Christofer Fjellner

Regeringen sviker snuset

Snuset ska även fortsättningsvis vara förbjudet i EU. Det förslaget gav generaladvokaten i dag i sitt yttrandet i det pågående fallet i EU-domstolen. Beskedet kom tyvärr inte som någon större överraskning. Regeringen och handelsminister Ann Linde har inte lyft ett finger för att tala för snusets fördel och ett slopat exportförbud. Ska snus någonsin bli tillåtet i resten av Europa behöver den svenska regeringen aktivt arbeta för det.

Domstolen motiverar sitt beslut med de skador snus påstås kunna orsaka i resten av Europa. Det bästa för hälsan är förstås att inte bruka några tobaksprodukter över huvud taget. Men man måste förhålla sig till verkligheten. Människor kommer att konsumera tobaksprodukter och snus är 95-99 procent mindre farligt än cigaretter.

Då är det såklart bättre att konsumenterna använder en produkt som är mindre skadlig. Sverige har den lägsta frekvensen av tobaksrelaterad dödlighet i Europa. Men svenskar brukar inte mindre tobaksprodukter än andra EU-länder. Men vi har EU:s lägsta andel rökare. Svenskar väljer helt enkelt att snusa i stället för att röka. Därför blir EU-domstolens påstående att det inte finns tillräckligt med belägg för att snus göra att folk röker mindre svårt att ta på allvar.

Med tanke på regeringens höga svansföring i folkhälsofrågor är det svårförståeligt och oförsvarbart  att den inte tog strid för snuset. Den har därmed försummat den främsta möjlighet att göra insats för den folkhälsan den här mandatperioden.

När EU-domstolen behandlade snus 2004 gjordes bedömningen att det var en ny produkt som kunde innebära en inkörsport till rökning. Exportförbudet blev då kvar. Men mycket har hänt sedan dess. När tobaksproduktdirektivet gjordes om 2014 valde man att tillåta nya produkter – bland annat e-cigaretter. Detta gjordes med förklaringen att det kunde hjälpa människor att komma ifrån rökberoende. Att snus som har brukats i Sverige sedan åtminstone 1800-talet början klassas som en ny produkt blir minst sagt konstigt mot bakgrund av detta.

Regeringens beslut att inte stödja snuset får negativa konsekvenser. Det största offret är såklart folkhälsan i Europa. Enligt EU-kommissionens siffror dör 700 000 människor i EU av rökning varje år. Om människor får möjlighet att byta cigaretter mot snus skulle den siffran minska. Det ser vi i Sverige.

Att regeringen inte står upp för snuset är ett generalfel, som Europas rökare får betala det högsta priset för.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *