Christofer Fjellner

Sverige saknar strategi inför fortsatta Brexit-förhandlingar

Idag träffas EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera hur vi kan gå vidare i nästa steg i förhandlingarna om Storbritanniens utträde från den Europeiska unionen. Eftersom huvuddragen i hur skilsmässan ska se ut nu är klara ska förhandlingarna nu fokusera på hur det framtida samarbetet ska se ut. Det är bra men det är oroande att Stefan Löfven åker till Bryssel helt utan en lista på svenska prioriteringar i de kommande förhandlingarna. Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners och en nära allierad i kampen för säkerhet i Europa. Löfven måste redan nu tala klarspråk med vilka de svenska intressena i förhandlingarna är.

Det är svårt att överskatta vikten av ett bra samarbete med Storbritannien för Sverige och svensk ekonomi. Storbritannien är vår viktigaste marknad för tjänsteimport och tredje viktigaste för export av tjänster. Förra året exporterade vi varor och tjänster för 124 miljarder kronor till britterna. En sak står klart med Brexit – det kommer att resas handelshinder. Det finns egentligen ingen lösning där det ekonomiska utbytet med varor och tjänster kommer att vara lika smidigt som idag. Frågan är bara vilka de nya hindren kommer att bli och hur mycket det kommer att kosta i termer av tillväxt och jobb här hemma.

Det saknas inte motståndare mot att behålla en fri och öppen marknad till Storbritannien. Intressen i Tyskland och Frankrike hoppas säkert att bankerna i London flyttar till Frankfurt och Paris. Det finns flygbolag som vill slippa den hårda konkurrensen på flygmarknaden som gynnat Europas konsumenter. Det här är inget annat än klassisk protektionism och precis därför är det så viktigt att Sverige står upp för öppna marknader och tar strid mot alla som vill använda brexit för att vinna marknadsandelar.

Regeringen har beställt en utredning från Kommerskollegium om vilka frågor som ska prioriteras. Det är bra, men beställningen borde ha kommit i februari när Kommerskollegium överlämnade utredningen om möjliga alternativ för handel med Storbritannien efter Brexit . Nu kom den alltför sent och det kommer göra det svårare för Sverige att påverka förhandlingarna. Nu i december kommer de första besluten om hur det framtida samarbetet ska se ut att tas. Här är frågor som redan nu måste vara svenska prioriteringar:

Friktionsfria gränser. Tullar är sällan det största problemet för handel. Jag hoppas självklart att vi kan slippa tullar mellan EU och Storbritannien men regler om varor och procedurer vid gränsen kommer att vara lika viktiga. Om vi har samma säkerhetskrav på varor eller livsmedel ska det inte krävas en ny inspektion vid gränsen. Ursprungsreglerna får inte vara så krångliga att en vara beläggs med tull för att för stor del är gjord i Vietnam.

Regler för den moderna ekonomin. Inga tjänster och heller knappt några varor kan idag levereras utan datatrafik. Vi måste garantera att data kan flöda fritt över gränsen. Svenska företag måste ha tillträde att etablera sig på den brittiska marknaden och vice versa.

Fri rörlighet. Tiotusentals svenskar bor i Storbritannien och tiotusentals britter i Sverige. Varje dag berikar våra länders medborgare svensk och brittisk ekonomi, samhälle och kultur. Vi måste se till att det även ska finnas möjligheter för svenskar att jobba och plugga i Storbritannien. Det är också direkt nödvändigt för att svenska företag ska kunna etablera sig och verka där.

Det bästa med EU-samarbetet är de fyra friheterna. Varor, tjänster, kapital och människor får röra sig fritt. De friheterna kommer tyvärr att förändras och försämras med Brexit. Men det säger inte att vi inte kan prioritera att så mycket som möjligt finns kvar.

Brexit är som en skilsmässa där ingen flyttar. Även efter den 29 mars 2019 kommer det vara 32 kilometer mellan Dover och Calais. De gemensamma intressena och de gemensamma utmaningarna för Europa och Storbritannien slutar inte med Brexit.

Regeringen säger sig vilja prioritera ett nära samarbete och få gränser mot Storbritannien efter Brexit. Det är bra men den svarar inte på hur och på vilket sätt. Nu är det allvar. Stefan Löfven måste vara tydlig med vad Sveriges prioriteringar är. Annars kommer andra som har andra intressen att hinna före. Det kommer i sådana fall att stå oss dyrt.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *