Christofer Fjellner

Farligt stänga dörren till GMO

Världens befolkning växer snabbt. Det krävs en ny grön revolution för att vi ska klara av att föda upp emot 10 miljarder människor inom en inte alltför avlägsen framtid. Det finns mycket vi kan göra för att höja produktiviteten i jordbruket. Växtförädling är en av vägarna framåt, och här kan GMO komma att spela en viktig roll. Miljöpartiet vill stänga dörren till den rationella livsmedelsproduktionen och satsa allt på ett kort – det ekologiska. Det är en farlig väg att gå!

Europa har redan världens hårdaste regler för granskning och märkning av genmodifierade grödor. Det är bra, vi måste kunna lita på att maten vi äter inte är skadlig. Men Carl Schlyter underkänner de experter som vi har satt att granska om nya grödor är faliga för människor och miljö. Trots att EU:s livsmedelsmyndighet EFSA granskat GMO-majsen under tolv års tid och har gett den grönt ljus sex gånger vill Carl Schlyter förbjuda den. Inte för att den kan vara farlig, utan helt enkelt för att han inte gillar GMO.

Carl Schlyter låter närmast som en klimatskeptiker när han underkänner den moderna vetenskapen. Jag förstår att människor är rädda för det okända. Men lagstiftning kan inte bygga på fördomar och rädslor underblåsta av kvasivetenskap. GMO-skeptikerna hänvisar till rön som forskningen inte tror på längre. Det finns faktiskt inga risker förknippade med genmodifiering som inte finns med all annan växtförädling. Och människan har ägnat sig åt växtförädling i tusentals år. Det är bara teknikerna för det som förändrats. Men det spelar ingen roll för Schlyter vad forskningen säger, för hans motstånd grundar sig inte i vetenskap.

Om vi ska klara att föda 10 miljarder människor kan vi inte stänga dörren till det konventionella jordbruket och till nya tekniker som kan öka avkastningen och satsa allt på det ekologiska. Risken är att det leder till svält och fattigdom. Jag är inte beredd att ta den risken och det förvånar mig faktiskt att Carl Schlyter är beredd att sätta människoliv på spel för något som forskningen säger är ofarligt bara för att han inte gillar det.

Schlyter har tidigare kritiserat regeringen för att importerade biobränslen leder till svält i andra länder. Han har till och med sagt att så länge det finns svält är det djupt oetiskt att tillverka fordonsbränsle av livsmedel. Att kräva förbud av modern växtförädlingsteknik som ökar avkastningen och minskar svält bara för att man inte tycker om tekniken är nog än mer oetiskt.

3 kommentarer

 1. Kerstin

  7 mars, 2014 - 07:30

  Nej, GMO är nog inte farliga, men de begränsar ju friheten för många. Om man skulle börja odla t ex GMO-majs i Sverige, så skulle ingen längre kunna odla KRAV-odlad majs för human eller djur produktion i Sverige. Majs är ju vindpollinerad, och den som odlar majs i Sverige skulle då inte längre kunna garantera att den inte är pollinerad av GMO-majs. Men tydligen tycker vissa att vinstbehov för några få är viktigare än friheten för de flesta!

 2. Peter

  11 mars, 2014 - 08:50

  ”Världens befolkning växer snabbt. Det krävs en ny grön revolution för att vi ska klara av att föda upp emot 10 miljarder människor inom en inte alltför avlägsen framtid. Det finns mycket vi kan göra för att höja produktiviteten i jordbruket. Växtförädling är en av vägarna framåt, och här kan GMO komma att spela en viktig roll. Miljöpartiet vill stänga dörren till den rationella livsmedelsproduktionen och satsa allt på ett kort – det ekologiska. Det är en farlig väg att gå!”

  Redan i första stycket tas alla traditionella och föga hållbara argument fram. Tydligen är GMO en del av den ”gröna revolutionen”. Snyggt retoriskt grepp för att försöka få GMO att framstå som miljövänligt – för de som nu tycker att patenterade genmodifierade organismer framtagna av kemiföretag i syfte att sälja sina egna kemikalier är miljövänligt.

  1. Är du intresserad av att hjälpa människor med svälten på jorden finns det långt hållbarare sätt än GMO att göra det på. Patenterade grödor gör människor livegna. Intresset för att hjälpa länder i tredje världen att bli självförsörjande kan väl sägas ha varit svagt. Men när det finns ett par kronor att tjäna – då är det ett tungt argument att hjälpa de.

  2. Växtförädling och GMO är alltså inte samma sak, även om det är bekvämt att gruppera de för förespråkare av GMO. Att korsa två könskompatibla grödor är inte samma sak som att tvinga in DNA frå en fisk i en tomat (något som gjorts.)

  3. Miljöpartiet är alltså ”irrationella” för att de anser att försiktighetsprincipen ska styra i GMO-frågan. Det är alltid de små trevliga adjektiven med syfte att misstänkliggöra som är populära bland politiker som inte har förmågan att debattera från ett sakligt perspektiv.

  4. Ekologiskt är ”farligt”. Välskriven propaganda onekligen. Sanningsenlig? Forskarna är långt ifrån något som kan liknas vid konsensus vad gäller GMO.

  Att vinstintressen är viktigare än mänskliga intressen är knappast kontroversiellt. Att en moderat politiker förespråkar vinstintressen före mänskliga intressen är väl inte heller att betrakta som överraskande.

  Att politiker, som människor, söker den information och forskning som passar deras världsbild är inte heller det kontroversiellt.

  Vad sanningen är – är däremot inte helt tydligt i GMO-debatten.

 3. Per

  11 mars, 2014 - 23:45

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *