Christofer Fjellner

Handeln med svenska sälprodukter förbjuds

I dag har EU-kommissionen presenterat ett lagförslag som kommer att påverka den svenska säljakten. Sverige har haft ett undantag från det märkliga handelsförbudet på sälprodukter, tills nu. EU, handelskommissionär Cecilia Malmström och miljö- och fiskekommissionär Karmenu Vella, har beslutat att vi i Sverige kan fortsätta jaga säl men tvingas förbjuda att sälarna tas tillvara. Låter det snurrigt? Ja, och det är det. Jag skickade innan jul därför ett brev till Cecilia Malmström och förklarade hur dumt det är och att EU-kommissionen nu måste lösa problemet det ger för jägare. Men i stället kommer handeln med den svenska sälen att förbjudas helt och hållet.

Men låt mig ta det från början. 2009 beslöt Europaparlamentet och EU att förbjuda handel med sälprodukter. Förbudet motiverades motsägelsefullt nog av EU-kommissionen med att ett antal medlemsstater i strid med EU:s regler infört egna nationella förbud mot handel med t ex sälskinn. I stället för att bråka med dessa länder menade kommissionen att man lika gärna kunde ändra EU:s regler och göra det förbjudet i hela EU. Allt detta efter en lobbykampanj utan dess like från svenska miljöpartister, såsom Carl Schlyter, och olika djurrättsorganisationer. Detta trots att Miljöpartiet då var, och Carl Schlyter alltjämt är, motståndare till EU-samarbetet som sådant. Men det hindrade inte opportunisterna från att argumentera för att EU skulle utöka sina befogenheter till att börja reglera vilda djurs välfärd, något EU aldrig tidigare gjort.

I Sverige har vi allt sedan förbudet infördes tillämpat ett undantag i reglerna som tillåter handel med sälprodukter från skyddsjakt. Det gör att vi kommit runt de perversa konsekvenserna med reglerna, även om den principiellt viktiga frågan om EU:s kompetens att lagstifta på området kvarstår.

Norge och Kanada, som tillåter säljakt, krävde att Världshandelsorganisationen WTO skulle pröva om förbudet är förenligt med reglerna i WTO:s avtal om tekniska handelshinder och det allmänna varuhandelsavtalet, GATT. WTO menade att EU har rätt att förbjuda handel med sälprodukter eftersom man kunnat visa att det är en viktig moralisk fråga i Europa.

Däremot menar WTO att det undantag som Sverige tillämpar för handel med sälprodukter är diskriminerande och strider mot handelsreglerna. WTO:s tolkning innebär att all handel med sälprodukter förbjuds, trots att jakten är tillåten i bland annat Sverige. När man sedan tittar närmare på WTO:s utlåtande känns argumenten inte bara bristfälliga, utan som rent hyckleri. Det bärande argumentet är nämligen att EU gör detta av moraliskt skäl. Men hur moraliskt är det egentligen att jaga djur och inte ta tillvara på dem? Det är i sig i strid med konventionen om biologisk mångfald, som säger just att man ska ta tillvara på de djur man jagar. WTO:s utlåtande legitimerar ett fullständigt slöseri med resurser, inget annat. Och det är denna tolkning som EU och handelskommissionär Malmström nu kommer att implementera.

När jag skickade brevet till handelskommissionär Malmström och förklarade vilka urdumma konsekvenser ett handelsförbud kommer att få för svenska jägare förutsatte jag att den nytillträdda EU-kommissionen skulle se över domen och bestrider den orimliga tolkningen som WTO gör. Jag har dessutom i senare skede gett ett antal förslag på hur det här problemet kan lösas. Den korrekta lösningen vore att förbjuda handeln med sälar som inte har jagats på ett humant sätt, som man gjorde till exempel med handeln med pälsverk fångade med fotsax. Då skulle man faktiskt kunna komma tillrätta med den ursprungliga problematiken, dvs eventuella inhumana jaktmetoder, vilket ett handelsförbud inte gör. Detta bör vara en viktig tankeställare för alla som säger sig värna ett hållbart nyttjande av naturens resurser.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *