Christofer Fjellner

SD samarbetar med världens enda svenskfientliga parti

Områden där man känner sig utsatt eller hotad på grund av att man är svensk. Människor som inte vågar tala svenska öppet i rädslan för att bli utsatta för hot och våld. Det är en bild av Sverige som får allt starkare fäste, och som inte sällan sprids av Sverigedemokraterna. Sverige ska inte blunda för problemen som finns, men inte heller måla fan på väggen. Med rätt politik kan vi undvika att det här blir verklighet i vårt land.

För många av dem som talar svenska på andra sidan Östersjön är det däremot redan verklighet. I Finland är det svenska språket och den finlandssvenska minoriteten satt under större press än på länge. Den här verkliga svenskfientligheten talar SD dock tyst om. I en stor undersökning gjord av Stockholms universitet uppger tre fjärdedelar av de tillfrågade att de någon gång känt sig hotade eller utsatta på grund sin finlandssvenska identitet. Många vågar inte tala svenska på tunnelbanan sent på kvällen. Tidigare i juli dömdes en man i Helsingfors till fängelse för att ha misshandlat en man så illa att han fick en svår hjärnskada. Anledningen till misshandeln var att offret talade svenska med sin flickvän och förövaren ville “skydda” henne.

Hur man ska förhålla sig till minoriteter i andra länder, som tillhör det egna landets majoritetsbefolkning är en svår fråga. Historien ger många avskräckande exempel, från Tyskland under andra världskriget till Ryssland av i dag. Alldeles oavsett frågans komplexitet bör man inte vara likgiltig inför den. Att finlandssvenskarna på riktigt känner sig oroade över sin ställning i Finland borde mana till eftertanke hur vi behandlar våra egna minoriteter i Sverige. Särskilt hos SD som har en komplicerad syn på minoriteter.

Men oavsett var man landar i frågan, så är en sak i alla fall säker. Är man Sverigevän och vill bejaka det svenska språket och den svenska kulturen ska man inte samarbeta med det finska partiet Sannfinländarna, det förmodligen enda svenskfientliga partiet i världen. Men det är precis vad Sverigedemokraterna har bestämt sig för att göra. I skuggan av Almedalsveckan bytte partiet nämligen partigrupp i Europaparlamentet till just Sannfinländarnas grupp.

I sin strävan att framstå som mer anständigt byter SD från populisterna i EFDD, Gruppen för frihet och direktdemokrati i Europa till ECR, Gruppen för konservativa och reformister. Det innebär att partiet också byter samarbetspartners, från brittiska UKIP, italienska femstjärnerörelsen och Alternativ för Tyskland till Danskt Folkeparti, polska Lag och rättvisa och Sannfinländarna. Att SD sätter sig i samma båt som ett parti som gör allt för att bekämpa det svenska språket och svensk kultur är ett ödets ironi, som hade kunnat skrattas bort om det inte vore för frågans allvar.

Det är svårt att hitta någon förklaring till varför SD skulle sätta sig i samma grupp som ett svenskfientligt parti, annat än att det saknar principer. Vi hör ofta sverigedemokrater tala om hur den svenska kulturen är hotad och att de är ensamma om att vilja försvara den. Men partiets engagemang för det svenska tycks inte sträcka sig längre än till Sveriges gränser. Tidpunkten för bytet är också anmärkningsvärd. Finlandssvenskarna känner sig mer utsatta än någonsin tidigare och det svenska språket och den finlandssvenska kulturen är under press.

I Sverige pratar SD om att skydda den svenska kulturen. Men där den svenska kulturen behöver skyddas som mest håller SD tyst. I stället gör man gemensam sak med partiet som är drivande för att marginalisera och förringa den.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *