Christofer Fjellner

Moderaternas klimatpolitik

Svenska Dagbladet skriver idag att moderaterna vill att EU har ett utsläppsmål på 0 procent. Det är grovt felaktigt. Det är allvarligt att en av Sveriges största tidningar inte faktagranskar sina artiklar. Att det kommer dagen innan Europavalet och rör en av de viktigaste valfrågorna gör det än mer allvarligt. Jag förutsätter att Svenska Dagbladet vidtar kraftfulla åtgärder för att gottgöra sitt misstag och berättar vad vi moderater verkligen tycker. Hjälp gärna till att sprida den klimatpolitik moderaterna faktiskt driver. Här är en film där jag berättar om vår klimatpolitik.

EU har världens mest ambitiösa klimatpolitik och Sverige den mest ambitiösa i EU. Det är bra. Vi moderater kräver nu att EU mer än fördubblar ambitionen till 2030. Men EU:s klimatpolitik måste fokusera på det som är problemet – utsläppen. Vi moderater kräver att EU sätter upp ett bindande mål för medlemsstaterna, att minska utsläppen med minst 40 procent till 2030. Vi kräver dessutom att EU ska åta sig att minska utsläppen ytterligare 10 procent genom internationella åtgärder om resten av världen gör ambitiösa åtaganden.

Även om EU bara står för en tiondel av de globala koldioxidutsläppen, och Sverige för någon promille, kan vi visa vägen för resten av världen i kampen mot klimatförändringarna. Men det kräver att vi kan visa resten av världen att vi kan kombinera utsläppsminskningar med tillväxt, jobb och rimliga energipriser.

S, V och MP kräver att EU detaljstyr vilka medel länderna ska använda för att minska utsläppen, bland annat genom mål för förnybar energi som är bindande för länderna. Det skulle ge EU makt över svensk energiproduktion, gör klimatpolitiken onödigt dyr och tvingar Sverige att avveckla stora delar av kärnkraften. En sådan politik skulle ge betydande påslag på elpriset och slår mot jobb och tillväxt. Istället för att exportera klimateffektiva produkter skulle Sverige få exportera industrijobb. Det är varken att ta ansvar för jobben, ekonomin eller klimatet.

En sådan klimatpolitik får inte heller resten av världen, som står för 90 procent av utsläppen, att vidta nödvändiga åtgärder för att klara klimatet. Idag är vi i EU ensamma om att ha bindande mål för att minska utsläppen. Vi kräver nu att EU mer än fördubblar ambitionen till 2030. Men vi måste göra nödvändiga utsläppsminskningar på ett kostnadseffektivt sätt. En klimatpolitik som slår mot jobb och tillväxt får inte länder som Indien, Kina eller ens USA att följa vårt exempel.

S, V och MP fokuserar enbart på de 10 procent av världens utsläpp som EU står för, men deras förslag är kliniskt rena från idéer kring hur vi får andra länder att följa efter. Strategin verkar snarast vara att göra nödvändiga utsläppsminskningar så dyra som möjligt. Den rödgröna klimatpolitiken är därför inte bara ett hot mot jobben, den är också ett hot mot våra möjligheter att rädda klimatet.

1 kommentar

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *