Christofer Fjellner

Företag ska inte styras av byråkrater

Idag presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag om cirkulär ekonomi. Förslaget kommer efter att kommissionen för knappt ett år sedan drog tillbaka sitt ursprungliga förslag, efter att de insett att det var för stelbent och byråkratiskt och la onödigt tunga bördor på näringslivet. När vi pratar om cirkulär ekonomi är det viktigt att hålla en sak i huvudet. Ekonomi betyder hushållning och marknadsekonomi är det överlägset bästa systemet för effektiv hushållning av resurser, principen om den så kallade “cirkulära ekonomin” finns alltså redan inbyggd i marknadsekonomin och därmed även hos vinstmaximerande företag.

Nu presenterar EU-kommissionen ett förslag som man på det stora hela kan vara försiktigt positivt till. Kommissionen har tagit en mer flexibel approach och det känns som att man tagit hänsyn till att situationen ser olika ut i EU:s 28 medlemsländer. EU-kommissionen vill i praktiken införa ett generellt deponiförbud och högt ställda ambitioner för återvinning av hushålls- och förpackningsavfall. I grunden är det bra.

Men EU-kommissionen påstår att förslaget om cirkulär ekonomi skulle ge 600 miljarder euro i besparingar för Europas näringsliv och skapa 580 000 jobb. Om det var så hade Europas näringsliv för länge sedan genomfört de här åtgärderna. Det är talande att byråkrater i Bryssel tror att de är bättre än näringslivet själva på att driva företag. Arbetstillfällen skapas av lönsamma företag, inte av byråkrater. Men när EU-kommissionen vill göra något går det alltid att hitta en konsultbyrå som kan få fram siffror som motiverar detta.

Det borde vara uppenbart för alla att vinstmaximerande företag har ett mycket stort intresse av just resurseffektivitet. För marknadsekonomi är faktiskt det överlägset mest effektiva sätt att allokera resurser på. Sovjetisk detaljstyrning om hur resurser ska användas kommer aldrig att kunna mäta sig med prisbildningen på en fri marknad.

Men det här får så klart i vanlig ordning de gröna att sparka bakut. Istället för att se till att få till ett ambitiöst och realistiskt paket skriker de nu efter mer detaljstyrning och mindre flexibilitet. Och sossarna verkar gå helt på de grönas linje. Istället för att komma med detaljregleringar om hur än det ena och än det andra ska göras måste vi inse att det här är ett område där politiken ska ta bort hinder så näringslivet kan utveckla nya sätt att använda och återanvända produkter.

Även om det förslag EU-kommissionen idag presenterar på många sätt är bättre än det som kastades ut från parlamentet förra året så är risken stor att det återigen blir stelbent och detaljstyrande efter att Europaparlamentet är klara med det. Det är dags att byråkraterna inser att de inte vet bättre än näringslivet hur företag ska utveckla sina produkter.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *