Christofer Fjellner

Längre uppdatering om Telekompaketet

Nu har vi precis passerat deadline för ändringsförslag inför omröstningarna om Telekompaketet den 5e maj. Engagemanget kring denna fråga har varit enormt! Kul!

Telekompaketet är, som jag länge påpekat, i grunden bra! Detta är något jag tycker ofta glöms bort i debatten. Det ger oss bättre användning av spektrumet. Mer utrymme för massa nya tjänster och teknik. Mer konkurrens i näten. Och tydligare rättigheter som konsumenter. Eller i korthet, fler tjänster, till bättre pris och stärkt konsumentskydd. Därför är jag genuint angelägen om att telekompaketet blir antaget!

Ok, men var står vi då nu? Den 5e ska vi rösta om frågan i plenum i Europaparlamentet. Den kompromiss parlamentet förhandlat fram med ministerrådet kring ändringsförslag 138 tycker jag är ok. Den tar fasta på grundprincipen i mitt originaländringsförslag (Ingen ska stängas av från nätet utan rättslig prövning) Den kunde varit något starkare men EU är en organisation som bygger på förhandlingar och konsensus och jag har lärt mig att den som överhuvudtaget vill ha framgång i EU måste acceptera det (”Gapa inte efter för mycket för då mister du hela stycket”). Tacka vare inte minst alla era påtryckningar har vi lyckats få en text som Sakozy ursprungligen ville att EU-kommissionen skulle ta avstånd att stå med i slutförslaget. Från att vara helt utanför blev den först ett vagt så kallat ”recital” (med begränsad rättslig verkan), till att i gårdagens förhandlingskompromiss bli såväl ett ”recital” som en skarp ”artikel” med full rättslig verkan. (Stort tack till Gunnar Hökmark som varit viktig för att få vår, parlamentets största grupp, med på båten!) Så långt allt väl!

Jag är dock inte nöjd med förhandlingsresultatet kring 166an. Den ger inte tillräckligt mkt skydd mot den utveckling vi nu ser där man försöker göra operatörerna ansvariga för vad användarna gör i bredbandsnäten. Igår skrev jag därför under ändringsförslag 166 i originalform och försökte samla den majoritet, om än knappa majoritet, som i parlamentets första läsning röstade för ändringsförslag. Allt för att vi återigen skulle kunna lägga fram det inför plenumomröstningen 5e maj. Detta av flera skäl. Dels för att jag inte är nöjd med förhandlingsresultatet och hoppas att parlamentet, om vi skulle få en kvalificerad majoritet bakom det, kanske kan tvinga rådet till en bättre kompromiss i en så kallad förlikning. Men framför allt för att är det viktigt att det över huvud taget går att rösta för 166an i det fall hela kompromissen av någon anledning skulle falla.  

Tyvärr måste jag erkänna att det verkar osannolikt att kompromissen skulle falla. Inte minst då alla stora partigrupper ställt sig bakom den nya urvattnade kompromissen kring en ny formulering av ändringsförslag 166. Däribland den Socialdemokratiska och Liberala gruppen, som röstade för originalversionen i förstaläsningen (min egen grupp röstade mot 166an med endast två ledamöter undantagna…). Detta blev tydligt när jag igår började samla namnunderskrifter. Det har minst sagt varit trögt. Landade på pinsamma 17 namnunderskrifter, långt ifrån de 40 som krävs för att det ska accepteras som förslag till plenum. (Många svenska ledamöter slöt upp men annars menade de flesta jag talade med att de accepterat kompromissen, eller att de redan skrivit under andra paket av ändringsförslag som de tyckte täckte denna fråga). Den som följt frågan en längre tid minns dock kanske att jag misslyckade med att få tillräckligt många namnunderskrifter även då jag ville lägga förslaget inför första läsningen, i oktober förra året. Den gången tog dock vänstergruppen upp mitt förslag och la det i sitt namn till plenum. Jag skulle inte bli förvånad om de gör det igen och på så sätt trots allt ger oss en möjlighet att rösta om förslaget i plenum. Jag vill ju försvara upphovsrätten men tror mycket på Creative Commons och deklarerar därför gärna att förslaget är fritt fram att kopiera =)

Jag är i grunden en optimistisk person. Låter mig sällan nedslås. Ska dock erkänna att jag i just detta fall ger oss små möjligheter att lyckas. För att få igenom ändringsförslag 166 räcker det nämligen inte med att den majoritet som i förstaläsningen röstade för förslaget gör det igen. Vi behöver kvalificerad majoritet. Vi måste lyckas övertyga ett stort antal av dem som röstade mot förslaget i första läsningen att nu svänga och rösta för detsamma. But it ain’t over yet! Även om utsikterna är mörka ska jag in i det sista försöka att få gehör även för 166an.

Vi ser idag ett antal allvarliga hot mot rättsäkerheten på Internet samt Internets öppna och fria struktur. Allt ifrån försök att stänga av fildelare i Frankrike till nationella blockeringar av vissa siter och operatörer som blockerar specifika tjänster. Sådan är utvecklingen utan Telekompaketet! Mitt mål har hela tiden varit att hindra dem som idag försöker använda Telekompaketet för att stärka den utvecklingen, därav ändringsförslag 138 och 166. När jag nu tittat på kompromisserna måste jag säga att vi varit hyggligt framgångsrika. (Framför allt vad gäller rättsäkerheten, dvs att hindra länder att stänga av någon från internet utan rättslig prövning i enlighet med ändringsförslag 138).

I kampen mot att göra operatörer till privatpoliser, hindra filtrering och blockering av tjänster och siter har vi varit vi inte varit lika framgångsrika (andemeningen med ändringsförslag 166). Sammantaget menar dock jag att Telekompaketet i dess nuvarande form skyddar oss något mer än vad det hotar oss, för märk väl allt det vi oroar oss för är möjligt och ser tyvärr ut att bli verklighet med dagens nu gällande lagstiftning. Visst, Telekompaketet ger inte tillräckligt skydd jämfört med de hot Internets fria och öppna struktur just nu står inför, men jag tror dock att det på marginalen ett steg i rätt riktning.

Jag har möt flera, på båda sidor i debatten, som ifrågasätter om EU verkligen ska ha med dessa frågor att göra. Som menar att det är ett intrång i det nationella självbestämmandet, ett hot mot subsidiariteten.  Jag håller inte med om detta. Internet är om något gränsöverskridande. En inskränkning av internet på ett ställe är en inskränkning av internet överallt. Om alla EU-länder reglerar och blockera internet hur de vill har vi snart inget internet. Då får EU 27-intranät. Gemensamma lösningar på detta område är därför avgörande för garantera Internets gränsöverskridande natur!

 

11 kommentarer

 1. Nemokrati

  29 april, 2009 - 15:44

  Det sista du säger är ju verkligen sant. Men jag tycker man ska ta fasta på vad Tim Berners-Lee säger – att överge nätneutralitet och stycka upp nätet – och som nu då mellan kommersiella supermakter som också verkar lierade med de politiska, vilka dessutom verkar ha egna kontroversiella intressen i frågan, det bådar inte gott, vare sig för demokratiska fri- och rättigheter eller forskning och utveckling. Det kan också hämma handel för mellanstora och mindre aktörer. Och det tror jag är skadligare för ekonomin än man kan tro. När de stora företagen kraschar så kraschar de ordentligt. Har man då inga regionala och lokala fungerande marknader att luta sig tillbaka på, där nya frön till utveckling sås och utvecklas. Då kan det bli ekonomisk utarmning.

 2. Anders

  29 april, 2009 - 16:53

  Det här med rättslig prövning, vad menas egentligen med det? Räcker det att en korrupt domare i tingsrätten (att dessa finns är ju visat med all tydlighet) tycker det är OK att stänga av någon eller är det mer skydd än så man får av ”den rättsliga prövningen”?
  Misstänker att ni hoppas allt för mycket på att den rättsliga prövningen ska vara något annat än en lite vägbula för att få vem som helst avstängd för i princip vad som helst.

 3. Christopher Kullenberg

  30 april, 2009 - 13:19

  Vad exakt är det för fomulering i den kompromiss du förespråkar? Är det Harbour/Trautmann? Skriv gärna ut den engelska text som du vill driva igenom.

 4. Nemokrati

  30 april, 2009 - 15:48

  138 och 166 har ju försvagats så till den grad att Monica Horten på IpTegrity skriver att parlamentet sålt ut ’users’ rights down the line’ och hon har ju kollen.

 5. David

  30 april, 2009 - 17:02

  Jag har några frågor som du kanske kan besvara.

  Jag skickade en massa mail med ett brev. Jag tror att jag skickade det till dig med. Finns här annars: http://davidspersonliga.blogspot.com/2009/04/brevkampanjen-till-eu-2.html

  Iallafall. Jag fick ett svar, från en John Purvis, ett citat: ”These quality obligations would ensure that operators are not able to degrade, throttle and block applications, content or services in ways which are anticompetitive.”

  Jag vet inte hur jag ska tolka det. Kan det innebära att exempelvis Openoffice.org kan blockeras? Man har ju hört argumentet att det är svårt att konkurrera med gratis, och här är gratis inte ens olagligt.

  Betyder det att musiker som släpper sin egen musik på nätet gratis kan bli blockerade?

  Eller indiefilmer som kreatörer släpper gratis? Jag har egna planer ( http://xtremecreator.ning.com/forum/topics/animerad-film-rymdopera ) på att skapa en film som jag tänkte lägga ut gratis med CC-licens. Jag hade tänkt mig att använda musik från Open domain eller under CC-licens, det finns ju flera Internetarkiv med med respektive. Finns det risk att sådana resurser kan bli blockerade för att de ger indieskapare ett ”orättvist” övertag över kommersiella filmproducenter? Och hur blir det med den öppna filmredigeringsprogramvaran som jag suttit och lärt mig, kan det vara så illa att när väl Jahshaka 3.0 blir färdigt och jag vill uppgradera från tvåan så är den blockerad därför att den konkurrerar med exempelvis Adobe Premiere på ett ”orättvist” sätt?

  Jag har ett galleri på Deviant art, om det är något jag insett av det är det att duktiga illustratörer och fotografer är långt ifrån en bristvara. Konkurrensen om de få jobben som finns är så hård att de flesta skiter i det och slänger upp sina bilder i högupplöst format. För att inte tala om kategorin ”Stock images”, vilket man kan beskriva som en kategori med bara CC-licensierat material. Deviant arts ”Stock”-bibliotek är enormt. Där finns allt från landskapsfoton till nakenmodeller, stora mattemålningar till satirteckningar. Skulle det kunna blockeras som konkurrenshämmande?

  Är Creative Commons och Open source i fara, eller är det bara något jag har fått för mig?

 6. Stockholmsbo

  2 maj, 2009 - 17:51

  Det glädjer mig mycket att se att du kämpar för yttrandefrihet. Tyvärr verkar Moderaterna som helhet ha glömt bort de gamla frihetsidealen från Gösta Bohmans tid. Istället för att värna individernas fri- och rättigheter samt privatlivets helgd så späder alltför många av dina kolleger på den allmänna missuppfattningen att vi lever i ett samhälle fullt av våld, brott och hot som gör det nödvändigt att tubba på individuella rättigheter.

  Måhända är det lite fler brott idag än vad det var under det extremt lugna 50-talet i Sverige, så allt gick framåt och landet var homogent. Men om man jämför med i stort sett vilket annat land på jorden, och i stort sett vilken historisk period som helst, så är Sverige idag ett oerhört tryggt land. Att det verkar vara så mycket brott beror helt enkelt på att massmedia gör att vi får kännedom om alla grövre brott som begås – och att kvällspressen tjänar pengar på att skriva massor om sådant. På sextonhundratalet hade varenda småstad sin egen galgbacke för att hänga mördare och dråpare. Något sådant behövs sannerligen inte idag. Inte heller behöver vi kameror överallt, avlyssning av privat kommunikation, buggning av hemmen, censur av internet och annan otillbörlig kontroll av medborgarna. Låter vi rädslan för brott göra att vi nedmonterar yttrandefriheten, informationsfriheten och privatlivets helgd så har Al Qaida vunnit i sin kamp mot det öppna Västerländska samhället. Låt oss se till att att EU inte närmar sig Kina och Vitryssland i synen på medborgarnas rättigheter!

  Hoppas att du kämpar vidare – både inom Moderaterna och i EU – för en klassisk moderat frihetspolitik där individens rättigheter står i centrum. Då ska du också få min röst i EU-valet.

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *