Christofer Fjellner

Uppdatering Telekompaketet

Nu kommer vi till skarpt läge vad gäller Telekompaketet igen.  Sista
sessionen i maj ska vi rösta om frågan i den så kallade andraläsningen,
parlamentets egentliga slutomröstning i frågan. Telekompaketet handlar om
att öka konkurrensen mellan operatörer och att stärka konsumenternas
rättigheter. Det är i grunden ett väldigt viktigt och bra
lagstiftningspaket! (Över 90% av innehållet tror jag vi alla välkomnar,
något allt för många missar i debatten detsamma). Tyvärr försökte dock
upphovsrättsindustrin kidnappa lagstiftningspaketet förra gången frågan
behandlades i parlamentet, i samband med förstabehandling. Man lyckades få
in skrivningar som hänvisade till det franska förslaget Graduated Response
eller Three Strikes and You’re Out. De innebär att man efter två varningar ska
förbjuda den som brutit mot upphovsrätten att överhuvudtaget använda
internet, helt utan rättslig prövning.

I förstaläsningsomröstningen i Europaparlamentet lyckades jag dock stoppa
fransmännen
. EFtersom jag lyckades få gehör för en skrivning som sa att man inte
får inskränka internetanvändarnas informations och yttrandefrihet genom att
stänga av dem från nätet utan att det prövats i domstol, något som finns i
ändringsförslag 138 i Trautmann rapporten. Detta väckte mycket ont blod i Frankrike.  Det gick till
och med så långt att Frankrikes president Nicolas Sarkozy skrev brev till
kommissionens ordförande Barroso och krävde att kommissionen tog avstånd
från ändringsförslaget (och tro det eller ej men Barroso svarade och tog
mitt parti!)

Just nu sitter Europaparlamentet och förhandlar med ministerrådet och
kommissionen om frågan i så kallade trialogförhandlingar. Detta för att alla
EU:s institutioner ska vara överens inför den så kallade andra läsningen.
Enligt säkra källor är ministerrådet klart mot mitt förslag. Tyvärr gäller
det även Sverige.

I Åsa Torstenssons blogg (den så kallade departementsbloggen) försökte
hennes politiskt sakkunnige, Henrik Hansson, i höstas förklara hur de
resonerar. De menar att ändringsförslag 138 är dåligt då direktivet syftar
till att reglera infrastrukturen och inte innehållet i nätet och att
ändringsförslaget därför är apart. I Dagens Nyheter kan vi idag läsa en helt
annan argumentation från den ansvarige förhandlaren Jörgen Samuelsson i
frågan. Nu är de istället mot ändringsförslaget då det tar upp yttrande- och
informationsfriheten. Att det är fel att ta upp i direktivet då tillgång
till internet inte är en fråga om mänsklig rättighet. Oavsett vilket av
argumenten som verkligen är grunden för Sveriges position i sakfrågan så är
den helt tossig.

1. Att förhindra att människor stängs av från Internet utan rättslig
prövning är inte en fråga om innehållet på internet. Det är en fråga om
skydd av konsumenterna. Visst, syftet med direktivet var inte att ge sig in
i den infekterade debatten om upphovsätten och nätet. Men
regeringsföreträdare måste ha läst förslaget och vet att
upphovsrättsindustrin redan fört in massa hänvisningar till kampen mot
illegal nedladdning. Att man redan fört in hänvisningar till Graduate
Responde och Three Stikes and Your Out. Att låta dessa stå kvar utan
begränsningarna i mitt ändringsförslag är det orimliga, inte mitt
ändringsförlag i sig!

2. Att ingen ska straffas utan rättslig prövning är visst en mänsklig
rättighet! Och att förbjuda någon att använda internet är inte ett litet
skitingrepp. Det är en allvarlig inskränkning i yttrandefriheten och rätten
till fri information. Vi förbjuder inte den som stulit en cykel att använda
vägarna eller den som snattat godis att gå in i livsmedelsbutiker. Att utan
rättslig prövning förbjuda någon att ge ut en tidning eller att skicka brev
är jag övertygad om att regeringen skulle se som en kränkning av yttrandefriheten.
Nu måste de inse att konsekvenserna är precis desamma då vi förbjuder någon att använda nätet.

(Henrik Hanssons minst sagt knepiga resonemang om att ett förbud mot att
stänga av människor från internet utan juridisk prövning på något underligt
sätt skulle bryta mot svensk grundlag är så dumt att inte förtjänar
kommenteras vidare. För hur skulle ett direkt förbud mot inskränkningar i
fri- och rättigheter utan rättslig prövning ge domstolar rätt att göra
sådana inskränkningar utan lagstöd? Den e contrarie slutsatsen hade gett
underkänt redan på första tentan på vilket juridisk översiktskurs som
helst…)

Den svenska regeringen är inte politiskt naiv. Att bekämpa försöken att utan
rättslig prövning stänga av människor från internet och försvara mitt
ändringsförslag är inte en kamp mot väderkvarnar. Att Frankrike just nu
inför möjligheten att stänga av människor från Internet utan rättslig
prövning och att Sarkozy personligen engagerar sig i frågan och gör allt han
kan för att stoppa mitt förslag i Europaparlamentet visar om något på dess
betydelse. Så, mitt budskap till regeringen är i denna fråga enkelt:  Gör om,
gör rätt!

Än är inte slaget förlorat. Kommissionens ordförande har en gång uttalat
stöd för mitt ändringsförslag. Senast parlamentet röstade i frågan biföll
man det. Och ministerrådet kan fortfarande svänga. Men, om
trialogförhandlingarna trots allt landar i att stryka mitt ändringsförslag
är jag redo. Jag förbereder redan att samla samma koalition som i första
läget röstade för mitt förslag för ytterligare en batalj. It ain’t over yet!

26 kommentarer

 1. Jerker Montelius

  16 april, 2009 - 11:31

  Jag kan inte ge mer än beröm. Det är trevligt med någon i parlamentet som både vill och kan.

 2. farmorgun

  16 april, 2009 - 11:35

  Jag har tolkat Henrik Hanssons uttalanden på bloggen Departementet som att man i trianguleringsförhandlingarna försöker lösa knuten genom att skapa utrymme för att varje land ska kunna göra som de behagar. Hans Hansson skriver ”Generellt kan man säga att dagens lagstiftning i stort sett föreslås vara intakt vilket gör att varje medlemsland kan ha den reglering den själv väljer, med det undantaget att en internetleverantör som vill införa några slags begränsningar ska tvingas informera slutkund om detta. Idag är det i stort sett fritt fram att internetleverantörer att göra som de vill.” Detta uttalande visar att en sakkunnig hos ministern inte förstått vad I n t e r net är. Dessutom trodde jag att Europeiska unionens stadga om de demokratiska fri- och rättigheterna gäller i alla EU:s länder. Bra att du kämpar på!

 3. Mary

  16 april, 2009 - 13:10

  Bravo!!!

 4. Leif Nixon

  16 april, 2009 - 13:42

  Christofer, en sak som jag inte riktigt förstår – idag kan en användare som bryter mot sin operatörs användningsvillkor (genom att till exempel avsiktligt skicka stora mängder spam) få sitt abonnemang uppsagt, utan rättslig prövning. Ser du det som något problem?

 5. Carl

  16 april, 2009 - 14:36

  Leif: Om du bryter mot ett civilrättsligt avtal med din leverantör, kan han å sin sida stänga av dig. Det är du som brutit avtalet.
  Men att FÖRBJUDA någon att teckna avtal med NÅGON operatör, det är en helt annan femma.

 6. Jonas B.

  16 april, 2009 - 14:54

  Tack för att du kämpar! Om du nu kunde få Torstensson, Hökmark och övriga ryggradslösa ålar att stå för detta också…

  Varje gång dessa kommenterar något så ska det förhalas och förhalas. Eftersom det är ett orimligt antagande att de är osedvanligt korkade återstår att de är oärliga, något som inte är allt för roligt för oss väljare att konstatera.

 7. mockzallad

  16 april, 2009 - 16:36

  Jag blir nästan Moderat på kuppen. Du är en stjärna.

 8. Kristofer

  16 april, 2009 - 18:11

  Bra jobbat, stå på dig.

  På vilka sätt, om några, kan en vanlig Svensson hjälpa till?

 9. Nemokrati

  17 april, 2009 - 07:59

  Glädjande att se att det åtminstone finns NÅGON kvar med förnuftet i behåll.
  Man trodde inte det var sant – förnuftets röst kvar någonstans i maktens långa kafkakorridorer.
  Man gnuggar sina ögon – är det en önskedröm? Eller bara högern som vänder den vänlliga janussidan av ansiktet mot oss än en gång.

 10. Eriko

  17 april, 2009 - 09:31

  Jag är inte moderat och har inte mycket till övers för alliansen. Men Fjellner, i denna fråga har du mitt fulla stöd. Detta måste stoppas och du gör en fantastisk insats! Tack!! Maken till bakåtsträvande politik som förts den senaste tiden är helt jävla slående. Helt obegripligt hur historia tenderar att upprepa sig, Man kan inte lagstifta bort utveckling!!! Man kan anamma den och försöka skapa något kreativt av den. De lagstiftningar och lagstiftningsförslag som är under utveckling; ipred, telekompaketet, ACTA är skrämande exempel på hur man med en axelryckning viftar bort den personliga integriteten för bevarandet av strukturer som i allt högre utsträckning börjar likna dinosaurier. Det handlar inte om blockpolitik. Jag var med och röstade fram Bodström som kanske är den mest skyldige till dagens utveckling, åtminstone i Sverige. Bodströms totala avsaknad av respekt för allt vad personlig integritetet har banat vägen för en lagstiftningskultur i Sverige som nu är helt spårat ur!! Keep it up Fjellner!!!!

 11. Jens Ayton

  17 april, 2009 - 09:37

  Jag försöker undvika att vara språkgranskare på fritiden, men: “graduated response” (graderat gensvar), inte “graduate response” (akademikersvar). Det är en ganska väsentlig skillnad. 🙂

 12. Jens Ayton

  17 april, 2009 - 09:38

  …fast när jag ändå håller på: det heter “…you’re out” (du är ute), inte “your out” (ditt ute).

 13. OppfinnarJocke

  18 april, 2009 - 08:32

  Stå på dig, Fjellner.
  Stofilerna (och de är i min ålder!:-) begriper inte vad de håller på att ställa till med. Det är tur att nåra yngre förmågor faktiskt begriper nåt. I den här frågan har du klart mitt stöd.

 14. Nemokrati

  19 april, 2009 - 02:37

  Tillägg 138 och 166 måste med – annars avskaffas yttrandefrihet och informationsfrihet.

  Exakt samma utveckling som på totalitära 30-talet – sen tog Goebbels och Mussolinis, Stalins anhang m fl över de ”nya medierna” – talfilmen, journalfilmen och radion så kunde Hitler vråla på. Och Berlusconi går i deras fotspår – så premiärminister och mediemogul han är. Fascisterna är väl inne i Forza Italia nu ocks¨och Sarkozy har 78 % av den franska befolkningen mot sig.

  När man läser vad Henrik Hansson skriver på Departementsbloggen så blir man ju mörkrädd:

  Politikerna är ju på väg att avskaffa yttrandefriheten med förevändningen att den nya teknologin kräver det.
  .

  Så här säger ju Hans Henriksson på Departementsbloggen:

  “En ISP (internet service provider) kanske inte vill att det ska förekomma pornografiska bilder, eller rasistiska uttalanden publicerade på kundernas hemsidor. Jag kan tycka att det ska vara fritt fram för en ISP att ha sådana regler så länge kunden är införstådd med detta. Detta är en följd av avtalsfriheten.”

  Det orimliga i detta ‘resonemang’ framgår ju tydligt bara man stoppar in ett par parenteser:

  “En ISP kanske inte vill att det ska förekomma pornografiska (politiska) bilder, eller rasistiska (folkpartistiska) uttalanden publicerade på kundernas hemsidor. Jag kan tycka att det ska vara fritt fram för en ISP att ha sådana regler så länge kunden är införstådd med detta. Detta är en följd av avtalsfriheten.”

  Det betyder i klartext att han menar att det är företagen styr vad som får sägas och inte sägas på nätet.

  Det betyder då också att de även kan styra vad tidningar och dagspress får skriva och inte skriva, då även dessa har en utomstående ISP, dvs Internet Service Provider.

  Och om en aktör på marknaden kan införa dylika regler, så kan andra följa efter, det är inget ovanligt på ‘marknaden’. Alternativt införa andra regler som är minst lika konstiga.

  Och vart ska då ‘konsumenten’ – dvs samtliga användare till slut vända sig?

  DÄRFÖR behövs tillägg 138 OCH 166 – frågan är om det räcker.

  Marknaden måste ju självfallet UNDERSTÄLLAS Europakonvention och grundlagar etc och inte tvärtom, då det handlar om rättigheter som är okränkbara och oförytterliga i ett demokratiskt system – såsom yttrandefrihet, åsiktsfrihet och informationsfrihet.

  Regeringens förhandlare i den pågående lagstiftningsprocessen om Telekompaketet Jörgen Samuelsson säger ännu värre saker – se DN –

  “Vad har du för invändningar mot det?
  – Är telekommunikation en mänsklig rättighet? Vad tror du en liten fattig pojke i Afrika tycker är mänskliga rättigheter? Det finns en europeisk stadga om mänskliga rättigheter som gäller enligt EU-fördraget – varför stoppa in den i Telekompaketet?

  Men om friheten på nätet inskränks kan väl det vara ett problem?
  – Frihet är viktigt, men det handlar om en kommersiell tjänst. Jag kan inte se likheten mellan åtkomst till nätet och rätten till tak över huvudet.”

  Det visar för det första att han inte vet någonting om vad mänskliga rättigheter enligt FN-stadgan är över huvudtaget. Det visar också att han är beredd att inskränka yttrande-, åsikts- och informationsfriheten av hänsyn till marknaden – ETT HELT VANSINNIGT UTTALANDE med andra ord. Så ett sånt uttalande visar också att han knappt vet vad Internet är för något heller.

  Jag vet inte särskilt mycket själv, men såpass mycket fattar jag att åtgärder som att stänga av en person från Internet kräver åtminstone domstolsbeslut. De vill de här hindra. De vill att företag ska kunna stänga av användare hur de vill. (de kan ju tex ‘välja’ att stänga av alla tidningar och journalister som skriver något kritiskt om dem från nätet).

  /källor http://departementet.wordpress.com/2009/04/16/vad-ar-det-for-fel-pa-tillagg-138/, och

  http://www.dn.se/kultur-noje/forhandlingar-i-bryssel-om-eus-telekompaket-1.844537

  http://erikjosefsson.eu/blogg/2009/04/17/regeringen-internet

 15. Sten

  20 april, 2009 - 22:06

  Berömvärt!

  Skönt att höra att Partipiskan inte når ända till Bryssel (än?)

 16. Andrea

  21 april, 2009 - 09:37

  Jätte bra! Fortsätt kämpa och gå med i Piratpartiet.
  Ibland verkar det omöjligt men om alla engarar sig kan vi förändra!

 17. Emma

  21 april, 2009 - 13:13

  Kikade in här en sväng jag 🙂 Hoppas du får en bra dag idag!

 18. PatrikN

  21 april, 2009 - 15:42

  Det här gör du grymt bra! Jobba på, det här är en viktig fråga!

 19. Hugo

  21 april, 2009 - 19:31

  Om något parti borde skydda oss från detta mörkerförslag så borde det ju vara moderaterna som ju ska värna om individens frihet. Att kabel-TV operatörerna ska tillåtas att göra om Internet till ett slags TV-Internet är fruktansvärt. Europas Nätneutralitet har ju länge varit något som amerikaner bara kunnat drömma om eftersom Kabel-TV-operatörerna där har regionala monopol på nätinfrastrukturen. I Sverige har vi tack vare fri konkurrens på accessnäten inte samma problem, men nu vill alltså EU via lagstiftningsvägen införa samma elände. Upprörande. Om moderaterna överväger att rösta ja till detta förslag så kommer jag att rösta på Piratpartiet i juni, trots att jag alltid tidigare röstat på moderaterna.

  Wired hade i sitt förra nummer en artikel om den amerikanska kabel-TV och internetoperatören Comcast manipulation av sina kunders internetförbindelser:

  The Dark Lord of Broadband Tries to Fix Comcast’s Image
  http://www.wired.com/techbiz/people/magazine/17-02/mf_brianroberts

  Det vore ytterst olyckligt om samma övergrepp av konsumenter blev möjliga även i Europa.

  Moderaterna har ett ansvar att sätta stopp för denna mycket skrämmande utveckling.

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *