Christofer Fjellner

Kontakt

17-02-28 Fjellner Team-22
Från vänster: Emil Johansson, Amanda Gunnarsson, Johan Gustafsson, Christofer Fjellner, John Bergsten, Lina Stenlund och Per Stånge.

 

17-02-28 Fjellner Team-20Christofer Fjellner
Member of the European Parliament

07F143 European Parliament, 1047 Brussels, Belgium

Tel +32 228 455 36 (Bryssel)
Tel +33 388 1 755 36 (Strasbourg)

christofer.fjellner@ep.europa.eu

 

Medarbetare

17-02-28 Fjellner Team-5Johan Gustafsson
Kontorschef
Tel +32 228 475 36
Mobil +32 475 91 21 61
johan.gustafsson@ep.europa.eu

 

 

17-02-28 Fjellner Team-9Per Stånge
Politisk rådgivare
Utskottet för internationell handel
Budgetutskottet
Tel +32 248 575 36
per.stange@ep.europa.eu

 

17-02-28 Fjellner Team-11Amanda Gunnarsson
Politisk rådgivare
Utskottet för miljö
 Tel +32 228 385 36
amanda.gunnarsson@ep.europa.eu

 

 

17-02-28 Fjellner Team-2 (002)John Bergsten
Politisk rådgivare
Hälsofrågor, livsmedelssäkerhet, fiskepolitik, jakt och spelpolitik
 Tel +32 228 375 36
john.bergsten@europarl.europa.eu

 

 

Isabella Croon
Stagiaire
Tel +32 228 455 36
christofer.fjellner@ep.europa.eu

 

 

Lina Stenlund
Presskontakt
Mobil +32 485 91 11 64
lina.stenlund@ep.europa.eu