Christofer Fjellner

EU ska inte lägga sig i rovdjursförvaltningen

EU-kommissionen håller på att se över art- & habitatdirektiven och under sommaren genomförde EU-kommissionen en så kallad allmän konsultation. En översyn är välkommen, lagstiftningen är gammal och knappast ändamålsenlig. Det är också från dessa direktiv som många av våra svenska problem med t.ex. vargjakten härstammar.

Därför uppmanade jag i somras Sveriges jägare att göra sina röster hörda och påverka sin jakt genom att svara på Kommissionens konsultation. Och det gjorde många, men inte bara svenska jägare svarade, över 550 000 personer svarade på EU-kommissionens enkät. Över 90 % av svaren kom från automatgenerade kampanjer från jaktfientliga organisationer som friends of the earth och birdlife Det säger sig självt att automatgenererade svar inte är representativa för vad EU:s befolkning i stort tycker.

Nu arbetar Europaparlamentet med ett inspel i översynen av de gamla direktiven i en så kallad initiativrapport om biologisk mångfald. Det här är viktigt att det blir rätt för det skickar en signal till EU-kommissionen om vad parlamentets vilja är och vilka förändringar vi vill se i ett framtida förslag. Jag föreslog själv att EU-kommissionen ska öppna upp delar av art- och habitatdirektiven för att komma till rätta med flera av de problem vi idag möter i den svenska rovdjursförvaltningen, inte minst vad gäller t ex varg och skarv.

Jag har även uppmanat kommissionen att se till så att medlemsstaterna tar större hänsyn till lokala omständigheter när direktivet genomförs i EU-länderna. Det är uppenbart att en allt för fyrkantig tillämpning ställer till stora problem, lagstiftningen måste vara flexibel och klara av att ta hänsyn till att det kan råda vitt skilda förutsättningar i de 28 medlemsländerna.

Tyvärr skulle inte en ändring av art- & habitatdirektiven lösa alla våra problem. Man måste komma ihåg att den kanske viktigaste anledningen till att EU jagar Sverige för att Sverige jagar varg är att ledande miljöpartister ägnat stor möda och kraft till att elda på EU-kommissionen att jaga Sverige. Det är för mig helt främmande hur man kan vilja flytta makten från de som faktiskt berörs av ett beslut till grå byråkrater långt borta. Men det är vad miljöpartister som Carl Schlyter faktiskt kämpar för.

Frågor om svensk vargjakt och svensk viltvård löses bäst i Sverige. Det blir inte bättre för att vi flyttar makten till Bryssel.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *