Christofer Fjellner

Ett steg på vägen för att minska utsläppen för lastbilar

 

Idag har Europaparlamentet röstat igenom ny lagstiftningen om hur vi ska mäta utsläpp från tunga fordon, inkluderat lastbilar. Som ansvarig förhandlare för min grupp, EPP, har jag arbetat hårt för att lagstiftningen ska ta hänsyn både till miljön samt till svensk och europeisk konkurrenskraft. Jag känner att lagstiftningen har landat rätt och är väldigt nöjd med det vi har åstadkommit.

Sverige är ett vidsträckt och glest befolkat land. Lastbilstransporter är avgörande för hela vår basindustrins konkurrenskraft. De är blodomloppet för handeln inom landet, men också för delar av vår export. Samtidigt står utsläppen från vägtrafiken för ungefär 30 procent av Sveriges totala utsläpp. Av dessa står tunga lastbilar för drygt 20 procent. Trots att utvecklingen går åt rätt håll –  under 2017 minskade utsläppen från tunga lastbilar med över 11 procent – finns det rum för förbättring. Lastbilarna behöver dra sitt strå till stacken för att minska de totala utsläppen och nå EU:s mål om 40 procent lägre utsläpp 2030.

Den här lagstiftningen handlar om att skapa ett transparent regelverk som gör det möjligt för både myndigheter och konsumenter att få insyn i miljöprestandan hos fordonen, inkluderat bränsleförbrukningen. Det är en av de viktigaste aspekterna när valet av lastbil ska göras. Det har varit extra viktigt att reglerna blir bra eftersom de är del av ett större arbete som i nästa steg handlar om sätta standarder för koldioxidutsläpp.

För mig är det viktigt för att Europa lyckas kombinera ett transparent regelverk som bidrar till att minska utsläppen med en bibehållen konkurrenskraft för svenska och europeiska lastbilstillverkare. Utvecklingen för att ställa om sektorn går snabbt framåt, men den kostar. Omfattande resurser krävs för att forskning och innovation ska driva utvecklingen framåt. Då måste transportindustrin vara konkurrenskraftig.

Jag tycker att vi hittade en bra balans. Men det har inte varit helt lätt. De socialdemokratiska och miljöpartistiska grupperna lyckades med knapp marginal  få parlamentet att ta en position som innebär att känsliga företagsuppgifter från rapporteringssystemet skulle vara offentliga. Ifall det hade gått igenom hade effekterna blivit oerhört negativa för den europeiska transportbranschen.

Främst rörde det sig om att offentliggöra lastbilens luftmotståndsvärde. Det hade kanske varit försvarbart att publicera om uppgifterna hade varit avgörande för att kunna övervaka och rapportera koldioxidutsläppen eller för att konsumenterna ska kunna göra ett mer upplyst valt. Men så är inte fallet och det är ingen som tjänar på detta, förutom konkurrerande lastbilstillverkare utanför Europa som får tillgång till teknik utan att betala för det. Lyckligtvis blev deras önskan inte verklighet.  Istället landade vi i att det exakta värdet för luftmotståndet inte publiceras utan endast presenteras genom 24 olika spannvärden. Upplägget ger en balans mellan transparens och ett säkerställande av europeiska lastbilstillverkares konkurrenskraft. Det här är en bra kompromiss som innebär att EU kommer att fortsätta exportera lastbilar, inte företagshemligheter.

En annan bra sak med förslaget är att EU-kommissionen kommer att kunna ge böter om inrapporterad data inte överensstämmer med tillverkarens faktiska data eller med det s.k. typgodkännandecertifikatet tillverkaren fått. Böter kan också ges om data rapporteras in för sent. Efter dieselgate såg vi ett behov av sådana här mekanismer. Det är dock viktigt att de är balanserade. Texten är nästan direkt tagen från den nya EU-lagstiftningen om typgodkännanden, som jag också var ansvarig för i miljöutskottet. Det känns bra att vi kan landade i en liknande lösning här.

Förra månaden släppte Kommissionen sitt förslag om standarder för koldioxidutsläpp från lastbilar – en fortsättning på ovanstående arbete. Även för detta lagförslag kommer jag vara ansvarig förhandlare för EPP och jag ser fram emot arbetet för att även där finna en balans mellan miljön och Europas konkurrenskraft.

 

 

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *