Christofer Fjellner

På förekommen anledning om ACTA

Jag är inte mot ACTA. Vi behöver internationellt sammarbete kring immaterialrätt. ACTA är ett steg i den riktningen och därför angeläget. Det finns dock behov av förtydliganden kring en eller två paragrafer i avtalet och vore oansvarigt att ta slutgi

ltig ställning kring ACTA innan hört EG-domstolens bedömning av avtalets förenlighet med EUs fördrag.

Det jag har uttalat mig om i bland annat DN är att jag inte kan godkänna ACTA i dess nuvarande form, innan domstolen har sagt sitt och att vi har fått försäkringar om att några kritiska punkter är förenliga med de rättigheter vi tar för givna.

Min förhoppning är alltjämt att vi kan få såväl detta förtydligande som utlåtande från domstolen och därefter godkänna avtalet. Att ta första bästa tillfälle att förkasta ACTA är därför fel.

För en dryg månad sedan var det deadline för ändringsförslag till handelsutskottets resolution om ACTA. Den som bemödar sig att läsa innantill kan läsa precis samma resonemang som ovan I motiveringen till mitt ändringsförslag:

Europe needs an international agreement to step up the fight against counterfeit products.

The ACTA agreement provides a useful basis to this fight against counterfeit products and ensures an adequate protection of consumers and companies alike.

On the other hand there is a need for legal clarity regarding certain provisions in the agreement in respect of its digital chapter. It is important that ACTA is not open to any interpretation that would infringe EU law. We need to ensure legal clarity when it comes to internet service providers” responsibility under ACTA and to add legal clarity as to when Member states could impose criminal enforcement measures on internet users.

Therefore we call on the European Commission and Member States to ensure that ACTA does not open up for any interpretation that would infringe EU law. Such guarantees have to be given before the European Parliament can give its consent to the Agreement.

Vad jag säger är alltså att vi behöver ett internationellt avtal om att skydda immateriella rättigheter och att ACTA kan vara en del av lösningen på problemet med piratkopiering. Dock säger jag också att jag inte kan rösta för avtalet om jag inte får garantier för att ACTA inte hotar friheten på internet eller står i strid med EU:s lagstiftning.

Jag tar personlig integritet och frihet på internet på största allvar och har länge varit engagerad för detta här i Europaparlamentet. Och just därför tycker jag att det är så viktigt att vi får klarhet i de frågor jag ställer ovan och inväntar svaren på dessa innan vi går till beslut.

Då alla ändringsförslag var tvungna att lämnas

in för över en månad sedan är mitt ändringsförslag en förutsättning för att kunna godkänna ACTA om vi fått försäkringarna jag kräver. Tvingas jag rösta om ACTA I utskottet för internationell handel utan att de rekvisit jag lägger fram I motiveringen uppfyllts kommer jag givetvis dra tillbaka ändringsförslaget.

För likväl som jag vill ha internationellt sammarbete kan jag aldrig acceptera ett avtal som bryter mot Europeisk lag eller hotar friheten och integriteten på internet.

6 kommentarer

 1. Pontus Wång

  13 juni, 2012 - 22:04

  ”Vad jag säger är alltså att vi behöver ett internationellt avtal om att skydda immateriella rättigheter och att ACTA kan vara en del av lösningen på problemet med piratkopiering.”

  Nej, vi behöver inte låsa oss vid ett mångårigt avtal för att stävja piratkopiering, vi behöver reformerade lagar kring immateriella rättigheter för att kunna stävja piratkopieringen. Det vi behöver är lagar som är samtida som uppmuntrar folk att kreera och remixa, vi behöver inte ett regelverk som ger landet X rätt att godtyckligt genomsöka mina personliga tillhörigheter, vad jag har på min laptop eller i min resväska är i allra högsta grad MIN ensak såvida jag inte är misstänkt för något brott. Visst är piratkopiering ett problem men du borde själv förstå det orimliga i att rösta ja till ett avtal som ACTA, vars uttalade syfte var att stoppa industriell kopiering av fysiska varor och produkter men som sedan mynnar ut i ett avtal som ska stoppa alla former av piratkopiering och dessutom åsidosätter folks rättigheter för att nå i mål. Och då talar jag bara om virtuella produkter, argumenten mot ACTA blir flera om man väljer att tala om mediciner eller farhågorna för missbruk av reglerna i avtalet.

  Det är orimligt att folk som jobbar i skapande yrken automatiskt ska få ett skydd för sina alster som gäller 70 år efter upphovsmannens död, det är helt orimligt att det som skapats ska få ägas av någon annan än upphovsmannen. Betänk detta: Ingen får kopiera mitt inlägg (om det bedöms ha verkshöjd) förräns tidigast år 2082 (om jag dör nu) utan att aktivt bryta mot lagen. Ingen människa med alla indianer i kanoten kan väl tycka att det är ett vettigt regelverk som inte borde ses över snarast?

 2. Bo Ulrich

  18 juni, 2012 - 09:39

  Christofer!

  Faktum är, att jag skäms över att en svensk sticker ut hakan och vill genomföra en så reaktionär åtgärd som ACTA. Jag biträder oreserverat att ACTA stoppas. Visst kan det ske förändringar i upphovsrätten men ACTA-förslaget är för generellt. Dessutom är det svårt att ändra tillbaka om effekten blir fel.

  Vänligen, Bo.

 3. Calle

  19 juni, 2012 - 17:03

  Då det inte kommer hinnas med någon utredning i domstolen, vilket du också mycket väl vet – så föreslår jag att du omgående drar tillbaka din ändringsanmälan. Om du har någon skam i kroppen dvs.

 4. Mikael

  20 juni, 2012 - 21:02

  Att du christopher tar på dig rollen som medialobbyns förlängda arm är en obeskrivlig besvikelse, man tror inte det är sant. Ett förslag som formulerats av hollywoods mest giriga krokodiler, som uppebarligen inte tål dagsljus och som undanhållits medborgarna, och nu ska kuppas igenom via en domstolsfint. Vad hände, saknas kampanjfinansiering? Ta ditt förnuft till fånga och börja representera dem som valde dig. Låt inte ditt politiska eftermäle bli ett svek mot det du sade dig stå för.
  Ta ditt förnuft till fånga, du har hamnat i dåligt sällskap, men det är aldrig för sent att göra rätt.

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *