Christofer Fjellner

Tydlig markering mot vaccinmotstånd

Igår röstade Europaparlamentets miljöutskott om rekommendationer för att bemöta motståndet mot vaccin och sjunkande vaccionationstal i Europa. Även om texten inte är ett lagförslag är den viktig. Den är nämligen ett riktmärke för hur parlamentet ställer sig till den våg av vaccinmotstånd som dragit över såväl Sverige som resten av Europa. Jag är nöjd att utskottet är överens om att vaccinmotstånd inte ska vara normen. Dessvärre finns på vänstersidan i parlamentet ledamöter som fortsätter att slåss mot väderkvarnar och som tar varje möjlighet att utmåla läkemedelsindustrin som ond och en anledning till att människor inte vaccinerar sig och blir sjuka.

EU har och ska fortsätta ha en begränsad bestämmanderätt över hälso- och sjukvården i EU-länderna, men hälsofrågor av en gränsöverskridande karaktär där mervärdet av europeiskt samarbete är större bör vi diskutera tillsammans. Vaccinering, likt antibiotikaresistens (som jag skrivit om här) är ett sådant ämne.

Flertalet bra uttalanden finns med i den text som utskottet antog. Egentligen självklarheter men som kan vara bra att understryka. Bland annat att vaccinering är säkert och att vaccin genomgår en rigorös och öppen testprocedur innan du och jag tar dem. Parlamentet poängterar också att storskaliga vaccineringar har bidragit till att flera infektionssjukdomar har utrotats eller väsentligen minskat i förekomst. Situationer som den i Sverige och mässlingsutbrottet i Göteborg har nog bidragit till att parlamentet vill att medlemsländerna ska säkerställa att vårdpersonalen är vaccinerad. Det är synd att vi ens ska behöva göra ett sådant uttalande,  men bra att alla i utskottet står på samma sida när det ändå behöver göras.

I texten görs också den viktiga kopplingen mellan vaccinering och bekämpningen av antibiotikaresistens. Det går inte nog att betona hur viktiga preventiva åtgärder är, både för folkhälsan och för att använda skattemedel mest effektivt. Framförallt på det här området där vården i viss mån tycks stå något handfallen i den reaktiva vården, och som också oftast blir mer kostsam för såväl individ som samhället.

Men alla goda krafter behövs för att fler ska vaccinera sig. Därför är jag bekymrad över vänsterns oförmåga att skilja äpplen från päron. Jytte Guteland fick tillsammans med andra socialdemokratiska ledamöter tyvärr igenom ett ändringsförslag som ger vaccinmotståndarna vatten på sin kvarn.

Miljöutskottet hänvisar nämligen till att det globala priset på barnvaccinpaket har ökat chockartat sedan 2000-talets början och att denna ökning går stick i stäv med FN:s utvecklingsmål. Med all rätt kan man vara kritisk till prisutvecklingen, om det inte vore för det faktum att konstaterandet är missvisande eftersom anledningen till prisökningen inte nämns. Istället insinuerar man att läkemedelsindustrin gör vinster som inte går att rättfärdiga. Det handlar nämligen om att  barnvaccinpaketet breddats och idag inkluderar dubbelt så många fler vaccin, däribland kombinationsvaccin. År 2001 inkluderades endast sex vaccin: mot tuberkulos, mässlingen, difteri, stelkramp, kikhosta, och polio. 2014 inkluderades tolv olika vaccin som skyddar mot bland annat 13 typer av streptokockersjukdomar. Det sistnämnda vaccinet stod för halva kostnadsökningen av paketet. Samtidigt leder just den delen till minskad användning av antibiotika vid lunginflammation och har varit en del i kampen mot att bekämpa antibiotikaresistens. Det är alltså två helt olika saker och jämförelsen i pris blir därmed irrelevant.

Det kan tyckas petigt att påtala det här. Men det är exakt den här sortens missvisande information som föder skeptiker. Det är också därför både smått ironiskt att Guteland och hennes kollegor i ett annat ändringsförslag understryker vikten av att medborgare får fakta och vetenskapligt baserade underlag i frågan om vaccin  och att samhället inkluderas i dialoger för att “bekämpa opålitlig, missledande och icke-vetenskaplig information”.

Ändringsförslaget fick stöd av vänstern och de gröna och gick igenom med 33 mot 26 röster. Det var alltså ingen rungande majoritet som stöttade Jytte och hennes vänner. Vi andra vill på riktigt se vikten av att medborgare faktiskt nås av korrekt information om vikten av att vaccinera sig och att industrin fortsatt kan utvecklas för att bidra till att den preventiva vården. Vänstern fokuserar istället på vinster och alternativa teorier om hur läkemedelsindustrin försöker lura oss alla. Det resulterar enbart i sådan desinformation som resten av Europaparlamentet vill undvika för att inte vaccinmotståndet ska sprida sig ytterligare. Jag har tidigare blivit kallad läkemedelsindustrins lakej av Jytte Guteland. Men om det betyder att basera sitt parlamentariska uppdrag och beslutsfattande på vetenskaplig grund och fakta för att vi ska minska spridningen av sjukdomar och resistenta bakterier ställer jag gärna upp. Frågan är om inte Jytte Guteland är den som bör rannsaka sitt engagemang här.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *