Christofer Fjellner

Vetenskaplighet ska ligga till grund för politiska beslut

De senaste årens trend att ifrågasätta vetenskap har nåt också delar av Europaparlamentet. Vetenskapsförnekelsen märks särskilt tydligt i olika frågor som berör växtskyddsmedel och genmodifierade grödor (GMO). Gång på gång ifrågasätts besluten från de vetenskapliga expertmyndigheter som  vi gemensamt har gett i uppgift att riskutvärdera både användningen  växtskyddsmedel och GMO. Den kommande  omröstningen i plenum nästa vecka lär inte bli  ett undantag. Återigen i ïfrågasätter delar av Europaparlamentet de vetenskapliga slutsatserna som Efsa, EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet har dragit. Det handlar om att Miljöpartiets och Socialdemokraternas grupper motsätter sig EU-kommissionens beslut att  godkänna två GMO-majs. Godkännandena är grundade på vetenskapliga utlåtanden från Efsa som har gett majsen grönt ljus och följer med andra ord den proceduren som vi i EU har kommit överens om.

Men vänstern är inte nöjd och faktum är att man nu vill gå ännu längre än förut. Tidigare har man bara vänt sig mot att specifika GMO-produkter inte ska få användas i EU. Nu vill man ha ett generiskt importförbud för GM-växter som används  i livsmedel eller foder och som är  toleranta mot ogräsmedel som är förbjudna, eller som kan komma att förbjudas i EU. En väldigt vag skrivning som kan betyda vad som helst och som verkar syfta till komma åt glyfosat, som är världens mest använda växtskyddsmedel. Att medlemsstaterna sedan 2015 har grönt kort att godtyckligt förbjuda import och försäljning av GMO är tydligen inte nog. Nu vill de gå ett steg längre.

GMO-frågan har vi brottats med i flera år och det tog lång tid att hitta ett gemensamt regelverk. När de rödgröna vann regeringsmakten 2014 övergav Sverige den vetenskapliga linjen i frågan, som gällde under regeringen Reinfeldt. Under ett års tid lade regeringen ner sina röster eftersom S och MP inte komma överens sinsemellan. Fortfarande avgörs den svenska positionen från gång till gång eftersom partierna inte är oende. Detta trots att EU har ett rigoröst regelverk, ja världens striktaste faktiskt, för att godkänna GMO.

Den ständiga debatten och ifrågasättandet  av vetenskapliga utsagor undergräver tilltron till fakta och vetenskap och underminerar i förlängningen trovärdigheten för expertmyndigheterna som EFSA, vilka vi har anförtrott att göra vetenskapliga utvärderingar, så de politiska besluten ska grundas på.

Ifrågasättandet av de demokratiska besluten som fattas med hjälp av vårt gemensamt överenskomna regelverk togs till en ny nivå när Europaparlamentet valde att inrätta ett nytt “kontrollutskott” som i nio månaders tid enbart ska ägna sig åt att ifrågasätta   godkännandeproceduren för växtskyddsmedel eftersom delar av parlamentet inte blev nöjda med beslutet att glyfosat fortsatt ska få användas. Jytte Guteland (S) ska sitta med i det här utskottet och återigen försöker man nu alltså från vänsterns sida att både komma åt GMO och glyfosat – i strid med vetenskapen.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *