Christofer Fjellner

Tvekar regeringen om frihandel med Kanada?

Idag, en dryg vecka efter att Europaparlamentet godkände frihandelsavtalet med Kanada ratificerar Lettlands parlament avtalet och landet blir därmed först i EU att göra detta. Det är 38 nationella och regionala parlament som ska ratificera avtalet innan hela avtalet träder i kraft. Sverige har länge varit en förkämpe för frihandel i EU och borde ärligt talat varit först. Men regeringen drar fötterna efter sig. Den har valt att analysera avtalet i en onödig och komplicerad utredning för att få svar på frågor som redan besvarats flera gånger om. Det är aningen pinsamt att regeringen inte kan gå vidare och godkänna ett avtal som man redan skrivit under och som rör frågor där EU har kompetens och redan fattat beslut.

 

Innan jul skickade regeringen en begäran om utredning till Kommerskollegium om Kanada-avtalet. Jag tycker självklart att det är bra med utredningar och konsekvensanalyser men de måste syfta till att förbereda beslut och inte som del i ett politiskt spel för att fördröja och förhala. Tyvärr är utredningen ett solklart exempel på det sistnämnda. Låt mig ge ett par exempel:

 

Kommerskollegium ska utreda om investeringsskyddet med en tvistlösningsmekanism i avtalet kommer att påverka svensk lagstiftning eller rätten att införa nya regler för miljön och folkhälsan. Den frågan har besvarats gång på gång av EU-kommissionen som säger att det inte påverkar rätten att införa nya lagar. Kommerskollegium har dessutom redan utrett just detta och också konstaterat att så inte är fallet. Sverige har redan 66 avtal med det gamla investeringsskyddet och tvistlösningsmekanismen ISDS. Dessutom ska sägas att bestämmelserna om rätten att reglera i de avtal som Sverige redan har godkänt har mycket mer vaga bestämmelser om just “rätten att reglera”. Och de allra flesta avtalen har tecknats av just socialdemokratiska regeringar. När vi tecknade sådana avtal med länder som Algeriet, Venezuela, Saudiarabien och Vitryssland behövdes inga utredningar. Men när EU tecknar ett avtal med en modern rättsstat som Kanada är regeringen tydligen rädd för konsekvenserna.

 

Utredningen ska också få svar på om Kanada-avtalet möjliggör för Sverige att införa nya monopol på områden som kommunikationer, transport och apotek. Dessutom ska Kommerskollegium undersöka om Kanada-avtalet påverkar Sveriges rätt att införa nya regler för upphandling som att ha krav på ekologiska och rättvisemärkta produkter. Jag undrar om regeringen tänkt på det faktum att Sverige sedan 22 år är medlemmar i EU och att reglerna för den inre marknaden av mycket goda skäl sätter hinder för att införa nya monopol på de flesta områden.

 

Kanada-avtalet innehåller också ett regelsamarbete med forum för att samarbeta och studera de senaste vetenskapliga rönen och hitta effektiva lösningar på regler för att stärka skyddet för miljö och folkhälsa. Men regeringen tycks vara oroad att forumet kommer göra det långsammare för Sverige att införa nya regler och bestämmelser. Men det här handlar alltså om att samarbeta i utredningar för ändamålsenlig politik. Det står Sverige fritt att införa vilken lagstiftning vi vill. Man kan fråga sig om regeringen bara vill ha utredningar när det gäller frihandelsavtal men tycker att de är onödiga för att se vilka effekter miljöregler får.
Jag har bara ett ord för detta – populism. Det här handlar enbart om att blidka den växande protektionismen i de egna leden. Regeringens språk tycks vara inspirerat av alla de myter från yttersta vänsterkanten som florerar om frihandelsavtalet. Istället för att titta på alla de svar som givits vid tillfälle efter annat mot myterna skjuter regeringen frågan framför sig. När protektionismen ökar i världen borde Sverige ta täten för frihandel och öppenhet, inte begära utredningar baserat på myter för att förhala och försena ratificeringen av avtalet.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *