Christofer Fjellner

Fjellner i Aftonbladet: Replik: För snabba slutsatser om parfymer

”Ämnen som är så farliga som Daléus påstår bör enligt vår mening inte få användas i parfymer över huvud taget”

Greenpeace svenska vd Lennart Daléus berättar i AB (20/6) att tester visar att David Beckhams parfym innehåller ämnen som kanske kan påverka fruktbarheten.Han drar snabbt slutsatsen att man kan bli steril av parfym. Och så tar han detta förenklade samband till utgångspunkt för en attack på oss – eftersom vi har röstat emot substitutionsprincipen i EU:s kemikaliedirektiv, REACH. Det är förvånande att han lutar sig så kraftfullt mot substitutionsprincipen, som betyder att ett ämne endast ska förbjudas om det finns mindre farliga alternativ. Ämnen som är så farliga som Daléus påstår bör enligt vår mening inte få användas i parfymer över huvud taget, oavsett om det finns ett alternativ eller inte.
Vi har uppriktigt svårt att förstå själva idén om att farliga kemikalier kan användas om det inte finns likvärdiga mindre farliga.
Daléus har dessutom missat ett enkelt, men avgörande faktum: REACH reglerar inte ens parfymer. Parfymerna regleras i kosmetikadirektivet. Anledningen är ganska enkel. Många ämnen som är viktiga för oss människor i andra sammanhang kan vara direkt olämpliga att använda i till exempel parfym.

Gunnar Hökmark
Anna Ibrisagic
Christofer Fjellner
moderata ledamöter av Europaparlamentet

Om 

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *