Christofer Fjellner

EU har nu bindande reduktionsmål för lastbilar

Nu bestäms spelreglerna för den svenska och europeiska lastbilsindustrin för en lång tid i EU. För första gången beslutar EU på torsdag om bindande reduktionsmål för att minska koldioxidutsläppen för tunga fordon till 2030. Lagstiftningen är inte bara viktig för klimatet. Den är lika viktig för jobb och tillväxt i Sverige, som har en världsledande lastbilsindustri.

Vägtransporter är avgörande för en snabb och effektiv handel i Europa. Särskilt för Sverige, handelsberoende men glesbefolkat med stora avstånd. Lastbilstransporter står för ungefär 70 procent av transporterna på land. Men även nödvändiga transporter genererar utsläpp. Utsläppen från lastbilar måste minska om vi ska nå EU:s mål om 40 procent lägre utsläpp till 2030 och vårt eget nationella mål att minska utsläppen från inrikes transporter, exkluderat flyget, med 70 procent till samma år.

I egenskap av ansvarig förhandlare för den största partigruppen EPP i Europaparlamentet har det varit viktigt för mig att balansera två ibland motstridiga men helt legitima intressen. Det handlar dels om att minska utsläppen och se till att vägtransporterna står för sin del av utsläppsminskningen. Dels att säkerställa tillgången till effektiva transporter och en konkurrenskraftig lastbilsindustri. Det är lätt att ställa hårda krav på lastbilstillverkarna. Det är svårare att ställa rätt krav.

De gröna och socialdemokratiska partierna brydde sig bra om stränga krav på lastbilstillverkarna, utan någon som helst hänsyn till sysselsättning och konkurrenskraft. Men orealistiska krav leder till dyra lastbilar som konsumenterna väljer bort till förmån för utomeuropeiska modeller. Det skulle varken gynna klimatet eller lastbilstillverkare. Som tur är lyckades en majoritet stoppa de rödgrönas förslag och i stället åstadkomma en balanserad lagstiftning.

Sverige och EU ska driva världens mest ambitiösa klimatpolitik. Men den måste utgå gå att genomföra och inte i onödan äventyra viktiga industrier och arbetstillfällen. I grunden fungerar nämligen den naturliga konkurrensen mellan lastbilstillverkarna bra och leder till att fler och mer miljövänliga lastbilar rullas ut på vägarna. Konsumenterna vill inget hellre än att ha lastbilar med så låg bränsleförbrukning som möjligt. Det är en av de största kostnaderna för transportföretagen.

Omställningen till ett grönare samhälle går snabbt, men den är kostar mycket pengar. Ska Sverige och Europa ska gå i täten krävs det stora resurser för att investera i forskning och utveckling. Det förutsätter en konkurrenskraftig industri som har både möjlighet och råd att utveckla nya miljövänligare lastbilar.

Det här är viktigt på riktigt och därför har vi inte råd med politiker som sätter verklighetsfrämmande mål och försvårar utvecklingen av innovationer som leder till minskade utsläpp. Det tjänar ingen på, varken klimatet eller tillväxten i Sverige.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *