Christofer Fjellner

S-gruppen hotar uppgörelse om biobränslen

Vi har en överenskommelse om biobränslen, som är bra både för miljön och för Sverige. Jag välkomnar detta och kan konstatera att överenskommelsen ligger mycket nära min egen och EPP:s linje i förhandlingarna. Det är helt klart en seger för oss. Men det återstår att se hur stort stöd det finns för reformen i Europaparlamentet. S-gruppen har tillsammans med de gröna försökt sätta käppar i hjulen under hela resans gång och mycket talar nu för att  de inte kommer att stå bakom uppgörelsen. Om den skulle falla innebär det i praktiken ett moratorium för mer biobränslen i Europa.

För mig har det varit viktigt att vi får rimliga regler för det förnybara. Som svensk är det kanske extra viktigt. Sverige är det enda land som redan klarat EU:s mål om förnybara bränslen till 2020 och det med råge. Vi har idag drygt 15% biobränslen i trafiken. Vi har dessutom betydligt högre ambitioner än andra länder framåt vad gäller förnybar energi. Hela den utvecklingen är hotad om inte reglerna på EU-nivå ger stöd för den nationella ambitionen. Det är därför jag kämpat för att målet för det avancerade ska vara bindande och motverkat kraven från S-gruppen och de gröna om att begränsa etanolen och biodieseln och göra det svårare att få fram avancerade bränslen från skog och restprodukter.

Seb Dance och Bas Eickhout, som förhandlat reglerna för S-gruppen och de gröna, har som drivit två prioriteringar i reformen och misslyckats med båda. De har krävt begränsningar av etanol och biodiesel, i form av iluc-faktorer, lägre tak i förnybartdirektivet, och en urvattning av målet att 10% av transportsektorns bränslen ska vara förnybara, samt regler som gör det svårare att göra avancerade biobränslen från skog och restprodukter. En sådan politik skulle knappast stödja utvecklingen av det förnybara,  den skulle bara gynna bensin och diesel. Men det struntar S och MP i i ett missriktat försök att krama de bästa biobränslena. Att etanol kan minska utsläppen med över 90% struntar man i, liksom att tuffare krav för avancerade bränslen hämmar utvecklingen av nya miljöeffektiva bränslen.

Både Dance och Eickhout är missnöjda med förhandlingarna. Att vi lyckades stärka målet för de avancerade bränslena ser de tyvärr inte som en seger. Det var ingenting de drev i förhandlingarna. Eickhout har redan förklarat att han och den gröna gruppen kommer försöka sänka reformen och Dance har gått under jord. När jag talade med S-gruppens förhandlingsteam efter förra förhandlingsrundan var budskapet dock att det som ligger på bordet inte är tillräckligt bra, då skulle S-gruppen hellre försöka sänka reformen. Och på alla viktiga punkter ser veckans uppgörelse likadan ut. Det oroar, för till skillnad från de gröna har de en reell möjlighet att lyckas sänka reformen.

Det skulle i så fall allvarligt hämma utvecklingen av förnybart i Europa. Inga nya biobränslen, snarare mer bensin och diesel.  Den 14 april röstar vi i utskottet. Jag hoppas att Nils Torvalds och jag tills dess har lyckats övertyga tillräckligt många i S-gruppen att stå bakom uppgörelsen. Annars blir det inte mer biobränslen, inga nya jobb och ingen tillväxt i sektorn, åtminstone inte de närmsta fem, tio åren.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *