Christofer Fjellner

SD:s hyckleri om maktförskjutning till EU

I dag röstade vi i Europaparlamentet om rekommendationer till EU-kommissionen gällande kvinnors ekonomiska självbestämmande i Europa. Det är i sig lovvärt att stärka kvinnors position i samhället och på arbetsmarknaden. Situationen för kvinnor är fortfarande utsatt i många medlemsstater i Europa. Men det betyder inte att EU ska fatta beslut i de frågorna – det är och ska fortsatt vara områden som medlemsstaterna har beslutanderätt över. Att ändamålet inte helgar medlen är en sanning som stämmer väl in i det här fallet. Sverigedemokraterna brukar ju vara kritiska till EU och allt EU ägnar sig åt men i detta fallet valde de tvärtom att rösta för mer makt i Bryssel i frågor som jag som Europavän verkligen inte tycker ska bestämmas av oss i Europaparlamentet.

SD missar sällan en chans att kritisera EU och den påstådda maktkoncentration i Bryssel. Ofta är deras kritik oprecis och svepande. Ofta missar den målet. Men i dag när det faktiskt fanns fog för att kritisera EU och dess ambitioner att tillskansa sig makt på medlemsstaternas bekostnad, valde alltså att rösta för maktförskjutning från riksdagen till EU.  Att SD säger sig vilja bevara det svenska självbestämmandet är uppenbarligen inget mer än läpparnas bekännelser.

SD ställde sig bakom uppmaningen att EU:s sociala pelare, som bland annat ska ge EU makt över arbetsmarknads- och socialpolitiska frågor, inte är tillräckligt ambitiös i sin utformning. SD ställer sig alltså inte bara bakom att EU ska besluta i frågor som tvivelsutan bör vara medlemsstaternas att bestämma över. Nej, SD är till och med av uppfattningen att EU inte är tillräckligt ambitiösa, utan ska göra mer inom dessa områden. SD ställde sig också bakom de krav på kvotering av föräldraförsäkringar, bolagsstyrelser och vallistor som uttrycktes i rekommendationerna.

Det finns få frågor som är så känsliga som dessa och där skillnaderna är så stora mellan medlemsstaterna. Det finns inget mervärde i att vi kompromissar med 27 andra länder om detta i Bryssel. Men blir konsekvensen av SDs agerande – för det är så EU fungerar. En sak är säker och det är att om vi kompromisser med Italien och Irland om socialpolitiken är det knappast den svenska modellen som kommer ut på andra sidan. Om vi inte vill att andra länder ska bestämma över vår välfärd ska vi akta oss för att lägga oss i deras.

SDs agerande blir särskilt löjeväckande när de i så många andra frågor – alltsom oftast missriktat – kritiserar EU. Därmed visar de att deras högljudda EU-kritik inte är vatten värd när det kommer till kritan.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *