Christofer Fjellner

Kontakt

16-08-31 Fjellner Team 2
Från vänster: Johan Gustafsson, Christofer Fjellner, Per Stånge, Kristina Olausson, Alexandra Strömbäck och Jesper Gyberg.

 

16-08-31-Fjellner-Team-CF3
Christofer Fjellner
Member of the European Parliament

07F143 European Parliament
1047 Brussels
Belgium

Tel +32 228 455 36 (Bryssel)
Tel +33 388 1 755 36 (Strasbourg)

christofer.fjellner@ep.europa.eu

 

Medarbetare

 

16-08-31 Fjellner Team- Johan
Johan Gustafsson
Kontorschef
Tel +32 228 375 36
Mobil +32 475 91 21 61
johan.gustafsson@ep.europa.eu

16-08-31 Fjellner Team-Per
Per Stånge
Politisk rådgivare
Utskottet för internationell handel
Budgetutskottet
Tel +32 228 575 36
per.stange@ep.europa.eu 

Amanda Gunnarsson

Politisk rådgivare
Utskottet för miljö
Tel +32 228 575 36
amanda.gunnarsson@ep.europa.eu

John Bergsten

Politisk rådgivare
Hälsofrågor, livsmedelssäkerhet, fiskepolitik, jakt och spelpolitik
Tel +32 228 575 36
john.bergsten@europarl.europa.eu

Emil Johansson

Stagiaire
Tel +32 228 455 36
christofer.fjellner@ep.europa.eu
Lina Stenlund
Presskontakt
Mobil +32 485 91 11 64
lina.stenlund@ep.europa.eu