growth at stake. The fact that they decided to put political posturing over real consequences for citizens and the workers they say they represent is nothing but deeply irresponsible.

The final decision on these talks will be taken by member states in Council. The vote yesterday was just and indication that the current European Parliament is deeply divided on this issue. Yet, this Parliament will only sit for a couple of more months and a final agreement will have to be ratified by the next Parliament elected in May. But the lasting impression for me is that European socialists have become unreasonable and conflict-seeking on trade policy. There is little left of pragmatism and result-oriented focues that used to characterise them.  If they have had their way in this vote, we would run the real risk of seeing car tariffs escalaste into a full-blown trade war. The blame had been on the EU centre-left and that is the questions voters should consider on the 23rd to 26th of May.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *