Christofer Fjellner

Regeringen nöjer sig med EU:s minimikrav för cigaretter

Regeringen har nu meddelat hur man tänker genomföra EU:s tobaksdirektiv i Sverige. Och jag kan bara konstatera att regeringen väljer att hålla sig till EU:s minimikrav för cigaretterna. Det har tidigare låtit som att regeringen har velat gå betydligt längre – folkhälsominister Gabriel Wikström har haft en hög svansföring i dessa frågor tidigare och kritiserade alliansregeringen hårt för att inte gå tillräckligt hårt åt cigaretterna. Men nu visar det sig att han inte vill gå längre än vad EU kräver. Bland förslagen som regeringen presenterat finns ett förbud mot mentholcigaretter från och med maj 2020, och det är också den gräns som EU redan har satt. Det finns heller inget annat i förslaget som tyder på att regeringen vill ha tuffare tag mot rökningen.

Jag kan däremot konstatera att regeringen inte satt ner foten om snuset. Regeringen säger ingenting om hur snuset ska regleras i framtiden. Även här har Wikström antytt att han vill gå hårdare fram än vad EU kräver. Men regeringen ska inte lämna besked om förrän i mars. Jag ställer mig frågande till det. Var det verkligen så svårt att fatta beslut om hur snuset ska regleras? Kommer regeringen inte att ta strid för snuset? Eller kommer regeringen köra den tobakskritiska linjen som Wikström tidigare har drivit mot snuset nu när det inte blev några krafttag mot cigaretterna? Vi får vänta till mars innan regeringen lämnar besked.

Tidigare har det talats om förbud mot smakmärkning. Att Sverige skulle genomföra vad som närmast kan betraktas som ett tryckfel i tobaksdirektivet vore rent ut sagt bisarrt. Vi lyckades säkra ett undantag för förbud mot smaksättning av snus. För mig är det självklart att vi ska bestämma om snuset i Sverige. EU tillåter ju inte ens snuset. Varför ska de då ha synpunkter om det? Men man glömde att explicit skriva att snus också ska undantas från förbudet mot smakmärkning när direktivet skrevs. Men alla vi som var med och beslutade om det var överens om att snus inte skulle omfattas av förbudet. Carl Schlyter och jag är helt överens att formuleringen i direktivet är en ren miss – trots att vi är oense om det mesta andra i tobaksdirektivet. Regeringen utredare har tidigare föreslagit att Sverige ska förbjuda smakmärkning av snus. Att regeringen ännu inte satt ned foten om snuset kan inte tolkas på annat sätt än att man fortfarande överväger att förbjuda smakmärkt snus.

Egentligen borde det inte vara så svårt, man har valt att helt enkelt införa de regler som EU kräver när det gäller cigaretter och det borde man ha gjort kring snus också. Det enda rimliga är att så länge det säljs smaksatt snus så ska smaken också få märkas ut på förpackningen. EU tillåter smaksatt snus i Sverige och därför är det helt uppenbart att snus också är undantaget från märkningskraven i direktivet. Ingen kommer att jaga Sverige för att vi gör rimliga tolkningar av konstiga eller felaktiga regler.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *