Christofer Fjellner

Runda två om förnybar energi

Idag  röstar Europaparlamentets industriutskott om uppdateringen av reglerna för förnybar energi. Rysaren tycks bli definitionen av avancerade biobränslen som också är av stor vikt för svenska biodrivmedelstillverkare och skogsindustrin. Det är också en del av förslaget där både industri- och miljöutskottet har delad kompetens.

Som ni kanske minns röstade miljöutskottet om samma definition tidigare i höst och utfallet blev allt annat än vad man kunde önska. Resultatet blev en definition som försvårar för utvecklingen och tillverkning av avancerade biodrivmedel. Jag bloggade om det här. Men nu har vi alltså chansen att förbättra skrivelsen innan vi röstar i plenum.

Men industriutskottet har inte hittat en överenskommelse om definitionen avancerade biobränslen innan sin omröstning. Men mycket talar för att vi lyckats säkra en majoritet för ett förslag som breddar definitionen av avancerade biodrivmedel Det är bra eftersom definitionen som kom ut från miljöutskottet var på tok för begränsande och det här går mer åt rätt riktning.

KMN

Men än är vi inte hemma och det kan till och med bli så att hela rapporten står och faller med definitionen. Min egen grupp EPP står bakom den nya definitionen, likaså de konservativa britternas grupp ECR och liberalerna i ALDE. Däremot var det länge oklart hur det skulle bli med socialdemokraternas grupp trots att Kumpula-Natri, min finländska kollega som lämnat in förslaget i industriutskottet, tillhör den socialdemokratiska gruppen. Men när vi förra veckan signalerade att vi kommer rösta emot hela förslaget om det inte går igenom fick det effekt. Nu lutar det åt att socialdemokraterna ska rösta för. Men man vet aldrig. I miljöutskottet var det många socialdemokrater som svek i sista stund, däribland Jytte Guteland (S) som la ner sin röst i slutomröstningen och därmed lät en utfasning av grödebaserade drivmedel glida igenom i utskottet. Mer förenligt med svenska intressen och den svenska positionen hade väl ändå varit att sänka rapporten.

Det är viktigt att det blir rätt här. Den definition som kom ur miljöutskottet riskerar att dramatiskt begränsa råvaruströmmarna till vad som ska anses vara avancerade biobränslen men också generellt försvåra för utvecklingen och användningen av avancerade drivmedel. Vi har inte råd att säga nej till förnybara teknologier som kan användas för att sänka utsläppen från transportsektorn. Elektrifiering är bra och kommer med stormande steg, men för att klara vårt ambitiösa nationella mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 behöver vi all tillgänglig och kostnadseffektiv teknologi. Så också de avancerade biodrivmedlena. Dessutom var det bara för två år sedan som vi i Europaparlamentet kom överens om att främja just de avancerade biodrivmedlena. Skulle reglerna dramatiskt förändras nu skulle det rycka  undan mattan för framtida investeringar inom bioenergin. Vem vill investera i Europa om reglerna ändras vartannat år?

Det finns såklart en rad andra saker som kom ur miljöutskottet som behövs rättas till när det kommer till skoglig biomassa. Dels i hållbarhetskriterierna för skoglig biomassa men också fadäsen att man bland annat röstade bort talloljan från råvarulistan för tillverkningen av avancerade biobränslen.

Tyvärr är det inte möjligt att rätta till det här i industriutskottet eftersom man inte har befogenhet över varken hållbarhetskriterierna eller själva råvarulistan i annex IX. Därför ligger det ett stort arbete på oss alla att röja upp för skogen inför att hela Europaparlamentet röstar i plenum. Jag tror vi har goda möjligheter att rätta till det som blev fel och har med mig kollegor från bland annat  Finland, Österrike, Frankrike och Irland  Men nu gäller det att alla svenska ledamöter lyckas övertala sina kollegor att vi ska göra rätt här. För blir det fel, då gynnar vi bara det fossila.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *