Christofer Fjellner

Vad är S linje i GMO-frågan?

GMO-frågan har varit en riktig långkörare i Europaparlamentet det senaste året. Dessutom en ganska trist sådan. Och idag återkom frågan i en omröstning om import av genetiskt modifierade sojabönor. Socialdemokraterna röstade emot att godkänna sojabönorna trots att regeringen röstat för att godkänna dem. Och det är inte första gången. Det är minst sagt märkligt att S driver en linje i Europaparlamentet och en annan i ministerrådet. Det är dags att Socialdemokraterna klargör vad de har för linje i GMO-frågan. Tycker de som Sven-Erik Bucht i regeringen att vi ska lyssna på experterna i Europeiska livsmedelsmyndigheten, EFSA och Jordbruksverket som givit sojabönorna grönt ljus eller ska man som deras Europaparlamentariker med Jytte Guteland i spetsen med ljus och lykta hitta sina egna experter som vill förbjuda GMO?

EU har redan idag världens striktaste regelverk för att godkänna GMO. När Socialdemokraterna väljer att rösta emot gör de det med konstiga argument. Den resolution som de röstade för menar att kommissionen inte borde godkänna några grödor alls. Man menar att eftersom inte EU-kommissionen kommit med ett nytt lagförslag om GMO så bör inga grödor godkännas tills vidare. Det spelar alltså ingen vad vetenskapen säger – grödorna ska stoppas av ideologiska skäl.

Europaparlamentet röstade i november ner ett förslag som hade gett medlemsstaterna grönt kort att godtyckligt förbjuda import och försäljning av GMO. Det hade riskerat att splittra den inre marknaden. Om länder själva godtyckligt tillåts förbjuda import av GMO har vi inte längre en marknad för allt från livsmedel till foder och utsäde i EU, utan 28 olika marknader. I praktiken skulle det kunna leda till att Frankrike förbjuder import av spansk müsli med hänvisning till att det kan finnas spår av GMO.

Dessutom är man rädd att importen kan öka bruket av besprutningsmedel som innehåller glyfosater i de länder där sojabönorna odlas. Man menar att glyfosater kan orsaka cancer. Här tycks Guteland glömma att glyfosater är tillåtna i bekämpningmedel i EU. EFSA har också sent som i november kommit fram till att glyfosater inte utgör en cancerrisk i de mängder som människor utsätts för dem. Socialdemokraternas Europaparlamentariker vill här få andra länder att inte använda en substans som är godkänd i EU. Här argumenterade EU-kommissionen att detta är orimligt och påpekade att kemikaliefrågor ska behandlas för sig och GMO-frågor för sig. Det borde vara en självklarhet, men inte för S i Europaparlamentet.

Jytte Guteland och hennes kollegor börjar påminna om klimatförnekare. Istället för att se till den stora mängden vetenskap som säger att dessa grödor inte är farligare än konventionella grödor väljer man sina egna experter efter vad som passar ens förutfattade meningar. Vi vet att Miljöpartiet haft en syn på GMO där man väljer de ideologiska skygglapparna framför vetenskapliga bedömningar men det är oroande att Socialdemokraterna väljer samma väg. Och samarbetsregeringen verkar inte kunna prata – än mindre samarbeta – med sina egna partivänner.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *