Christofer Fjellner

EU:s svaveldirektiv slår mot Sverige i allmänhet och svensk industri

– EU:s svaveldirektiv, som idag antogs av Europaparlamentet, kommer att slå mot både Sverige i allmänhet och svensk industri i synnerhet, säger den moderate ledamoten av parlamentet, Christofer Fjellner. P

å ett närmast unikt sätt delar denna miljölagstiftning EU i två delar. Sammantaget är beslutet en stor besvikelse.

– Svaveldirektivet innehåller olika regler för olika delar av EU.

Det går emot själva EU:s grundtanke. Sjötransporterna av svensk malm och skogsråvaror från norra Sverige och Finland kommer att få sämre villkor än många konkurrenter. Dessutom är tiden för omställning för industrin i norra Europa orimligt kort, vilket kommer att ge stora kostnader och riskera många jobb, befarade Christofer Fjellner.

Beslutet kommer att i huvudsak påverka transportkostnader för produkter som är mycket tunga i förhållandet till värdet, och det är framförallt gruv- och skogsindustri liksom skeppsnäringen som har oroats av beslutet. Kostnaderna uppskattas till någonstans mellan 12 och 28 miljarder. I förra veckan kom också en rapport som varnar för prisökningar på vanlig personbilsdiesel, eftersom de nya reglerna tvingar sjöfarten att på kort sikt gå över till diesel så att efterfrågan och därmed priset på diesel ökar kraftigt.

– Det är viktigt att vi bekämpar svavelutsläppen understryker Christofer Fjellner. De högsta uppskattningarna säger att 50 000 européer dör som en följd av svavelutsläpp varje år. Det är av högsta vikt att EU tar tag i frågan men att bara göra det i norra Europa är fel väg att gå. Vi borde tagit ett beslut för hela EU.

1 kommentar

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *