Christofer Fjellner

Utsedd att styra upp förhandlingarna om nya regler för biobränslen

Jag har blivit utsedd till ansvarig för arbetet att ta fram nya regler för biobränslen i EPP, Europaparlamentets största partigrupp. Som så kallad skuggrapportör kommer jag att förhandla fram de nya reglerna med övriga partigrupper och med ministerrådet.

Det är naturligtvis ett hedersuppdrag. Det är en viktig och komplicerad lagstiftning. Processen har hittills varit kaotisk och konfliktfylld och det kommer att krävas erfarna förhandlare och fingertoppskänsla för att få till en överenskommelse som alla kan leva med. Att snabbt få ett balanserat ramverk på plats kommer att vara avgörande för utvecklingen av biobränslen i Europa till 2020. Främst för utvecklingen av nya mer avancerade så kallade andra generationens biobränslen med lägre utsläpp och högre miljönytta.

För Sverige finns det stora möjligheter här. Den nya generationens biobränslen kommer bland annat från restprodukter från skogs- och jordbruket. Sverige har goda förutsättningar att bli en storproducent av biobränsle i framtiden. Blir det rätt finns det alltså goda möjligheter för jobb och tillväxt, samtidigt som trafikutsläppen minskar.

Men det finns många fallgropar på vägen. I processens inledning var arbetet i Europaparlamentet minst sagt turbulent. Både mellan partigrupperna och inom dem. Ur svenskt perspektiv var det största hotet när den liberala gruppen gick samman med socialisterna och de gröna och krävde att EU skulle få mer att säga till om i skogsbruket för att minska risken att skogliga bränslen produceras på ett sätt som inte är hållbart. Sådana krav finns redan i medlemsländerna, men man menade att det var viktigt att EU fick en ökad kompetens över skogen. Det talades om obligatoriska skogsbruksplaner, produktspecifika hållbarhetskriterier och listor som behandlade olika delar av ett träd på olika sätt. Det hade försvårat möjligheten att göra biobränsle av restprodukter från skogs- och pappersbruk på ett sätt som knappast gynnat miljön. Tyvärr upplevde jag att svenska liberaler och socialdemokrater inte gjorde tillräckligt för att få sina grupperingar att tänka om, men jag lyckades tillsammans med finländska kollegor få bort de orimliga kraven om att göra skogspolitiken till en EU-kompetens. Men risken är nu stor att liknande förslag åter kommer att resas när Europaparlamentet börjar behandla de nya reglerna igen i höst.

Jag hade helst sett att man fått ett mer långsiktigt, teknikneutralt paket på plats istället för att lappa och laga i de gamla direktiven. Men ett sådant arbete kommer att ta åtskilliga år och nu är det viktigt att vi lyckas modernisera de regelverk som finns och anpassa dem till dagens förhållanden för att inte utvecklingen av biobränslen ska avstanna. Detta trots att de gamla direktiven bara är några år gamla. Så går det när lagstiftare inte tänker långsiktigt, utan hastar fram ett ogenomtänkt ramverk för att främja det som är hett för studen. Det är inte många år sedan Europas miljöpartier skrek efter subventioner till etanolen. Den som hade invändningar klassades som miljöbov. Idag kräver de att subventionerna till etanolen ska bort, omedelbart. Den som denna gång har invändningar mot att ta bort subventionerna är nu miljöboven. Jag kan visserligen sympatisera med den ståndpunkten, men samtidigt ör det viktigt att vi har förutsägbara regler så att företag vågar satsa även i framtiden. Om politiken svänger från år till år blir den politiska risken så hög att ingen vågar investera i det förnybara. Det skulle vara olyckligt.

Jag ser dessutom fram emot att åter arbeta med min finländska kollega Nils Torvalds från Svenska Folkpartiet. Vi hade ett gott och framgångsrikt samarbete när vi fick en ny fiskepolitik på plats. Jag hoppas att vårt samarbete kommer att vara lika roligt och framgångsrikt den här gången.

1 kommentar

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *