Christofer Fjellner

Kräver att vapendirektivet skrotas

Jag kräver att förslaget om ett nytt vapendirektiv skrotas helt och hållet, när vi Europaparlamentariker idag formellt lämnade in våra ändringsförslag på direktivet. EU-kommissionens förslag landade snett redan från början, frågan har blivit allt för infekterad och det är viktigt att man får en nystart. Jag bjuder därför in EU-kommissionen att på nytt titta på frågan i en genomgripande konsekvensanalys av hur vi istället för att göra livet surt för jägare och sportskyttar på ett effektivt sätt kan bekämpa brottslighet, terrorism och illegal handel med vapen.

Förslaget har rört upp starka känslor, inte minst bland de 100 000-tals jägare och sportskyttar som sett sitt stora fritidsintresse hotat av det nya förslaget. För att vapenlagstiftningen ska vara trovärdig är viktigt att de som berörs av lagstiftningen känner sig inkluderade och förstår varför den ser ut som den gör. Så har det inte varit i det här fallet och det beklagar jag.

Det finns rimliga delar i EU-kommissionens förslag, som ökad spårbarhet och krav på att vapen som deaktiverats inte ska kunna tas i bruk igen. Det är viktiga åtgärder för att hindra vapenbrott, stölder och smuggling. Men i botten ligger ett förslag som är dåligt och som riktar fokus mot helt fel saker. Det är ingen stabil grund att bygga europeisk lagstiftning på.

Det handlar bland annat om krav på femårsgränser för vapenlicens, obligatoriska läkarundersökningar, förbud av vissa typer av vapen och strikta åldersgränser som skulle sätta krokben för våra svenska jaktgymnasier. Polisen skulle tvingas lägga mer resurser på att kontrollera lagliga vapen, och få mindre tid och resurser till att bekämpa brottslighet, terrorism och sätta stopp för vapensmuggling.

Men jag vet att det är många som stödjer förslaget och som till om med vill göra det ännu svårare för jägare och skyttar. Det är långt ifrån säkert att jag får stöd för mitt krav att börja om från början när Europaparlamentets inre marknadsutskott röstar om förslaget i slutet av juni. Därför har jag även krävt förändringar i de enskilda förslag som skjuter vid sidan av målet. Du kan läsa alla mina ändringsförslag Vapendirektivet AMs.

Det är inte genom att jaga laglydiga jägare och sportskyttar som vi stoppar terrorism, brottslighet och vapensmuggling. Det borde vara självklart för alla.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *