Christofer Fjellner

TTIP-votering i handelsutskottet – en seger för frihandeln

Nu har Europaparlamentets handelsutskott röstat för en halvtidsrapport i förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Det har varit en lång process, men jag är glad. För jag har vunnit, och tvingat socialistgruppen att krypa till korset. Vi har röstat för en resolution som välkomnar ett långtgående och ambitiöst frihandelsavtal som kommer leda till stora liberaliseringar när det väl kommer på plats. Vi vann för två år sedan när Europaparlamentet tog den första resolutionen om TTIP. Och nu vann vi igen. Vi vann allt. Vi vann alla kompromisser om tjänstehandel, dataflöden, regelsamarbete och investeringsskydd. Men viktigast av allt är att handelsutskottet inte drog några nya röda linjer.

Den stora debatten har i stort sett handlat om tre ämnen. Och det är inom dessa områden som den stora striden har utspelas. För det vi bråkat om är detta: investeringsskyddet ISDS, marknadstillträdet för tjänster, och ratificering av ILO-konventioner.

Den första fighten handlade om marknadstillträde för tjänster. Tjänstehandeln utgör i dag ca 20 procent av värdet av EU:s handel med omvärlden, och andelen kommer att växa i framtiden. För med nästan varje vara säljs också en tjänst. Och här ville vänstern begränsa omfattningen av vilken tjänstehandel som ska liberaliseras. De ville ha en så kallad positiv lista, där endast handeln med de tjänster som är nämnda kan liberaliseras. Jag har i stället kämpat för en så kallad negativ lista, där man bara skriver ut de sektorer som inte ska liberaliseras, men att allt i övrigt liberaliseras. Ett sådant angreppssätt leder till mer liberalisering än en positiv lista. Vi kom sedan överens om en så kallad hybridlista, att man använder både och, vilket är vad vi redan förhandlar om med USA.

Den andra, och största fighten, handlade om investeringsskyddet, ISDS. Det som har utmålats som det största hotet mot miljö, hälsa, ja mot hela det demokratiska systemet. Men i verkligheten handlar det om att upprätthålla lag och ordning, och se till att partnerna håller sig till det ingånga avtalet. Och här vann vi. För handelsutskottets ordförande och tillika rapportören för halvtidsrapporten, den tyska socialdemokraten Bernd Lange, har motsatt sig ISDS från första början, och har gjort sitt motstånd mot ISDS till sitt paradnummer. Men han har gjort det till den grad att han målat in sig i ett hörn, då han för sent har insett att han måste förhandla med min grupp EPP, ALDE och ECR för att kunna vinna stöd i omröstningen. EPP och ECR har nämligen ställt krav på att ett starkt ISDS ska finnas med för att stödja resolutionen över huvud taget. Om inte röstar vi emot och då skulle resolutionen ha fallit. Då hade det inte blivit någonting och parlamentet nöjer sig med det mandat vi gav när förhandlingarna inleddes 2013. Bernd Lange fattade detta, och röstade för en kompromiss som välkomnar ISDS.

Den tredje fighten handlade om ratificering av ILO-konventioner. Vänstern vill tvinga USA att ratificera och implementera de grundläggande ILO-konventionerna, då USA endast har ratificerad två av åtta eftersom de strider mot praxis på den amerikanska arbetsmarknaden. Jo lycka till med det kravet. Vi skulle lika gärna kunna ställa avvecklingen av Guantanamo som krav, eller ha ett ändringsförslag som säger att månen är en grön ost. Jag vill hellre se att man ställer krav om höga arbetsrättsliga standarder, något som jag till och med har lagt ändringsförslag om. Och vet ni vad, eftersom det är ett så löjeväckande krav valde vi att rösta för i utbyte mot ISDS. För ISDS är värt så mycket mer.

Det här är en stor seger. Vi har fått den socialistiska gruppen att fatta att det är EPP, ECR och ALDE som driver frihandelsagendan i Europaparlamentet. Om den socialistiska gruppen vill ha ett frihandelsavtal med USA är det med oss de måste förhandla, inte med de gröna eller kommunisterna. Ren matematik gjorde därför att vi vann i dag. För ibland handlar politik om att bara kunna räkna. Handelsutskottet har i dag röstat för en resolution som kräver att TTIP blir ett omfattande och ambitiöst frihandelsavtal som kommer förena världens två största ekonomier.

3 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *