Christofer Fjellner

Update: Snusstriden är inte över

Imorgon röstar Europaparlamentet slutgiltigt om det nya tobaksdirektivet. Jag har tidigare berättat om kampen för att få behålla smakämnen i snus. Nu handlar det om förpackningarna. Snus ska få smaka lakrits, men tillverkaren ska tydligen inte få berätta det.

Detta är helt orimligt. Konsumenten måste givetvis kunna ta reda på vilken smak det är, nu när smaker är tillåtna. Jag har tagit kontakt med ansvariga ledamöter i andra grupper, exempelvis Carl Schlyter, som är ansvarig för frågan i den gröna gruppen, samt parlamentets föredragande, Linda McAvan, från den socialdemokratiska gruppen. De är överens med mig om att snus är en fråga för Sverige, och att det är upp till Sverige hur vi ska reglera snus. Vi har försökt arbeta på ett formellt undantag, och jag har också skrivit till EU-kommissionen, som sedan kommer att tolka lagtexten innan den går ut till medlemsstaterna.

Min bedömning är att det i dagsläget blir mycket svårt att få till ett undantag i den färdigförhandlade kompromissen, men samtidigt finns annat man kan göra. Givet att andemeningen i direktivet just är att snus är en unik produkt för Sverige, så ligger det nära till hands framöver att också göra den tolkningen att Sverige ensamt ska få reglera förpackningsutforming. Detta särskilt då man erhållit ett undantag från artikel 6, om smaker och ingredienser. Kommissionen bör kunna ge det utrymmet i sin tolkning, och Sverige borde verkligen göra den tolkningen då man förbereder implementeringen. Om inte annat tycker jag att tillverkare borde fortsätta som förut och fortsätta upplysa sina konsumenter om smaken – lite civil olydnad kan vi nog behöva i Sverige ibland!

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *