Christofer Fjellner

Miljöpartiet får inte stoppa frihandel med Japan

Att Japans premiärminister Shinzo Abe kommer till Stockholm idag är stort. Besöket kommer vid en tidpunkt som kanske aldrig varit så viktig som nu. I torsdags enades nämligen EU och Japan om ett nytt frihandelsavtal. Det är avgörande att avtalet kan ratificeras så snabbt som möjligt och att vi undviker den typ av missöden som vi fick när Kanada-avtalet skulle skrivas under i vintras. Vi måste bli bättre på att förklara vinsterna med frihandel för medborgarna och kan inte längre ta stödet för frihandeln för given. Därför oroar det mig att den svenska regeringen verkar ha resignerat och inte håller den den svenska frihandelsfanan lika högt som tidigare regeringar gjort oavsett färg. Regeringens saktfärdighet kring frihandelsavtalet med Kanada visar att man hellre låter Miljöpartiets protektionism och konspirationsteorier kring frihandelsavtal styra än tar hänsyn till de jobb och den tillväxt som nya frihandelsavtal skulle skapa förutsättningar för här hemma.

 

Sveriges välstånd har byggts genom frihandel och aldrig tidigare har svensk konkurrenskraft varit så beroende av frihandel. Över hälften av alla varor och tjänster som vi producerar går på export. Det är därför både socialdemokratiska och borgerliga regeringar stött fler och mer omfattande frihandelsavtal som inte bara sänker tullar utan röjer andra handelshinder som bland annat ger svenska företag tillträde till offentlig upphandling utanför EU, skyddar patent och varumärken och ser till att vi skapar globala produktstandarder som gör det lättare att exportera.

 

Men tyvärr har Miljöpartiets inträde i Rosenbad fått regeringen att ändra inriktning. Regeringen har ännu inte lagt ett förslag om att ratificera frihandelsavtalet med Kanada på riksdagens bord, trots att vi i Europaparlamentet godkände det redan i februari. Istället har de begärt utredning på utredning med frågeställningar byggda på konspirationsteorier om att frihandelsavtal skulle hota demokratin eller tvinga in miljögifter i Sverige. Men nu när utredningarna är klara säger de exakt samma sak som experter och EU-kommissionen sagt hela tiden. Det stämmer inte. Ändå ligger utredningarna på handelsminister Ann Lindes bord och samlar damm.

 

Sverige borde varit först med att ratificera Kanada-avtalet och det var trist att Lettland hann före. När sedan Danmark ratificerade avtalet för någon månad sedan började det nästan bli pinsamt. Men när sydeuropeiska protektionister i Spanien och Kroatien nu hunnit före är det snudd på skandalöst.

 

Hittills har Japan inte varit ett viktigt exportland för Sverige. Men frihandelsavtalet ger stora möjligheter för Sverige. Det är viktigt för teknikföretag som får förstärkt patentskydd, för våra bönder som får lättare att sälja kött- och mejeriprodukter och för tågtillverkare som får tillträde till den japanska järnvägsmarknaden. Regeringen har också nämnt Japan som ett viktigt land i exportstrategin. Men om man kommer att hantera frihandelsavtalet med Japan på samma sätt som man gjort med Kanada-avtalet känns det som att strategin knappt är värd pappret den är skriven på.

 

Nu måste Löfven ta bladet från munnen och ge sitt helhjärtade stöd för frihandelsavtalet med Japan. Det hänger till syvende och sist på jobb och tillväxt hemma i Sverige och fördelar för konsumenter. Då får inte miljöpartistiska konspirationer styra politiken.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *