Christofer Fjellner

Naturskyddsföreningen svarar, men duckar i sak

Nu har Svante Axelsson och Mikael Karlsson svarat på mitt brev om Naturskyddsföreningens lögner om vad jag och andra moderater tycker, tänker och säger om illegal avverkning av timmer. På sin Facebooksida skriver Naturskyddsföreningen att M röstat för ”import av illegalt avverkad regnskog”. Det stämmer inte.

I sak bemöter Karlsson och Axelsson över huvud taget inte det jag skriver. Men de vägrar trots det att be om ursäkt eller ens backa från det de påstår. Kampanjen som är baserad på felaktiga uppgifter ska fortsätta. Hur ska man kunna ta en intresseorganisation som agerar på det sättet på allvar?

EU har instrument för att förhindra illegal avverkning i andra länder och för att försäkra sig om att import av illegalt avverkat timmer importeras till EU. Jag håller med om att EU borde vidta ytterligare åtgärder för att hindra den illegala avverkningen av timmer. Därför välkomnade jag att EU-kommissionen la ett sådant förslag och blev av min partigrupp utsedd att ansvara för gruppens arbete med reglerna. Men det krav på spårbarhet som drev igenom kan jag inte stå bakom eftersom det medför höga administrativa kostnader för allt legalt avverkat timmer och innehåller spårbarhetskrav som är helt omrimliga. Jag utvecklar detta i mitt öppna brev till Naturskyddsföreningnen.

Stockholm 2014-05-07

Hej Christofer,

Tack för ditt brev.

Handeln med illegalt timmer är ett stort internationellt problem. Den bidrar till avskogning, förluster av biologisk mångfald och skogsförstörelse som motsvarar en stor andel av de globala utsläppen av växthusgaser.

EU antog därför under hösten 2010 en förordning för att förbjuda handel i EU med virke och trävaror från olagliga avverkningar. För att nå fram till den slutgiltiga lagtexten krävdes flera förhandlingsrundor i ministerrådet och EU-parlamentet.

När kompromissförslag slutligen antogs av EU-parlamentet röstade en bred majoritet för förslaget (644 ja-röster mot 25 nej-röster). Både den liberala gruppen ALDE och den socialdemokratiska gruppen röstade för förslaget. Likaså röstade en bred majoritet i den konservativa partigruppen EPP bifall. Det gjorde dock inte de svenska politikerna från (M) och (KD). Om majoriteten i EPP-gruppen röstat som deras svenska kollegor hade lagen om förbud inte kunnat antas.

Du ingår i EPP och var föredragande för din partigrupp i detta ärende, som menade att handeln med illegalt timmer bäst regleras genom upprättande av så kallade FLEGT-avtal med länder som exporterar träråvara. Den principen har EU redan tillämpat sedan 2005.

Du menar däremot att timmerförordningen från 2010 ställer för hårda spårbarhetskrav på leverantörer av trävaror, och att kraven riskerar att minska träindustrins konkurrenskraft och kan inte motiveras eftersom spårbarhetskraven på andra varor, exempelvis fossila bränslen, inte är lika hårda.

Liknande kritik mot timmerförordningen framfördes 2010 av den svenska regeringen i ministerrådets förhandlingar. Där blev Sverige nedröstat av de flesta andra EU-länder.
Inför omröstningen i EU-parlamentet skickade regeringen dessutom en uppmaning till alla EU-parlamentariker om att rösta nej till förslaget.

Till de svenska EU-parlamentarikerna skrev departementssekreterare Mathilda Åberg: ”Under förhandlingarna har förslaget dock utvecklats i en sådan riktning att Sveriges regering bedömer att förslaget kommer att medföra omfattande och långtgående ingrepp i marknaden som inte står i proportion till i vilken utsträckning det kommer att kunna begränsa olagliga avverkningar.”

Timmerförordningen godkändes dock av både ministerrådet och EU-parlamentet. Sedan den 2 mars 2013 förbjuds inom EU handel med virke och trävaror från olaglig avverkning på EU:s inre marknad. Reglerna gäller både importerade och svenska produkter.

Detta innebär att den som placerar virke eller trävaror på EU:s marknad för första gången ska uppfylla lagens krav på bland annat spårbarhet. EU-kommissionen bedömer att handeln med illegalt timmer kommer att minska tack vare den nya lagen.

Naturskyddsföreningen uppmanade de svenska parlamentarikerna att rösta för timmerförordningen. Vi anser att lagen är ett viktigt steg att minska handeln med illegalt timmer. Det finns fortfarande utrymme för förbättringar. Men utan den nya timmerförordningen hade dessa varit svårare att få till stånd.

Vi diskuterar gärna olika politiska överväganden som politiker från samtliga politiska partier gör, därför har vi under granskningens arbete bett er motivera röstningsresultatet och även läst röstningsmotiveringar som Europaparlamentarikerna själva lämnat. Vi har också beskrivit de parlamentariska turerna kring timmerförordningen på en egen sida i vår rapport. 4
Vi kan inte hitta några faktafel varken i rapporten eller i vår kommunikation i övrigt och därför stämmer heller inte påståendet om att vi skulle ljuga. Däremot har vi olika åsikter om hur parlamentarikerna borde ha röstat i just denna omröstning.

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen

Brevet i sin helhet kan ni läsa här:
brev_fjellner

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *