Christofer Fjellner

Sverigedemokraterna i EU – Putinvänliga nyttiga idioter.

Sverigedemokraterna i Europaparlamentet driver en Putinvänlig linje och agerar nyttiga idioter åt ett allt aggresivare Ryssland. Det är obehagligt och går stick i stäv med den linje som SD säger sig företräda på hemmaplan.

Patrik Oksanen har publicerat ett Rysslands-index som visar hur mycket olika partier i Europaparlamentet röstar i Putins favör.

Putinindex

Av indexet framgår att SD är ett av det mest putinistiska partierna i Europaparlamentet och dessutom det mest putinkramande partiet i Norden. Närmast genomgående röstar de Sverigedemokratiska ledamöterna mot förslag som skulle bidra till att Ukraina och andra till Ryssland närliggande länder kan välja sin egen väg bort från Kremls inflytande.

I sällskapet putinvänliga partier ingår för övrigt UKIP, Front National, Lega Nord och Gert Wilders parti Party for Freedom.

Det här är inte enkom fallet för Sverigedemokraterna i Europaparlamentet, utan återkommande i hela partistrukturen. Sverigedemokraterna tar gång på gång parti för Ryssland och Putin, inte bara när de röstar i Europaparlamentet. Sverigedemokratisk Ungdoms ordförande Gustav Kasselstrand säger sig till exempel hellre välkomna Putin till Stockholm än Barack Obama.

Kasselstrand

I en intervju på EU-bloggen med andre vice talman och f.d. partisekreterare Björn Söder drar Patrik Oksanen liknelsen mellan SD:s agerande och hur Vänterpartiet Kommunisterna agerande under Kalla kriget där de ursäktade Sovjetunionens övergrepp med att USA minsann också gör dåliga saker. Det var givetvis en liknelse som Söder inte ville känna igen sitt parti i och påpekade att det fanns en starkare koppling mellan Kreml och kommunisterna i Sverige. Det stämmer att Vänsterpartiet mottog ekonomiska medel. Vad Söder dock inte säger är att det är precis det som deras vänner i Europaparlamentet också gör. Front National fick i år nära 400 miljoner av Putin och UKIP, som SD beskriver som sina “mentorer” i Bryssel, rycker ständigt ut till försvar av Putin när han kritiseras för att annektera delar av Ukraina, UKIP:s partiledare Nigel Farage går till och med så långt som att säga att han beundrar Putin.

Linjen att de konsekvent röstar mot europeisk utvidgning håller inte när det kommer till Ukraina. Det är varken relevant eller aktuellt, i de bästa av världar kan en medlemskapsfråga aktualiseras först 2035. Omröstningarna om Ukraina har ingenting med medlemskap i EU att göra. Det vet Sverigedemokraterna lika väl som alla andra.

I förra veckans utrikespolitiska debatt beskrev Björn Söder Putins krig i Ukraina som ett inbördeskrig. Det är talande för SD:s hållning till Ryssland och Putin. Precis som sina europeiska vänner håller SD Putin om ryggen och kommer till Rysslands försvar. Återigen står uttalanden i kontrast till de gånger partiet förespråkat ett starkare försvar, motiverat av ett osäkert omvärldsläge.

Ett tungt ansvar ligger på media, att likt Patrik Oksanen, kunna förmedla vilken politik som SD faktiskt driver och sakligt jämföra med de populistiska utspel de gör på hemmaplan. Det är dags att syna bluffen och visa att SD:s försvarsvurmande enbart är ett alibi för att vinna mandat för sin migrationspolitik. Det är lätt att säga att man värnar om försvaret när man inte har något inflytande. Men i verkligheten innebär deras agerande ett långt mycket mer utsatt säkerhetspolitiskt läge för Sverige och de värden vi står för.

Det ter sig allt mer uppenbart att SD använder försvarspolitiken som verktyg för att få mandat för sin migrationspolitik och i övrigt auktoritära politik. Det sällskap som SD väljer att omge sig med vittnar om att de inte har förändrats eller är beredda att göra resan bort från sitt nynazistiska arv.

SD säger sig vilja öka försvarsanslagen med ca 24 miljarder. Fantasisummor utan seriös finansiering. Den eftergiftspolitik SD för gentemot Ryssland i kombination med avståndstagandet till Nato leder till att löftet om ett starkare försvar ekar tomt.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *