Christofer Fjellner

Sveriges klimatmål är orealistiska

Insatser för att minska utsläppen kan inte vänta. Sverige ska vara ett föregångsland som tar ett stort ansvar. Men Sverige står för en promille av världens totala utsläpp. Vårt viktigaste bidrag är att vara en konstruktiv röst i EU och få andra länder att följa vårt exempel. Men det förutsätter att vi sätter mål som är realistiska och inspirerar i stället för avskräcker. I transportsektorn ska utsläppen minska med 70 procent till 2030. Men ny statistik från Trafikverket visar att utsläppen ökade 2018. Regeringens klimatpolitik levererar inte och det är i dagsläget inte mycket som tyder på att Sverige når målet.Enligt det klimatpolitiska ramverket som riksdagen har antagit ska utsläppen från inrikes transporter, utom flyget, minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. För att nå målet måste utsläppen minska med åtta procent, varje år fram till 2030. Men 2017 minskade utsläppen med blott två procent, och statistik från Trafikverket, 27/2, visar att utsläppen från vägtrafiken till och med ökade under 2018, med 0,5 procent. Trafikverket har tidigare konstaterat att de styrmedel vi har i dag i bästa fall bidrar till att minska utsläppen med 35 procent.

Det är dock inte bara målet att minska utsläppen med 70 procent som är extremt högt ställt. Vår strategi att nå det genom att öka användningen av biodrivmedel är dessutom mycket sårbar. Sverige använder överlägset högst andel biodrivmedel i Europa, 30,3 procent, genomsnittet i EU är 7,1 procent. Vår användningen av biodrivmedel förutsätter en mycket omfattande import av HVO, som är en typ av biodrivmedel. Totalt importerar Sverige 65 procent av den tillgängliga europeiska produktionen och 35 procent av den tillgängliga globala produktionen.

Regeringen förlitar sig helt på den så kallade reduktionsplikten för att öka mängden biodrivmedel. Det är ett statligt krav på alla drivmedelsleverantörer att varje år minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel, genom att gradvis öka inblandningen av biodrivmedel. Men det räcker att ett par större länder som Tyskland eller Frankrike börjar använda biodrivmedel i samma utsträckning som Sverige för att tillgången på biodrivmedel ska minska radikalt och priserna pressas uppåt. Det hade försvårat måluppfyllelse för Sverige ytterligare. Vår position som ett föregångsland bygger helt enkelt på att andra länder inte följer oss.

Sverige och EU måste inte bara föra en politik som snabbt minskar utsläppen, vi måste visa att det går att förena omställningen med en fortsatt ekonomisk utveckling och stärkt konkurrenskraft. Men Trafikverket går så långt som att säga att trafiken på våra vägar måste minska om Sverige ska ha någon som helst chans att nå målet. Det är inte bara osannolikt att det sker, sedan 1990 har trafiken för både personbilar och lastbilar ökat i princip varje år. Det är framförallt fel. Minskad mobilitet kan aldrig vara svaret på klimatproblemen i en värld som är allt mer hopkopplad. Det skulle göra det ännu svårare för människor utanför storstäderna att få sin vardag att gå ihop och det skulle likaså vara förödande för ett handelsberoende land som Sverige, som behöver transporter över stora avstånd.

Andra stora utsläppare som Kina, Indien och USA måste följa vårt exempel. Men vi kan inte tvinga dem, bara inspirera dem. Risken är dock stor att målet för transportsektorn fungerar tvärtom, och blir ett avskräckande exempel på en dyr och misslyckad klimatpolitik, som ingen vill ta efter. Det tjänar ingen på, allra minst klimatet.

Sverige ska fortsätta att föra en mycket ambitiös klimatpolitik. Men den måste utgå från verklighetens förutsättningar. En klimatpolitik som är helt frikopplad från det som är möjligt gynnar ingen. Allmänhetens förtroende för politiken minskar när den ställer ut löften som inte infrias. Men framförallt får den inte andra länder att ta efter oss. För i ärlighetens namn är Sveriges viktigaste bidrag till kampen mot klimatförändringarna inte våra egna utsläppsminskningar i sig, utan att vi får andra att bli som vi. Regeringens politik lyckas vi inte med det.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *