Christofer Fjellner

S och MP motverkar svenska skogsintressen

Klimatfrågan är den kanske viktigaste frågan just nu och definitivt en som kräver genuint gränsöverskridande samarbete, både i EU och globalt. Men att tiden är knapp innebär att vi bara har råd att genomföra de åtgärder som är allra mest effektiva och som gör allra störst skillnad. Tyvärr tog varken svenska Socialdemokraterna eller Miljöpartiet strid för den svenska skogen, som är central både för klimatarbetet och den svenska ekonomin.

I dag röstade Europaparlamentet om ett förslag som syftar till att skapa ett ramverk för att underlätta hållbara investeringar på EU-nivå. Det kan låta som ett lovvärt initiativ och Sverige har kommit betydligt mycket längre än de flesta andra länder på området. Men lagförslaget som EU-kommissionen presenterade är i stora delar kontraproduktivt och blev dessutom betydligt sämre av att den socialistiska gruppen i Europaparlamentet tillsammans med den Gröna ville utöka lagstiftningen till att omfatta också sociala investeringar och definiera vad som inte är hållbara investeringar. Det är värt att notera att varken de svenska Socialdemokraterna eller Miljöpartisterna försökte förhindra detta.

Det skulle resultera i att investeringar som de facto är hållbara skulle klassas som ohållbara. Men framförallt skulle det slå undan benen för det svenska skogsbruket och den svenska skogsnäringen, som redan är en av världens mest hållbara. Det hade varit direkt korkat, både ur klimat- och investeringssynpunkter. Det är nämligen så att Sverige tack vare vår över hundraåriga tradition av ett aktivt skogsbruk kan kombinera ekonomisk nytta med hänsyn till miljön, klimatet och den biologiska mångfalden. I många andra länder ser det inte ut så, där är skogen sedan länge avverkad på ett sätt som inte alls är hållbart.

EPP-gruppen med oss moderater i spetsen lyckades emellertid stoppa de värsta förslagen från de rödgröna i Europaparlamentet. Trots det kvarstår grundproblemet att definitionen av vad en hållbar investering är, är för snäv. Det kommer att vara ett hinder för investeringar och minska den ekonomiska aktiviteten i för Sverige centrala områden, där vi redan ligger i framkant ur hållbarhetssynpunkt. Det är förödande om Sverige och EU ska gå i täten för omställningen till ett hållbart samhälle.

Förslaget riskerar därför att stjälpa mer än det hjälper och därför röstade vi moderater nej till det. Jag tror att ett regelverk inom området behövs, men det behöver utformas på ett annat sätt. EU behöver göra om och göra rätt.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *