Christofer Fjellner

Öppet brev till Naturskyddsföreningen

Jag har idag skickat ett öppet brev till Mikael Karlsson och Svante Axelsson, ordförande respektive generalsekreterare för Naturskyddsföreningen med anledning av deras senaste kampanj mot illegalt avverkat timmer.

ÖPPET BREV TILL NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Hej,

Vi är oense ibland. Det kan man vara. Men särskilt då är det viktigt att vara seriös och visa sina meningsmotståndare respekt. Tyvärr det finns det flera exempel jag skulle kunna ta upp då gjort raka motsatsen, men er senaste anklagelse mot oss moderater slår det mesta. Att ni som intresseorganisation ljuger om vad vi moderater tycker, tänker och hur vi röstar skadar inte bara vårt förtroende för er. Det skadar även andra politikers och allmänhetens förtroende för er. Det är inte en bra strategi för en intresseorganisation och det minskar era möjligheter att påverka samhället.

Vi moderater har aldrig röstat för import av illegalt avverkat timmer. Någon omröstning för eller emot import av illegalt avverkat timmer har aldrig förekommit i Europaparlamentet och vi hoppas verkligen att det aldrig gör det heller. Inte heller har regeringen skickat något brev till Europaparlamentarikerna och bett dem rösta för import av illegalt avverkat timmer. Det är ren och skär lögn och det vet ni också. Om man vill vara en trovärdig röst för förändring kan man faktisk inte hålla på som ni gör.

Handeln med virke och trävaror från olaglig avverkning är ett stort problem, med stora negativa miljökonsekvenser. Att hindra handeln med illegalt avverkad skogsråvara är givetvis angeläget, men det viktigaste är trots att att stoppa den illegala avverkningen i ursprungsländerna. Därför är det bra att EU tecknar så kallade FLEGT-avtal med länder som exporterar träråvara för att vi ska kunna försäkra oss om att det timmer vi importerar inte är illegalt avverkat. Och vi moderater har arbetat med och konsekvent röstat för dessa avtal.

Timmerförordningen har tillkommit som ett komplement till dessa avtal. Jag välkomnade att EU-kommissionen lade fram förslaget, och jag var ansvarig för min egen partigrupp EPP:s arbete med lagstiftningen. En av mina viktigaste prioriteringar i arbetet med timmerförordningen var att det extra lagret av regler för att hindra den illegala avverkningen av timmer inte skulle hindra handeln med lagligt virke och trävaror, leda till ökad byråkrati eller sätta högre krav för utomeuropeiskt timmer jämfört med timmer avverkat inom EU. Det skulle inte minst drabba fattiga länder utanför Europa. Sverige har byggt sitt välstånd genom handel inte minst med timmer och vi ska givetvis inte göra det svårare för fattiga länder att göra samma resa. Vidare riskerar orimliga krav och byråkrati att drabba träråvarans konkurrenskraft till förmån för andra icke förnybara råvaror. Vi har trots allt inga spårbarhetskrav på plast eller någon förordning som försöker hindra illegalt utvunnen olja.

Det stora problemet med den timmerförordning som så småningom antogs av Europaparlamentet och ministerrådet är att det krav på spårbarhetssystem som finns i förordningen är helt orimligt. Om jag importerar ett bord till Sverige från ett land utanför EU, som består av en laminatskiva med en spånskiva i botten måste jag kunna visa vilka typer av produkter jag importerar, vad det är för träslag, avverkningsland, kvantitet, leverantör samt vem jag säljer produkten till. Dessutom måste jag ha handlingar som visar att hanteringen av produkterna har skett i enlighet med den lagstiftning som finns i avverkningslandet. För varje enskilt sågspån! Samma krav gäller även pappersprodukter som böcker. Och återigen, inget liknande krav finns för till exempel ett bord av plast.

Att ställa betydligt hårdare krav på trävaror än vad vi gör på fossila produkter som är oljebaserade är orimligt. Det ökar kostnaden för att välja förnybara alternativ. Om vi ska ha globala förädlingskedjor är det inte rimligt med den här typen av spårbarhetskrav.

Jag förutsätter att ni, om inte ber om ursäkt så åtminstone drar tillbaka eller ändrar er kampanj om illegalt avverkat timmer och slutar sprida lögnen om att vi moderater röstat för import av illegalt avverkat timmer. Jag diskuterar gärna hur vi kan göra miljöpolitiken så effektiv och resultatinriktad som möjligt. Men er möjlighet att påverka mig och andra bygger på att det ni säger är sant. Och om ni tar lika lätt på sanningen i annat som det ni skriver om oss moderater verkar det omdömeslöst att lyssna till er.

Hälsningar,
Christofer Fjellner
Ledamot av Europaparlamentet för moderaterna i miljöutskottet

10 kommentarer

 1. Nicklas Larsson

  8 maj, 2014 - 18:23

  Man måste ju älska att ovanstående kommentar både lyckas mynta begreppet moderat-hatar organisationer och länka från den mycket oseriösa hemsidan vargfakta.se

  Kul är det!

 2. Pär Ljungqvist

  8 maj, 2014 - 22:26

  Hej Christofer. Moderaterna har aldrig röstat för import av olaglig avverkat timmer skriver du. Det förstår man ju eftersom det vore väldigt kontroversiellt. Men i timmerförordningen så står det i artikel 4 punkt 1: ”Det ska vara förbjudet att släppa ut timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer på marknaden.”
  Det förslaget röstade du och de andra som NF nämner emot. Det ser man ju i protokollet. Ovanstående är ju i princip ett förbud mot import av olagligt importerat timmer och trävaror då det förbjuder verksamhetsutövare att släppa ut sådana varor på marknaden. Då kan man väl i alla fall säga att man har röstat emot import av olagligt avverkat timmer i EU-parlamentet? Sedan blir man ju nyfiken på varför ni var så få som röstade emot förslaget?

  Sedan vore det intressant om du kunde utveckla varför du tycker det är relevant att jämföra ursprungsmärkning av plast med ursprungsmärkning av trä. Det är enligt mig två helt olika saker. För syftet med ursprungsmärkning av trä är ju att skydda värdefull skog och de ekosystem som de utgör. Eller som det står i artikel 1: ”Skogen tillhandahåller en stor mängd miljömässiga, ekonomiska och sociala nyttigheter, som timmer, andra typer av skogsprodukter och miljötjänster som är nödvändiga för människan, bl.a. att bevara den biologiska mångfalden och ekosystemens funktioner samt att skydda
  klimatsystemet.”

  Att jämföra det med plast som ju inte avverkas eller i sitt ursprungstillstånd erbjuder några bra ekosystem för människor eller djur blir konstigt. Tillverkning och användning av plast resulterar i helt andra miljöproblem. Att jämföra med illegalt utvunnen olja tycker jag också är långsökt och inte riktigt jämförbart. Olika miljöproblem måste väl hanteras på olika sätt och bara för att ursprungsmärkning används för det ena problemet så kanske det inte är lösningen på det andra. Jag förstår var du vill komma med ditt resonemang med att trävaror kommer att bytas ut mot plast. Men tror du verkligen att den risken är så stor? Hur har förordningen slagit mot marknaden hittills?

 3. Robin

  9 maj, 2014 - 11:48

  Håller med Pär Ljungqvist i detta. De som röstade nej för timmerförordningen röstade bl.a. nej till ett förbud mot import av illegalt avverkat timmer.

  Så jag anser att naturskyddsföreningen inte har farit med osanning i detta fall.

  mvh / Robin.

 4. Christofer Fjellner

  9 maj, 2014 - 12:12

  Hej Pär och Robin!

  Att man röstar emot en lagstiftning där det i en paragraf står att illegalt timmer ska vara olagligt att importera betyder inte att man är för import av illegalt avverkat timmer. Jag och M är emot att lägga så överbyråkratiska och svårkontrollerade krav på en förnybar produkt.

  Vi stödjer EU:s FLEGT-avtal, som stoppar den illegala avverkningen av timmer i de länder vi handlar med. Och vi välkomnade att EU-kommissionen föreslog ett extra lager för att hindra import av illegalt avverkat timmer. Men lagstiftningen utvecklades på ett sätt som vi inte kunde stödja, med överdrivet byråkratiska pålagor på en förnybar produkt. Det gör det betydligt dyrare att välja ett förnybart alternativ istället för t ex en oljebaserad produkt som plast. Det är detta som jämförelsen med plast syftar på. I andra fall brukar Naturskyddsföreningen vara emot att göra förnybara val dyrare, men tydligen inte här.

  /Christofer

 5. Robin

  9 maj, 2014 - 14:24

  Tack för ditt svar Christofer.

  Att du och M är mot ”byråkratiska pålagor” som du skriver är helt ok, vi lever i ett demokratiskt EU där alla har rätt till sin åsikt. Men jag undrar bara på vilket sätt naturskyddsföreningen har ljugit, jag har inte sett formuleringen att ni skulle ha röstat för import av illegalt avverkat timmer.

  Det jag har läst är detta som väl inte är en lögn eller?

  ”En av dem som sagt sig stödja Naturskyddsföreningens krav var Christofer Fjellner (M/EPP). Som skuggrapportör för den konservativa partigruppen EPP representerade Fjellner EU:s största partigrupp. Inom partigruppen enades man om att rösta för kompromissen. En kort tid innan omröstningen skickade den svenska regeringen ett brev till många EU-parlamentariker med uppmaningen att rösta nej. Det tycks ha fått Fjellner och övriga Moderater att ändra inställning i frågan. Tillsammans med Alf Svensson (KD/EPP) röstade de nej till förbudet mot import av illegalt timmer.”

 6. Niclas

  9 maj, 2014 - 18:33

  Jag har också svårt att förstå problemet med spårbarhet. Det behövs inom många områden, t ex livsmedelsindustrin, och är ett bra sätt att komma tillrätta med många problem och avarter. Tekniken gör spårbarhet inte bara möjligt, utan också lätt och billigt. Annars kan det ju lik förbaskat vara en massa illegalt avverkad regnskog i de möbler man köper. Den blir ju inte laglig bara för att spånplattan är tillverkad utanför EU. Eller?

 7. Christofer Fjellner

  11 maj, 2014 - 16:56

  Robin, Naturskyddsföreningen driver en kampanj på Facebook där man påstår att M röstat JA till import av illegalt avverkad regnskog. Det är den jag vänder mig emot. Niclas, spårbarhet kan absolut vara både bra och relativt billigt. Men timmer är inte en sådan produkt. I en skog växer till exempel olika träd, en timmerbil gör inte sällan fler olika stopp innan den kommer fram till sågverket, och i sågverken har man inte en linje för varje träslag. Ofta ligger träet lagrat en tid innan det sågas och att avgöra vilka träd/områden sågspånet kommer ifrån är närmast omöjligt. Att helt leva upp till kraven i timmerförordningen går i princip inte. Därför är det dålig lagstiftning. Det är dessutom uppenbart att den här typen av krav medför en betydande extrakostnad för den förnybara produkten. Därmed ökar sannolikheten att konsumenten väljer en fossil produkt som plast istället.

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *